PRIVATIZACE: Radnice neporuší zákony

PRIVATIZACE: Radnice neporuší zákony

Na webu Prahy 3 se objevil zajímavý článek na privatizační téma. Své postoje zde předkládá paní starostka Kozumplíková. Článek přebíráme v plném znění.

Červnové jednání zastupitelstva třetí městské části bylo opět rušné. K projednání byly zásadní materiály jako loňský závěrečný účet a několik bodů, jimiž se prodávají nájemcům další byty v dalších domech. Privatizace tedy dále pokračuje. Neméně důležitým bodem bylo také rozdělení Správy komunálního majetku Praha 3, a.s.
Pozornost ale upoutal hlavně bod, týkající se ekonomického vyhodnocení požadavků petice, kterou se část nájemců nyní privatizovaných domů dožadovala razantního snížení ceny jejich bytů na zlomek jejich reálné ceny.
Po rozboru právním, projednaném na minulém zastupitelstvu, byly tedy sneseny i věcné argumenty ekonomické. I když závěry byly jasně, zřetelně a velmi srozumitelně prezentovány, nesetkaly se u přítomných petentů s dobrým ohlasem. Ti totiž brojí proti stanovené ceně, která odpovídá nejen znaleckým vyhláškám Ministerstva financí, ale i Zákonu 72/1994 Sb., v platném znění a Statutu hl. města Prahy. Snížena může být o 20 % při rychlejší koupi, než stanoví termíny ze zmíněného zákona. Petenti chtějí další slevy. Z neobjektivních důvodů požadují masivní ekonomické výhody oproti těm, kteří měli možnost si dům či byt koupit v minulosti v předchozích prodejích. Slevy, které v důsledku znamenají, že mohou byty odkoupit za polovinu tržní ceny, jim nestačí. Chtějí byty za desetinu.
S plnou vážností jako starostka prohlašuji, že na tento nátlak nepřistoupím. Nehodlám totiž poškozovat většinu občanů městské části a zvýhodňovat menšinu. Nehodlám připustit porušování českých právních norem. I kdyby se Rada městské části Praha 3, resp. zastupitelstvo k takovému kroku uchýlily, což nepředpokládám, usnesení těchto orgánů bych nepodepsala a podnikla další kroky tak, jak ukládá Zákon 131/2000 Sb., v platném znění o hlavním městě Praze.
Nepřipustím, aby občané městské části, kteří již koupili od obce za jasně definovaných podmínek nemovitosti v rámci privatizace nebo ti, kteří ke koupi neměli vůbec příležitost, byli poškozováni v důsledku nátlakových akcí skupin nebo jednotlivců.

Milena Kozumplíková, starostka


Související články

Tři články z Radnice

Na webu Prahy 3 jsem narazil na tři aktuální články vztahující se k aktuálnímu dění a především k poslednímu zasedání zastupitelstva. Stojí za přečtení.pokračování

Kdo vede Prahu 3 – znáte naše radní?

Praha 3 patří mezi největší městské části Prahy. Žije zde přibližně 70 000 obyvatel. V roce 2006 rozhodlo 38,32% oprávněných voličů o naší politické reprezentaci, která pevnou rukou rozhoduje o věcech veřejných a nakládá s ročním rozpočtem pohybujícím se kolem jedné miliardy korun. Víte, kdo je tou politickou reprezentací? Napadlo vás někdy jaké předpoklady ...pokračování
reklama