Několik novinek k privatizaci bytů v Praze 3

Několik novinek k privatizaci bytů v Praze 3

Při pročítání usnesení, které přijala 14. ledna rada MČ Praha 3, mě zaujaly především dva body. Oba se týkají privatizace bytového fondu městské části.

 

  

Usnesení rady č. 6
Toto usnesení schvaluje návrh mandátní smlouvy na komplexní přípravu a realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v bytových domech s max. 800 bytovými a nebytovými jednotkami v katastrálním území Žižkov a Vinohrady, Praha 3,dle zák. č. 72/1994 Sb., mezi Městskou částí Praha 3 a RK Sever, s.r.o.
Tato realitní kancelář bude pravděpodobně zajišťovat prodej bytových jednotek nájemníkům. Dle obchodního rejstříku vznikla RK Sever, s.r.o. dne 27.listopadu 2008.

Plné znění tohoto usnesení můžete studovat na stránkách Prahy 3 – ZDE
Samotná mandátní smlouva je neveřejnou přílohou a nám se jí zatím nepodařilo sehnat.


Usnesení rady č. 18
Občané Prahy 3 podali na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prošetření, zda při privatizaci bytového fondu Prahy 3 není porušován zákon o veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu podala „Komise pro privatizaci nemovitého majetku MČ Praha 3“ návrh na pozastavení privatizace. Dle usnesení rady MČ nebyl tento návrh přijat, ale byl pouze vzat na vědomí.
Usnesení zveřejněné na webu je jako obvykle prosté všech podrobností. Nám se však podařilo zajistit přílohu, na kterou se zde odkazuje – zápis ze zasedání výše uvedené privatizační komise. Tato komise pracuje pod vedením místostarosty Lochmana (ODS) a dále zde zasedá Michal Kucián (ČSSD), Mgr. Alena Hronová (KSČM), Ing. Antonín Brož ODS), Marcela Graciasová (ODS) a jako tajemnice JUDr. Libuše Mikulecká. Tento zápis stojí za prostudování a stáhnout si jej můžete formátu PDF - ZDE.

Plné znění tohoto usnesení můžete studovat na stránkách Prahy 3 – ZDE


Související články

Někomu dva, někomu nic…

Uplynulý týden měla veřejnost možnost se prostřednictvím tisku nebo při návštěvě schůze zastupitelstva MČ Prahy 3 dozvědět, že cena privatizovaných bytů z majetku obce v centru města ve Slezské ulici na Vinohradech, navíc v blízkosti stanic metra, je výrazně lacinější než v okrajové části, jakou Jarov bez pochyby je. Privatizaci domu ve Slezské ulici č. 70 na ...pokračování

Odpověď radnice Prahy 3 na „Petici občanů za privatizaci“ - AKTUALIZOVÁNO

Dnes jsem do našeho redakčního mailu dostal prosbu o zveřejnění reakce, kterou dostal petiční výbor od pana místostarosty Lochmana na Petici občanů za privatizaci, která proběhla v průběhu několika minulých měsíců.pokračování

Plán oprav pro domy ve správě SKM na rok 2009

Zveřejňujeme dokument, který byl přílohou usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 8.10.2008. Tento materiál jsme připravili především pro nájemníky obecních činžovních domů, kteří se zde mohou dočíst, zda se v jejich domě chystá rozsáhlejší oprava, či rekonstrukce. Finanční objem plánu oprav pro rok 2009 činí 361 000 000,- Kč.pokračování
reklama