Za kolik se privatizuje jinde…

Za kolik se privatizuje jinde…

Již delší dobu hýbe komunální politikou Prahy 3 téma privatizace bytového fondu, kdy na naší městské části probíhá již IV. vlna privatizace. Bohužel, celý dosavadní průběh privatizace se jeví ze strany žižkovské radnice jako velmi netransparentní a vyvolává mnoho pochybností. Asi za nejspornější bod lze považovat výši stanovené ceny za metr čtvereční u tak zvaně revitalizovaných panelákových bytů, která se pohybuje kolem 27 tisíc korun a to údajně na základě znaleckých posudků. Zde je nutno zmínit, že místostarosta za ODS pan Lochman, jež má privatizaci ve své gesci, zprivatizoval svůj již druhý byt v secesním domě na Vinohradech za pouhých 17 tisíc korun za metr čtvereční.

 Abychom si udělali trochu představu, zda-li  stanovení takové ceny ze strany radnice je v rámci Prahy běžné, obrátil jsem se na ostatní městské časti s dotazem, jakým způsobem a za jaké ceny proběhla privatizace u nich. Oslovil jsem Prahu 1,2,3,5,6 a 7, tedy obvody ve vnitřní části města, kdy můžeme alespoň částečně ceny porovnávat. Získané podklady mají tedy spíše informativní charakter, ale čtenář si může již vytvořit vlastní názor.

Praha 1 byla jednou z prvních, kde byla nastartována privatizace. Od vedoucího odboru privatizace Prahy 1 pana Petra Bully jsem dostal odpověď, že průměrná cena za m2 se obvykle pohybuje v rozmezí od 5.000,- do 15.000,- korun čtverečních. Výslednou částku za m2 pak nejvíce ovlivňuje stav a velikost objektu, jeho poloha a velikost pozemku, který je s jednotkou dále převáděn. Mám k dispozici kopii kupní smlouvy z roku 2004 na byt v Bartolomějské ulici, kde byl tento byt I. kategorie zprivatizován za částku 6.878,-Kč za metr čtvereční.

Paní Dagmar Skalická z odboru správy majetku Prahy 2 na můj dotaz nereagovala a tak jsem se obrátil na pana Daniela Kůtu z občanského sdružení za privatizaci bytů v Praze 2.  Ten mi podal poměrně přesné informace. První vlna proběhla v letech 1992-93 a cena bytu se pohybovala do 1 tisíce korun za metr. V druhé vlně v letech 1997-98 požadovala radnice cenu do 3 tisíc korun za metr  a ve třetí vlně to bylo mezi 3 a 7,5 tisíci korun. Nyní radní Prahy 2 připravují poslední vlnu, ve které by se cena měla pohybovat kolem 25 tisíc korun.

Další dotaz směřoval do pevnosti sídlící na Žižkově, kde jsem se obrátil na paní Vlasákovou ze správy majetku. Ta mne odkázala na místostarostu Zdenka Lochmana a ten posléze na mluvčího radnice Prahy 3 pana Sotonu. Ani po 10 dnech a dalších urgencích na můj dotaz, v kolika vlnách a v jakých cenových relacích privatizace proběhla, vůbec nereagoval. Pevnost zůstala, jako i v mnoha jiných případech, nedobyta.

Rychlou odpověď jsem dostal od pana Radovana Myslíka, mluvčího Prahy 5, který mi sdělil, že bytový fond byl privatizován v letech 1994, 2000, 2007, 2009. Neupřesnil,  jaké ceny byly u prvních třech vln praktikovány, ale v poslední vlně se cena v průměru pohybovala kolem 13 tisíc korun za metr.

Praha 6, kde jsem dotazoval tiskového mluvčího pana Šálka ,  se mi neozvala vůbec. Na jejich webu jsou však k nalezení celkem jasná pravidla privatizace zformulované v tzv. Zásadách postupu při prodeji obecních domů ze září roku 2002. Zde jsou i přesně specifikovány ceny za metr čtvereční:

 panelové domy do roku kolaudace

1970 (převážně typu G 57): 1700,- Kč/m2

r.1971 – 80:   2500,- Kč/m2

od 1981:  3300,- Kč/m2

klasické domy (včetně smíšených konstrukcí)

kolaudované do r. 1930:  4100,- Kč/m2

v roce 1931 – 1965:  4500,- Kč/m2

od r. 1966:  5400,- Kč/m2

 Byly zde praktikovány i různé kvocienty, kdy například cihlový byt I. kategorie v Kladenské ulici byl v roce 2004 privatizován za 7 tisíc korun za metr čtvereční.

            A poslední městskou částí byla Praha 7, od které jsem dostal v podání radní Marcely Justové asi nejpodrobnější odpověď. Drtivá většina domů zde byla prodána již v první půli 90. let a v počátečních fázích probíhala privatizace po celých domech.  V roce 2003 se zastupitelstvo sedmé městské části usneslo na zmražení cen privatizovaných bytů. V praxi to znamenalo, že veškeré bytové domy a bytové jednotky zařazené do privatizace byly nadále prodávány za ceny, které vycházely z oceňovacích vyhlášek platných do konce roku 2002. Tyto ceny zůstávají neměnné až do završení privatizace. Zde je přehled cen uplatňovaných v privatizačním procesu v Praze 7:

 Prodej po bytových domech

I. - IV. vlna privatizace – průměrná cena cca 3.150.000,- Kč (dle znaleckých posudků)

V. vlna privatizace – průměrná cena cca 3.600.000,- Kč (dle znaleckých posudků)

VI. vlna privatizace – průměrná cena cca 4.500.000,- Kč (dle znaleckých posudků)

 Privatizace po bytových jednotkách

průměrná cena cca 4.800,- Kč/m2 (dle znaleckých posudků, v cenách k roku 2002), platí až do současnosti

 Závěrem snad jen dodám, že všechny výše uvedené městské části privatizovali v souladu se zákonem č. 72/94 Sb. a že tedy konečná výše ceny za prodej nemovitosti byla v rukou jednotlivých  zastupitelstev.

 

 

 

 

reklama