Diskuse

Reakce na příspěvek

zápisy z jednání ŠR

25.6.2013 18:20 vložil Zuzana Tvrdíková

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že jsem se stala perličkou v textu pana Dosedly, dovolím si reagovat a vysvětlit, jak ke zmiňovaným nesrovnalostem došlo.
1) Celá schůze ŠR probíhala ve velké časové tísni. Někteří členové (nikoli zástupkyně pedagogů) měli další program, odbíhali telefonovat, neměli čas vnímat názory ostatních a schůzi předčasně opustili.
2)Z inspekční zprávy byly vyjmuty negativní pasáže bez patřičného kontextu.
3)Některé pojmy z inspekční zprávy pro nepedagogické členy ŠR byly pochopitelně neznámé, na vysvětlení \"nebyl\" čas, přesto měla ŠR potřebu se k nim vyjádřit.
Druhý den, po dohodě s paní Wasilewskou, jsem panu Dosedlovi napsala, že v rámci objektivity by bylo vhodnější uvést, že jsme o inspekční zprávě i reakci ředitele školy na ni jednali a přiložit k zápisu texty inspekční zprávy i text reakce ředitele. Ať si každý udělá vlastní úsudek. Až hodnocení ředitelských opatření, které inspekce učiní, povede k dalšímu jednání ŠR.
Některé body mého zápisu pocházely z doby, kdy ŠR již nebyla v plném složení, proto snad jsou hodnoceny jako můj osobní vklad.
Jinak přiznávám, jsem v zapisování schůzí naprostý začátečník a ihned jsem se této funkce vzdala.
Považuji za nutné zde uvést, že jsem předsedovi ŠR zaslala zásadní výhrady k novému zápisu i k zápisu schůze mimořádné. Udivuje mne, že tyto moje perličky zde pan Dosedla nezveřejňuje.

Zuzana Tvrdíkováantispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama