Pavel Hurda: Pravidla parkování v modré zóně určuji JÁ !

 Pavel Hurda: Pravidla parkování v modré zóně určuji JÁ !

Majitel Paláce Akropolis Pavel Hurda, zastupitel a šéf oblastního sdružení ODS Prahy 3, dovedl systém parkování v okolí ulic Kubelíkova a Víta Nejedlého k absolutní dokonalosti.

Již v minulosti  si nechal instalovat kolem své nemovitosti dopravní značku B28 (zákaz zastavení) – s doplňkovou tabulkou „Mimo vozidla divadla“ a spustil na takto zřízených parkovacích místech svůj privátní systém parkování. Postupně však došel k závěru, že tento počet parkovacích míst je pro provoz jeho zařízení nedostačující a rozhodl se vydávat vlastní povolenky na parkování v modré zóně, která je vyhražena jen pro rezidenty s platnou parkovací kartou. Že je zde večer obrovský problém zaparkovat snad nemusím ani zdůrazňovat.
 
Milý spoluobčané, až si půjdete opět stoupnout do fronty v Perunově ulici a zaplatíte poplatek 700-,Kč za vydání nové  parkovací karty, tiše doufejte, že se pan Hurda nerozhodne v blízkosti vašeho bydliště pořídit svoji další provozovnu. V opačném případě vás totiž bude čekat dlouhé objíždění bloku, než naleznete místo k zaparkování. Bez pochyby by totiž pan radní spustil i u vás svůj „fištrónský“ parkovací systém. Je přeci členem Komise pro zóny placeného stání při Městské části Praha 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Související články

Palác Akropolis: Jak parkovat s fištrónem?

Problémy s parkováním a plánovaná regulace v podobě zón placeného stání se staly bezmála nejfrekventovanějšími tématy regionálních zpráv z Prahy. Současně s blížící se revolucí v parkování se čím dál častěji ozývají nářky podnikatelů a živnostníků, kterých se poplatky za parkování dotknou nejvíce. Vždyť podle aktuálního ceníku zaplatí právnické ...pokračování

Palác Akropolis svou zónu placeného stání již spustil

Před 14ti dny jsme zveřejnili krátký článeček, jak Palác Akropolis k pěknému parkování zdarma přišel a zdá se, že zde svůj systém firemního parkování dovedli k naprosté dokonalosti. Akropole začala vydávat pro takto „získaná“ parkovací místa vlastní parkovací karty.pokračování
reklama