Stanovisko občanského sdružení „My Pražané“ k pravidlům zaváděných zón placeného stání

Dokument byl předložen Zastupitelstvu HMP na zasedání dne 21.6.2007. Ve své interpelaci jej tlumočil zastupitel SNK ED - RNDr. Jiří Witzany, Ph.D

Vzhledem k očekávanému rozšíření zón placeného stání žádáme, jako občanské sdružení „My Pražané“, o projednání dále uvedených připomínek k tomuto tématu:

  1. V roce 2004 bylo rozhodnuto o odložení rozšíření ZPS na MČ 2,3,7 a to z důvodu potřeby vypracování celkové koncepce dopravy v klidu. Současně byla přislíbena revize pravidel provozu rozšířené ZPS. Nyní po 3 letech nedošlo v systému prakticky k žádným změnám. Veškeré úpravy jsou jen kosmetické a cenová politika, která byla hlavní příčinou nevole občanů je naprosto stejná.
    Žádná koncepce, která by byla skutečně globálním materiálem o dopravě v klidu v návaznosti na uspořádání celé Prahy nebyla veřejnosti doposud nikdy publikována.
  2. Požadujeme, aby rezidenční karty nebyly vázány na konkrétní SPZ automobilu a byly přenosné. Systém dle stávajícího návrhu prakticky znemožňuje provoz zapůjčených automobilů a tzv. CarSharing, který se v zahraničních metropolích uplatňuje v čím dál větší míře. Pro mnohé mladé rodiny je zapůjčený automobil jediná cesta k mobilitě.
  3. Žádáme o rovnoprávnost při aplikaci cenové politiky spojené s provozem ZPS jak pro nepodnikatelské, tak pro podnikatelské subjekty včetně odstranění jejich dalšího dělení. Navržené poplatky jsou pro některé subjekty likvidační a povedou k omezení nabídky služeb na daném území. Tedy požadujeme stejné ceny pro fyzické i právnické osoby a to nepodnikatelské i podnikatelské.
  4. Žádáme o zajištění nediskriminujících podmínek pro obyvatele, kteří v zónách bydlí na základě platných a doložitelných dokladů, ale nemají v nich trvalé bydliště. Stejně tak i pro ty, kteří nejsou trvalí vlastníci motorových vozidel, ale užívají je jen dočasně, přičemž splňují veškeré ostatní podmínky (krátkodobé zápůjčky vozidel).
  5. Je třeba zvážit zcela jiný charakter prostředí v centru Prahy, který je specifický počtem kanceláří a turistů oproti okrajovým částem sousedních MČ, kde je přetlak způsobený samotnými rezidenty. Není možné léčit dvě různé nemoci stejným lékem.

OS MY PRAŽANÉ - www.prazane.cz

reklama