Diskuse

Reakce na příspěvek

Re: Re: Re: Seznámit se zákony

10.12.2008 15:41 vložil Ludmila Štěrbová

Rádi si dáme poradit, co dál. To myslím upřímně: Situace je následující:
K Petici máme více než tisíc podpisů - předaných radnici. Místostarosta ve svém dopise konstatoval, že petice vyhověla formálním požadavkům. V posledním odstavci vysvětluje, že nebudou petici projednávat v radě ani zastupitelstvu, protože není podpořena předepsaným počtem hlasů. Domnívá se možná, že se hlasy počítají z celkového počtu obyvatel Prahy - mýlí se, počítá se s obyvateli městské části. Minimální počet hlasů jsme tedy přesáhli asi třikrát (vycházím z počtu všech obyvatel Praha 3 v roce 2006, nic jiného jsem nedohledala).
Na dopis radnice (místostarosty) odešla odpověď v tomto znění:
Vážená paní
Milena Kozumplíková
starostka
Městská část Praha 3Praha, 5. prosince 2008Věc: Petice za dokončení prodeje obecních bytů


Vážená paní starostko,


dne 22. října 2008 jsem Vám spolu se zástupci petičního výboru předala Petici za dokončení prodeje obecních bytů s více než tisícem podpisů zletilých občanů. V Petici bylo požadováno, aby Zastupitelskvo a Rada městské části Praha 3 znovu projednaly harmonogram prodeje obecních bytů a přijaly rozhodnutí ve třech bodech uvedených v Petici týkajících se harmonogramu sestaveného s cílovým rokem ukončení privatizace do konce roku 2010, oznámení časového plánu pro záměr privatizace dotčeným občanům a ponechání cen bytů na cenové úrovni III. etapy privatizace.

Na uvedenou Petici jsem já i zástupci petičního výboru obdrželi odpoveď čj. UMCP3 100953/08/384/ZS-Lo, datovanou 19. listopadu 2008, ve které odpovídá pan zástupce starosty Zdeněk Lochman jménem radnice a vzhledem ke svěřeným kompetencím. V odpovědi se uvádí, že Petice je v souladu se zákonem 85/1990 Sb., o právu petičním.

Další bod odpovědi, který je uveden „K bodu 1)“ se odvolává na „Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3“, které schválilo Zastupitelstvo městské části dne 24. 4. 2008 usnesením č. 153. Bod 1) Petice se však nevztahoval k žádnému ustanovení nebo pravidlu uvedeného souboru, ale požadoval přijetí harmonogramu prodeje pronajatých obecních bytů. Uvedený Soubor pravidel však harmonogram privatizace neobsahují, pouze vyjadřují zájem městské části „převést všechny bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. ......“, a dále obsahují podrobná pravidla průběhu privatizace, která se aplikují poté, co byl byt do privatizace zařazen.

Bod odpovědi, uvedený „K bodu 2)“ se odvolává na nemožnost oznámit všem uživatelům bytů zahrnutých do privatizace časový plán privatizace vzhledem k náročnosti procesu; bod uvedený „K bodu 3)“ se ohledně ceny odvolává na výše uvedený Soubor pravidel. K bodu 2) ani k bodu 3) však není uvedeno, z jakého důvodu by Zastupitelstvo a Rada městské části Praha 3 nemohly podle požadavku Petice znovu projednat harmonogram prodeje obecních bytů, oznámit ho dotčeným občanům a ponechat ceny na úrovni prodejů uskutečňovaných ve III. etapě privatizace, tj. změnit výše uvedený Soubor pravidel v příslušném bodě.

Vzhledem k výše uvedenému nelze odpověď na Petici čj. UMCP3 100953/08/384/ZS-Lo, ze dne 19. listopadu 2008, pokládat za vyřešení požadavků uvedených v Petici.

Dále bych chtěla připomenout, že podle zákona č. 131/2000 Sb. od 22. 10. 2008 běží lhůta 60 dnů na projednání požadavků Petice Zastupitelstvem nebo Radou městské části. Z této lhůty se podle mého názoru nemůže Zastupitelstvo ani Rada vyvázat prohlášením, že Petice nesplnila podmínku § 8 písm c) uvedeného zákona, stanovující počet podpisů nutný pro projednání Zastupitelstvem nebo Radou městské části do 60 dnů. Více než tisíc podpisů občanů městské části Praha 3 pod Peticí přesahuje několikanásobně minimální podmínku stanovenou v citovaném paragrafu.

Závěrem bych Vás chtěla požádat, abyste – vzhledem k rozsahu, závažnosti a zájmu občanů - předložila Petici na jednání Zastupitelstva a sdělila mi, kdy budou petiční požadavky Zastupitelstvem projednávány. Toto sdělení je možno pro urychlení komunikace zaslat na e-mailovou adresu sterbovl@vse.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Cc.: Zdeněk Lochman
Zástupce starosty městké části
antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama