Praha 3 si žije nad poměry!

Praha 3 si žije nad poměry!

Tatáž strana, která v současné době ovládá radnici na Praze 3,tedy ODS, kritizuje na národní úrovni největší levicovou stranu v Česku kvůli prohlubování schodku veřejných financí a narůstání národního dluhu, které znepříjemní život budoucím generacím. Osobně bych se rád přidal k této kritice nehospodárné politiky a překotnému zadlužování, které nám v budoucnu opravdu přinese nemalé problémy.

 Zdá se však, že „košile je bližší než kabát“. Radnice MČ Praha 3 již několikrát ukázala, jak obdivuhodně umí nakládat s čísly a informacemi, které předkládá svým občanům. K medializování svých fascinujících výsledků využívá „Radniční noviny Prahy 3“, které platíme všichni ze svých daní, takže se není čemu divit, že i o rozpočtu nám v tomto médiu již několikrát napsala. Otázka ovšem zní, co? Jistě, je příjemné číst o tom, že ve schváleném rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2010 bude radnice významně podporovat investice do vzdělávání, školství a ochrany životního prostředí a nesmíme zapomenout na významné investice do bytového a nebytové fondu… Je až příkladné, jak se radnice stará o obec a nezapomene to ve volebním roce náležitě svým občanům připomenout.

V čem tedy vidím problém? Současné utrácení si totiž městská část nemůže dlouhodobě dovolit!

Rozpočet městské části není jednoduchý dokument a pro mnohé je obtížné se v něm vyznat, ale podíváme-li se na rozpočet selským rozumem, nemělo by nám uniknout několik zásadních čísel a skutečností:

Celkový rozpočet městské části na rok 2010 činí 1,2 miliardy Kč a je „vyrovnaný“:

-        Příjmy : Odečteme-li od 1,2 miliardy Kč výnosy z prodeje obecního majetku a nástaveb (které pro rok 2010 činí cca 830 milionů Kč) dostaneme se k částce zhruba 370 milionů Kč.

-        Výdaje: Na výdajové stránce uděláme obdobný výpočet: tedy z 1,2 miliardy Kč odečteme investiční výdaje spojené s výstavbou bytových nástaveb a rekonstrukcí objektů určených k prodeji (které pro rok 2010 činí cca 542 milionů Kč) a zbude nám částka zhruba 658 miliónů Kč, které městská část využívá na správu věcí veřejných (rozvoj obce, dopravu, školství, kultura apod.)

Porovnáme-li tato dvě výsledná čísla, vyjde nám, že rozpočet městské části je v současné době dotován více než 280 miliony Kč z prodeje obecního majetku. S ohledem na to, že tato politika je doložitelná i z roku 2009, kdy rozpočet byl dotován ve výši zhruba 215 milionů Kč, je pravděpodobné, že tento trend chce současné vedení radnice udržet i nadále, a tím v podstatě postupně spotřebovávat vyčerpatelné zdroje obce.

Jinak řečeno za několik let, až nebude co prodávat, nebude mít radnice jak financovat současnou úroveň veřejných služeb a ochudí tak budoucí generace o komfort, který dnes máme my… Je zvláštní, že takto jedná strana, které přece není životní úroveň budoucích generací lhostejná, že?

Mlátil bych však jen suchou slámu, pokud bych jen situaci popisoval a označoval za špatnou a sám nenavrhl řešení. Jako předseda Klubu strany Věci veřejné Praha 3 nabízím řešení ze současného neutěšeného stavu. Prosazuji neodkladné a transparentní dokončení privatizace bytového fondu Prahy 3, které povede k narovnání vztahů na realitním trhu a přístupu k bydlení Získané prostředky je přitom nutno vhodně investovat. Je možno nakoupit například státní dluhopisy, případně dluhopisy Magistrátu hlavního města Prahy. Takovým způsobem lze zajistit, za prvé trvalý příjem městské části s minimální výší rizika, a za druhé zlevnit dluhovou službu státu a zefektivnit tok veřejných financí. Podstatnou výhodou tohoto kroku bude narovnání vztahu na realitním trhu a přístupu k bydlení a co víc, zajistíme dlouhodobě udržitelný rozvoj obce pro budoucí generace.

Není to přístup, kterým by se mělo vedení Radnice městské části řídit? Nebo snad současná politika městské části, je taková, jaká je, protože si to její vedení takto přeje? Tedy úmyslně prodlužuje privatizaci a z dlouhodobého hlediska utrácí majetek městské části, podle hesla „po nás potopa“. A co budou dělat další generace, je už zřejmě nezajímá…

Nebuďme lhostejní, zajistěme společně dlouhodobě udržitelný rozvoj obce pro budoucí generace.  Zvolme zdravou správu Věcí veřejných.

Pavel Dobeš - předseda Klubu Věcí veřejných na Praze 3, e-mail: p.dobes@veciverejne.cz

Příloha – zjednodušená tabulka rozpočtu městské části Praha 3 pro rok 2010:

Výdaje městské části Praha 3

2010 Rozpočet

Rozvoj obce

25 420 000

Městská infrastruktura

129 418 200

Doprava

4 210 000

Školství

204 222 700

Zdravotnictví a soc. oblast

64 784 100

Kultura, sport a cestovní ruch

48 143 500

Bezpečnost

200 000

Hospodářství

47 600 000

Investiční výdaje do bytového a nebytového fondu MČ Praha 3

542 000 000

Vnitřní správa

150 919 000

Pokladní správa

1 250 000

Celkem

1 218 167 500

 

 

 

 

Příjmy městské části Praha 3

2010 Rozpočet

Daňové příjmy

72 900 000

Nedaňové příjmy

17 413 100

Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu, resp. hl.m.Prahy

241 644 000

Převody z vedlejší hospodářské činnosti (bytový a nebytový fond)

837 358 000

Financování - zapojení zůstatků minulých let

48 852 400

Celkem

1 218 167 500

reklama