Diskuse

Polemika ze školy na náměstí Jiřího z Poděbrad

Vložit nový příspěvek

Meeting s panem ředitelem

27.6.2013 17:01 vložil rozhořčený rodič

Reaguji na včerejší schůzku nás rodičů s panem ředitelem. Opět mi tato "diskuze" nic nedala a opět jsem odcházela rozhořčená. Některé podstatné otázky nebyly vůbec zodpovězeny, jiné mě neuspokojily. Pokud jsme jako rodiče chtěli reagovat na to málo z odpovědí pana ředitele, byli jsme zastaveni mediátorem, že dotazů je mnoho a musí se jít dál. Jediný kdo mohl reagovat, kdy chtěl byl pan Matušek. Vskutku nezávislý mediátor. Toto je diskuze????? Tato schůzka byla také sezvána z důvodu objasnění uveřejněného "Prohlášení" na webových stránkách školy. Nic jsme se nedověděli, opět jen že někdo něco někomu říká!!!! Co to je? Řekne nám už někdo konečně pravdu, o co tady vlastně jde?? Několikrát se pan ředitel společně s radním Matuškem pozastavil nad tím, pročpak tam není někdo ze ŠR (jako kdyby to byl ten největší problém). Moc se mi líbilo vyjádření paní učitelky Puklové. Konečně!!!! Děkujeme, že jste nám potvrdila, že na škole jsou opravdu VELKÉ problémy. Doufám, že už se nad tím Vy, paní Oubrechtová, konečně pozastavíte a usoudíte, že v této škole rozhodně není něco v pořádku a zřídíte nápravu toho všeho!!!!! Pan ředitel šanci dostal, nevyužil ji. Škola se mu rozpadá pod rukama. Kdy už otevřete oči?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Meeting s panem ředitelem

28.6.2013 00:34 vložil Světlana Škapová

Meeting svolaný panem Yilmou pro mě představuje neznámou platformu. Sdělení na webu školy nepovažuji za šťastné, ba naopak v něm vidím určitý emociální výkřik.
Poněkud utajený zůstává i fakt, že schůzku nesvolal pan ředitel, ale pan Yilma, pedagog, správce sítě ZŠ a také člen loňské výběrové komise, jež hodnotila výkon pana ředitele Miroslava Šoukala ve výběrovém řízení.

ŠR nebyla nikým oslovena, nebyl důvod domýšlet se, že její přítomnost je žádaná. ŠR svůj názor již veřejně vyjádřila . Dala zřizovateli signál o tom, že cosi není v pořádku. Návrh na odstoupení ředitele. Ten byl postoupen dále komisi pro výchovu a vzdělání.

Není zcela jasné, zda měli někteří členové komise ambice hledat pravdu a dezinformace, nakonec se ale rozhodli pro nejrozumnější řešení, vzali signál ŠR na vědomí a posunuli jej k řešení nejdůležitější osobě, paní místostarostce, která má školství ve své kompetenci.

Není v lidských silách totiž rozlišit, kolik rodičů je více či málo spokojených, kolik jich je nespokojených. Jestli je jich více na I. nebo na II. stupni. Kolik spokojených rodičů je spokojených díky práci paní učitelky, která svoji nespokojenost nepřenáší na své žáky. Kolik rodičů názor neprezentuje, neboť se obává negativních reakcí ……..

Co ale v lidských silách je, přečíst si výroční zprávy školy, závěry ČŠI za několik let, opatření ke zjištění nedostatků, závěry loňské kontroly provedené zřizovatelem (které ODS označila za neveřejné) a nechat potvrdit výběrovým řízením předpoklady pana ředitele.

Pokud se v transparentním veřejném řízení prokáží jeho schopnosti , potvrdí se tím i oprávněnost jeho funkce .


Reagovat  Reagovat s citací


Meeting s panem ředitelem

9.7.2013 20:46 vložil Jan Žigmund

Účastnil jsem se meetingu s panem ředitelem. Zaujal mne příspěvek pí Škapové, členky školské rady. Podle toho, co na meetingu zaznělo, si myslím, že ŠR správně posoudila situaci a dala návrh na odstoupení ředitele Šoukala. V současné době je kompetentní osoba pro rozhodnutí, jak je z příspěvku pí Škapové patrné, paní místostarostka Oubrechtová. Ta ředitele Šoukala ustanovila do funkce z důvodu časové tísně. Z příspěvku pí Škapové jsem se dozvěděl, že dokonce s podmínkou, že pokud bude jeho práce vykazovat nedostatky, vyvodí patřičné závěry. Ptám se proto, není opakovaná nespokojenost, která zazněla na meetingu s ředitelem Šoukalem, dostatečným důvodem? Doufám, s ostatními rodiči, že situace bude brzy vyřešena. Tato dříve bezproblémová škola by si opravdu zasloužila jiné vedení.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Meeting s panem ředitelem

28.6.2013 09:43 vložil František Tomáš

Vážená rozhořčená rodičko,
od pana předsedy ŠR je bezesporu milé, že Vám umožnil odeslat příspěvek z jím užívané IP adresy. Jen si nejsem jist, nakolik v této souvislosti Váš anonym posiluje jeho kredit.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Meeting s panem ředitelem

28.6.2013 12:10 vložil Jirka

Dobrý den, možná správně nerozumím Vašemu příspěvku, ale ty IP jsou různé. Pan Dosedla zde diskutuje z 62.172.broadband3.iol.cz a u výše uvedeného je 152.34.broadband14.iol.cz.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Meeting s panem ředitelem

28.6.2013 12:27 vložil r r

Vážený pane Tomášku, jeho i můj kredit je v pořádku, ale ten Váš je nulový!!! Chtělo by to navštívit nějaké doučování na čtení nebo silnější brýle. Jinak si nedovedu vysvětlit, co je stejného na IP: 62.172.broadband3.iol.cz a IP: 152.34.broadband14.iol.cz. Ale zkusil jste to pěkně, ha ha ha


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Meeting s panem ředitelem

29.6.2013 10:01 vložil Libor Dosedla

Děkuji zastáncům, kteří umí číst, nyní píši za svého domácího počítače a opravdu toto je moje IP adresa (pro kontrolu). Nevím kdo napsal výše uvedený anonym a hlavně ani netuším ze kterého počítače. Určitě ne od nás.


Reagovat  Reagovat s citací


zápisy z jednání ŠR

25.6.2013 18:20 vložil Zuzana Tvrdíková

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že jsem se stala perličkou v textu pana Dosedly, dovolím si reagovat a vysvětlit, jak ke zmiňovaným nesrovnalostem došlo.
1) Celá schůze ŠR probíhala ve velké časové tísni. Někteří členové (nikoli zástupkyně pedagogů) měli další program, odbíhali telefonovat, neměli čas vnímat názory ostatních a schůzi předčasně opustili.
2)Z inspekční zprávy byly vyjmuty negativní pasáže bez patřičného kontextu.
3)Některé pojmy z inspekční zprávy pro nepedagogické členy ŠR byly pochopitelně neznámé, na vysvětlení \"nebyl\" čas, přesto měla ŠR potřebu se k nim vyjádřit.
Druhý den, po dohodě s paní Wasilewskou, jsem panu Dosedlovi napsala, že v rámci objektivity by bylo vhodnější uvést, že jsme o inspekční zprávě i reakci ředitele školy na ni jednali a přiložit k zápisu texty inspekční zprávy i text reakce ředitele. Ať si každý udělá vlastní úsudek. Až hodnocení ředitelských opatření, které inspekce učiní, povede k dalšímu jednání ŠR.
Některé body mého zápisu pocházely z doby, kdy ŠR již nebyla v plném složení, proto snad jsou hodnoceny jako můj osobní vklad.
Jinak přiznávám, jsem v zapisování schůzí naprostý začátečník a ihned jsem se této funkce vzdala.
Považuji za nutné zde uvést, že jsem předsedovi ŠR zaslala zásadní výhrady k novému zápisu i k zápisu schůze mimořádné. Udivuje mne, že tyto moje perličky zde pan Dosedla nezveřejňuje.

Zuzana Tvrdíková


Reagovat  Reagovat s citací


Zasedání Komise pro vzdělávání a výchovu

25.6.2013 12:22 vložil Katka V.

Z Vašeho včerejšího jednání komise pro vzdělávání a výchovu jsem odcházela s rozporuplnými pocity. Jsem velice ráda, že jste nás nechali se tohoto jednání zúčastnit a že jsme měli možnost na to nahlédnout z jiné strany a vyjádřit se k tomu. Šokovalo mě ale zjištění, že všichni jste byli za jedno, že na škole jsou nedostatky, jak je patrné ze zprávy ČŠI, že na škole panuje napjatá atmosféra a že tam jistě jsou i nějaké vnitřní problémy i špatná komunikace s rodiči. Přesto to pro Vás nebyl podnět k tomu pana ředitele odvolat? Nechápu!!!! Co se musí stát???? Uběhl už rok od znovuzvolení pana ředitele a měl dost času na potvrzení své pozice a dost času na urovnání sporů. Očividně se mu to nedaří. Je to patrné ze zpráv ČŠI, ze zápisů ŠR, z podnětů od nás jako od rodičů. Věřím, že je těžké o tom rozhodovat, aniž byste do toho byli více zasvěceni, ale bohužel to je Vaše práce.
Nevím, jestli existují nějaké zákulisní záležitosti, ale na mě osobně to tak působí. Přesto doufám, že se mýlím.
I přesto, že včerejší jednání dopadlo tak, jak dopadlo, rozhodně to nevzdám a budu „bojovat“ dál. Existují další varianty, jako je stížnost či petice na ČŠI či Magistrát hl. města Prahy. Nevím totiž, jestli všichni chápou, že jde o naše děti!!!!


Reagovat  Reagovat s citací


zasedání komise MČ

25.6.2013 11:43 vložil Novák

Dobrý den paní Oubrechtová a Benýšková, zajímalo by mě co jste dělali celý rok od předešlého návrhu ŠR na odvolání ředitele školy? To jste se za tu dobu nebyli schopni seznámit se se situací na škole? Odbornou pomoc, kterou nabízíte, je už podruhé a nic se k lepšímu nezměnilo. Nevím kolik času chcete panu řediteli ještě dát. Po tom, co jsem včera viděl na zasedání, nevěřím, že debata bude řízena NEZÁVISLÝM zástupcem MČ. Včera to byla totální ignorace rodičů, kteří se nebojí. Chápu, že nás není moc, ale ostatní se bojí, aby to neodnesli děti. Po včerejších emailech, které jsem dostal, abych to nevzdával, jsem se rozhodl nadále bojovat. Budu iniciovat petici a stížnost, kterou jsem nucen podat na snad nezávislé instituce, což je magistrát hlavního města a česká školní inspekce.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: zasedání komise MČ

25.6.2013 22:14 vložil nespokojení rodiče žáků druhého stupně

Dobrý den, ano i my souhlasíme s p. Novákem. Budeme také bojovat o to, aby došlo konečně k nápravě dané situace na ZŠ Jiřího z Poděbrad. My rodiče, kterým není lhostejný osud svých dětí. Vždyť jediné o co tu jde, jsou naše děti ,jejich budoucnost a příprava pro další život. Není to válka přeci mezi rodiči, učiteli a vedením školy. Ten, kdo tvrdí, že nespokojenost učitelů s vedením školy poté přechází skrz děti na rodiče, kteří si pak stěžují, se opravdu mýlí. Tuto stávající situaci ve škole se dozvídáme právě od našich dětí. Chceme jen vzájemnou komunikaci, domluvu se školou a také kvalitní výuku pro naše děti. Bohužel ani jedno se nám nedostává. Neustálé změny učitelů, mnohdy jejich malá praxe v oboru, znemožnění komunikace rodičů s vedením školy to je jen střípek stávající situace na této škole. Takže opravdu uděláme vše pro to, aby se situace ve škole zlepšila a budeme bojovat.


Reagovat  Reagovat s citací


Prošel ředitel roční zkouškou ???

25.6.2013 11:04 vložil Světlana Škapová

Je to již rok, co se na Radnici změnila koalice. Oblast škoství namísto ODS má ve své kompetenci ČSSD.
V lednu letošního roku jsme proto spolu s panem Liborem Dosedlou (předseda ŠR) iniciovali schůzku u paní místostarostky Miroslavy Oubrechtové, chtěli jsme znát její názor na výroční zprávu 2011-2012 (dále jen VZ) zpracovanou panem ředitelem.
VZ obsahovala věcné a jazykové nedostatky. Jazyková úroveň textu byla na hranici kultivovaného projevu. Věcné nedostatky vypovídali o neznalosti platné legislativy.....
Bohužel obsahovala i útočné výpady proti původní školské radě.

Cituji:"...zástupkyně pedagogického sboru prezentovaly výrazně menšinové názory pedagogického sboru ( např. otázka na pokračování současného ředitele ve funkci/ 20 chtělo, pouze 5 ne).
[ Pozn. zástupci školy byli v srpnu v předčasných volbách odvoláni.
Členové ŠR prošli 50 %ní obměněnou.]

Paní místostarostka nás tehdy ujistila, že práci pana ředitele bedlivě sleduje a bude tak činit po celý školní rok.
Do funkce ředitele Miroslava Šoukala ustanovila z důvodu časové tísně a s podmínkou, že pokud bude jeho práce vykazovat nedostatky, vyvodí patřičné důsledy. Nechá vypsat nové výběrové řízení.
Světlana Škapová


Reagovat  Reagovat s citací


toto je ta uspesna predlistopadova skola

25.6.2013 10:35 vložil Pavel

s experimanetalni vyukou matematiky. Ta ktera pred rokem 89 patrila k nejuspesnejsim, jejiz zaci se ve vysokem podilu dostavali na gymnazia a jine stredni skoly, ktere tenkrat neco znamenali. Tak az sem to soudruzi dopracovali......


Reagovat  Reagovat s citací


kdo je pan Yilma?

24.6.2013 07:52 vložil naštvaná maminka

Prosím a kdo je to vlastně ten pan Yilma, který tu odpovídá? Kdo mu dal mandát s námi diskutovat?!?! Nikde ve vedení školy jsem ho nenašla! Jak je možné, že takovýto blábol vyvěsí na web školy?! Zřejmě vůbec netuší, jak s námi jako rodiči pan ředitel jedná! Jak jsme pochopili, většina stížností ( asi od rodičů žáků ) je na neadekvátní jednání pana ředitele. My jsme šli jednat s panem ředitelem o možnostech, ale pro něj je dialog cizí slovo. Vlastní je mu však monolog! Když jsme neuspěli, postoupili jsme naše přání a žádosti o pomoc výš - ŠR a MČ Praha 3. Kdo se tam postará o naše děti?! ... Naštvaná maminka ( z obav o své dítě nezveřejním své jméno)


Reagovat  Reagovat s citací


Odpověď panu Dosedlovi

23.6.2013 23:09 vložil David Yilma

Dobrý den,

dovolte mi zde uvést odpověď panu Dosedlovi na jeho zřejmě pro mě určený a nikdy neodeslaný email.

K dnešnímu dni jsem neobdržel ani jeden ze zmíněných zápisu od pana předsedy školské rady k zveřejnění na webu. Důvodem je (domnívám se, ale oficiálně nic nevím):

1. nesouhlas s první verzí zápisu ze ze strany některých členů školské rady
2. nesouhlas s tvrzeními v zápisu ze 16.6. ze strany některých členů školské rady

Jakmile obdržím zápisy v použitelné formě, rád je na web školy ihned vyvěsím. Nebo si je mám stáhnout na Kauze3?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Odpověď panu Dosedlovi

25.6.2013 21:31 vložil Libor Dosedla

Dobrý den.
Denně jste se zástupkyněmi ŠR za pedagogy ve styku a zápis jste od nich ještě neobdržel? Pokud tak nebyly schopné učinit, klidně ho stáhnětě z Kauzy3 a prosím vyvěste na web školy. P. uč. Tvrdíková psala sice nějaké připomínky k opravenému zápisu, na ty ji ještě odpovím, ale zápis je odsouhlasený a oficiální. Škoda, že na této kauze byl zveřejněn dříve, než na \"našich\" stránkách, ale o to jsem na shcůzi pedagogocké zástupkyně také žádal.
Děkuji, Libor Dosedla.


Reagovat  Reagovat s citací


Má vlastní zkušenost

21.6.2013 22:02 vložil Katka V.

Dobrý den,
ráda bych zde uveřejnila svoji zkušenost s panem ředitelem. Můj syn navštěvuje tuto školu. Před nedávnem jsem se ještě s jednou maminkou dostavila k panu řediteli probrat jisté věci. Doslova mě šokovalo jeho jednání s námi jako rodiči. Byl arogantní, nepřístupný jakémukoli dialogu či hledání jiného řešení. Nemohu říct, že by z jeho strany byla nějaká snaha či snad slušnost informovat rodiče o změně tř. učitele, naopak - kdybych se pana ředitele nezeptala sama, tuto informaci bych se asi dověděla jako další rodiče dané třídy až v září – asi jako překvapení. Posléze úplně překroutil „inspekční zprávu“ a podal nám naprosto mylné informace týkající se této zprávy. To jsem samozřejmě zjistila až poté, když jsem si tuto „inspekční zprávu“ přečetla. Nemůžu stále uvěřit tomu, že si to člověk v takovéto pozici může dovolit. A nebudu popírat, že mě to jako rodiče velice urazilo. To si opravdu pan ředitel myslí, že jsme jako rodiče tak hloupí a neumíme si to přečíst???!!!
Dále Vám děkuji za uveřejnění oficiálních zápisů ze ŠR a samozřejmě i toho neoficiálního. Opravdu jsem si je se zájmem přečetla. Je z tohoto zcela jasné, proti čemu se jako rodič ohrazuji. Je to naprostá dezinformovanost, snaha cokoli zamáznout do ztracena, neinformovat správně rodiče či je dokonce informovat mylně. Nevím, kdo tedy roznáší fámy a polopravdy, což narážím na prohlášení vyvěšené na webových stránkách školy. A co mě nejvíce znepokojuje je otázka: „V jaké době to žijeme, pokud se stále zastává názor – KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM A RYCHLE S NÍM PRYČ!!!!“ Ten, kdo si přečetl poslední zápis ze ŠR, jistě ví, na co narážím……… Pak už možná i chápu 15 podpisů uvedených pod tímto prohlášením. Je mi z toho smutno.
Stále doufám, že se najdou lidé, kterým není lhostejný osud této školy, jejích žáků, rodičů i učitelů a že se tato situace vyřeší ke spokojenosti všech.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Má vlastní zkušenost

23.6.2013 17:06 vložil Ženíšková

Chtěla bych okomentovat situaci, která nastala v ZŠ Jiřího z Poděbrad. Tyto problémy spojené s osobou ředitele Šoukala se objevují již podruhé během roku. Pokládám si otázku, kdo je odpovědný za školství na Praze 3 a kdo je kompetentní celou situaci vyřešit. Je patrné, že problémy s ředitelem ze strany rodičů stále přetrvávají. Dá nám už konečně někdo za pravdu? Situace by se měla urychleně vyřešit, aby na škole nastal klid pro práci dětí i učitelů.
Pan ředitel Šoukal toto zřejmě zajistit neumí, jinak by opakovaně nevznikaly tyto problémy. Co s tím budou kompetentní odoby dělat? Kam se dále máme jako rodiče obrátit pokud situace nebude vyřešna? Nebo máme dát děti na jiné školy?
Reagovat  Reagovat s citací


Re: Má vlastní zkušenost

23.6.2013 23:19 vložil David Yilma

Dobrý den Kateřino V.

pokud dovolíte, rád bych věděl, která část inspekční zprávy byla překroucená panem ředitelem a neodpovídala skutečnosti. Skutečně rád se dozvím kde nastalo jaké pochybení.

Pokud máte pocit (společně s panem Dosedlou), že 15 podpisů v prohlášení bylo vymíněno, či skrytě podpořeno "výhodou" u pana ředitele, tak se skutečně mýlíte. Text dopisu i podepsaní lidé nebyly panu řediteli známi. A ani zpětně nikdo z nás neočekává, že by získal jakoukoliv "výhodu". Naše aktivity jsou skutečně jen odrazem nespokojenosti s jednáním některých pedagogů na naší škole vůči rodičům a žákům. Nakonec o tom byl text prohlášení. Nešlo o "ochranu" pana ředitele. Je samozřejmě pravdou, že vám tuto konspirační teorii jen těžko vyvrátím, ale je třeba aby to zde otevřeně zaznělo.

Co se týče "arogance jednání pana ředitele", nemohu jí posoudit, nebyl jsem u toho a nevím o čem bylo jednáno. Jen tuším, že problém s přesunem vyučujících ve 3. ročníku (jak nakonec naznačujete) je problém, který nemá dobrá řešení a jde vždy o řešení nutná, nikoliv ideální. Opravdu si myslím, že nikdo ve škole z nich nemá radost.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Má vlastní zkušenost

24.6.2013 00:07 vložil Katka V.

Dobrý večer, pane Yilmo, ráda Vás s tím obeznámím ve středu na Vámi svolané schůzce ve škole. Jestli takhle náhodou nezavání konspirační teorií naopak Vaše prohlášení, kde skrytě uvádíte, jak někdo někomu něco donáší a samozřejmě jen samé lži!!!! Nashledanou ve středu, velice se těším!!!!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Má vlastní zkušenost

24.6.2013 11:35 vložil Michal Konvička

Dobrý den pane Yilmo,
přečetl jsem si také prohlášení pedagogů na webu školy a musím říci, že jsem byl velmi překvapen. Část pedagogů se v něm vymezuje proti "tvrzením, množství klepů, nepodloženým a účelově zkresleným informacím, polopravdám". Dále hovoříte o jakési negativní kampani.
Ať je situace jakákoliv a pravda na té či oné straně, v tomto textu jen něco a někoho kritizujete aniž byste uvedli konkrétní informace a především argumentaci protistrany. Jak si může věci neznalý rodič udělat vlastní názor? Tento fakt vyvolává spíše pochybnosti o signatářích samotných. Podobné texty jsem četl již před 25 lety.
Co však vyvolává moji pochybnost nejvyšší, je "neexistence" pana ředitele samotného.
V takto již "vypjaté" atmosféře bych očekával, že začne pan ředitel osobně komunikovat s rodiči ať na facebookovém profilu školy nebo zde na kauze3 aby tak co nejrychleji rozptýlil pochybnosti o kvalitě vedení naší školy.
Dcera chodí do 2. třídy a s paní učitelkou jsem spokojeni. Jen před každým konáním školy v přírodě se musíme, pro mne z nepochopitelných důvodů, dožadovat aby byl vypraven autobus s bezpečnostnímu pásy. To byl pro mne první signál, že vedení školy má v kominikaci s rodiči problém...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 09:28 vložil Helena Benýšková

Včera se situací na ZŠ Jiřího z Poděbrad zabývala Komise pro výchovu a vzdělávání, které předsedám. Vyslechli jsme si některé nespokojené rodiče, jejichž rozhořčení nad způsobem komunikace s panem ředitelem i některými učiteli je pochopitelné. Je jasné, že atmosféře ve třídě neprospějí výměny učitelů, odchody žáků jinam ani případné slučování tříd. Nicméně ani po dvouhodinové diskusi nad veškerými dostupnými dokumenty a materiály jsme nebyli schopni nalézt jednoznačné důvody, pro které by mělo být návrhu na odvolání pana ředitele ze strany zřizovatele vyhověno či naopak nevyhověno. Radě jsme tedy žádné jednoznačné doporučení ve věci případného odvolání zatím nedali, doporučili jsme zpracovat nezávislou analýzu a škole nabídnout odbornou pomoc. Tím nepopíráme věcná pochybení, která existují a která řeší odpovědné orgány, tedy ČŠI a Inspektorát práce. Situace je však z našeho pohledu složitá s mnoho problémů evidentně pramení i z personálních konfliktů uvnitř školy. I proto jsme rádi, že se uskuteční středeční debata a že bude moderovaná nezávislým zástupcem MČ. Osobně přijdu a se situací se ráda seznámím blíže.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 20:35 vložil Michal Konvička

Díky za info, jen doufám, že na zítřejším setkání bude pan ředitel přítomen a bude odpovídat na dotazy přítomných rodičů. Pokud by tomu totiž tak nebylo, postrádá tato akce jakýkoliv smysl.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 21:08 vložil Světlana Škapová

A jaký má mít vlastně akce smysl? Co a kdo od ní očekává?


Reagovat  Reagovat s citací


Má vlastní zkušenost

25.6.2013 22:03 vložil Michal Konvička

snadná odpověď paní Škápová, tak jako mne i další rodiče zneklidňuje prohlášení části pedagogů na webu školy. Nejsem sám, kdo by se rád v celé situaci orientoval a vytvořil si vlastní názor. Proto očekávám vystoupení pana ředitele, že se postaví situaci čelem a pokusí se rozptýlit všechny pochybnosti o své kompetentnosti pro výkon funkce ředitele. A znovu opakuji, pokud nebude přítomen, postrádá setkání smysl...Pokud chce někdo zastávat "exponovanou funkci", nesmí se bát jít s kůží na trh..


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 22:14 vložil Katka V.

To asi aby pan ředitel ukázal, že mu diskuze není cizí. Celý rok se nezajímal o to, co nám vadí (pokud se tedy kdy zajímal). Zítra se přemůže, hodí s námi hodinku diskuze před členy MR a místečko je jeho!!!!! Nejdříve dá pro výstrahu výpověď učitelce,která se za něj v minulém roce nepostavila a teď si před nás svolá učitelský sbor, který už si nic nedovolí. Rodiče se také bojí, proto si myslím, že to bude pěkná fraška:-(.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 23:45 vložil Daniel Kofroň

Naše dcera naštěstí přešla v roce 2008 na jazykovou školu v Kladské, takže jsme měli zkušenost pouze za dva roky.Ohledně komunikace s ředitelem Šoukalem, tak byla dost zoufalá, když jsem čekal na odpověď na e-mail zhruba tři měsíce, tak mi ho poslal po urgencích přes vrátnou s odpovědí,proč si stěžujeme na porušování bezpečnostních předpisů ( zastavěné únikové cesty a nefunkční osvětlení na chodbě z šatny ), když dcera chodí pozdě do školy. Další perličkou byla archivace notýsků, které si škola údajně musí archivovat. Přestože žák školu opouští, nesmí mu být na příkaz ředitele vydán. Dopis učitelů mi připomněl dopis 99 pragováků, který byl použit jako alibi pro invazi v roce 1968.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

23.8.2013 16:50 vložil Jíchová

Dobrý den,
má tato "kauza" nějaký výstup, prosím? Rozhlížím se po ZŠ na Praze 3 pro svoji dceru, tato debata a výtky mě zaskočily. Případně budu vděčná za doporučení kvalitní ZŠ.
Děkuji Jíchová


Reagovat  Reagovat s citací


konání ŠKOLSKÉ RADY

18.10.2013 09:19 vložil Světlana Škapová

Přeji všem hezký den,

pro informaci uvádím, že dne 21.10.2013 se bude od 18. hod. konat ve třídě 3.A v budově ZŚ Jiřího z Poděbrad ŠKOLSKÁ RADA. Tímto Vás osobně zvu na její jednání.

Světlana Škapová


Reagovat  Reagovat s citací


Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

21.10.2013 13:24 vložil Světlana Škapová

Dobrý den , moc se omlouvám, pro nemoc se schůzky ŠR nemohu dnes zúčastnit.Světlana Škapová


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

21.10.2013 15:37 vložil Libor Dosedla

Dobrý den, dnešní schůze ŠR je zrušena. O dalším termínu se bude teprve jednat. Omlouvám se, Libor Dosedla.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

29.10.2013 23:20 vložil rozhořčený žižkovák

Jak je vůbec možné, že ještě neproběhla schůze Školské rady do těchto dní?. Pan Dosedlo neví, že by již dávno měly být odsouhlaseny základní a zásadní školské dokumenty: změny v školním vzdělávacím programu pro školní rok 2013-2014, vyjádření se a schválení výroční zprávy školy za rok 2012-2013, totéž o rozpočtu, dále návrhu rozpočtu na školní rok 2013-2014 . Pan DOSEDLA ale bude teprve školskou radu a termín této schůze hledat! A to ani panu řediteli nevadí, ani odboru školství MČ Praha 3 takový "pořádek" na ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad!
Lajdáci odstupte!!!!!!!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

10.11.2013 19:29 vložil občan

Jak vlastně vše dopadlo. Je někde uvedeno konečné stanovisko odpovědné osoby ?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

16.11.2013 16:12 vložil Jiřina

Kdo ví, ticho po pěšině. Místostarostka Oubrechtová, která má školství na starosti nemusí nic dělat. Pan Matušek oproti ní "makal".
Před volbama se angažovala a vymyslela tance pro důchodce. Někdo by řekl, "dobrá sociální práce", jiný, "dobrý tunel".
Ví někdo, proč to Kuciánovi nevadí ???
Jiřina


Reagovat  Reagovat s citací


kde je zodpovědnost

19.11.2013 22:10 vložil Petr

Zajímal by mě nějaký výstup z celé situace na Jiřáku.
Jak to, že paní Oubrechtová nic nedělá? Jednou byla zvolena, tak by se měla angažovat a problémy řešit. Nebo jí školství nezajímá?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama