Diskuse

Polemika ze školy na náměstí Jiřího z Poděbrad

Vložit nový příspěvek

Má vlastní zkušenost

21.6.2013 22:02 vložil Katka V.

Dobrý den,
ráda bych zde uveřejnila svoji zkušenost s panem ředitelem. Můj syn navštěvuje tuto školu. Před nedávnem jsem se ještě s jednou maminkou dostavila k panu řediteli probrat jisté věci. Doslova mě šokovalo jeho jednání s námi jako rodiči. Byl arogantní, nepřístupný jakémukoli dialogu či hledání jiného řešení. Nemohu říct, že by z jeho strany byla nějaká snaha či snad slušnost informovat rodiče o změně tř. učitele, naopak - kdybych se pana ředitele nezeptala sama, tuto informaci bych se asi dověděla jako další rodiče dané třídy až v září – asi jako překvapení. Posléze úplně překroutil „inspekční zprávu“ a podal nám naprosto mylné informace týkající se této zprávy. To jsem samozřejmě zjistila až poté, když jsem si tuto „inspekční zprávu“ přečetla. Nemůžu stále uvěřit tomu, že si to člověk v takovéto pozici může dovolit. A nebudu popírat, že mě to jako rodiče velice urazilo. To si opravdu pan ředitel myslí, že jsme jako rodiče tak hloupí a neumíme si to přečíst???!!!
Dále Vám děkuji za uveřejnění oficiálních zápisů ze ŠR a samozřejmě i toho neoficiálního. Opravdu jsem si je se zájmem přečetla. Je z tohoto zcela jasné, proti čemu se jako rodič ohrazuji. Je to naprostá dezinformovanost, snaha cokoli zamáznout do ztracena, neinformovat správně rodiče či je dokonce informovat mylně. Nevím, kdo tedy roznáší fámy a polopravdy, což narážím na prohlášení vyvěšené na webových stránkách školy. A co mě nejvíce znepokojuje je otázka: „V jaké době to žijeme, pokud se stále zastává názor – KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM A RYCHLE S NÍM PRYČ!!!!“ Ten, kdo si přečetl poslední zápis ze ŠR, jistě ví, na co narážím……… Pak už možná i chápu 15 podpisů uvedených pod tímto prohlášením. Je mi z toho smutno.
Stále doufám, že se najdou lidé, kterým není lhostejný osud této školy, jejích žáků, rodičů i učitelů a že se tato situace vyřeší ke spokojenosti všech.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Má vlastní zkušenost

23.6.2013 17:06 vložil Ženíšková

Chtěla bych okomentovat situaci, která nastala v ZŠ Jiřího z Poděbrad. Tyto problémy spojené s osobou ředitele Šoukala se objevují již podruhé během roku. Pokládám si otázku, kdo je odpovědný za školství na Praze 3 a kdo je kompetentní celou situaci vyřešit. Je patrné, že problémy s ředitelem ze strany rodičů stále přetrvávají. Dá nám už konečně někdo za pravdu? Situace by se měla urychleně vyřešit, aby na škole nastal klid pro práci dětí i učitelů.
Pan ředitel Šoukal toto zřejmě zajistit neumí, jinak by opakovaně nevznikaly tyto problémy. Co s tím budou kompetentní odoby dělat? Kam se dále máme jako rodiče obrátit pokud situace nebude vyřešna? Nebo máme dát děti na jiné školy?
Reagovat  Reagovat s citací


Re: Má vlastní zkušenost

23.6.2013 23:19 vložil David Yilma

Dobrý den Kateřino V.

pokud dovolíte, rád bych věděl, která část inspekční zprávy byla překroucená panem ředitelem a neodpovídala skutečnosti. Skutečně rád se dozvím kde nastalo jaké pochybení.

Pokud máte pocit (společně s panem Dosedlou), že 15 podpisů v prohlášení bylo vymíněno, či skrytě podpořeno "výhodou" u pana ředitele, tak se skutečně mýlíte. Text dopisu i podepsaní lidé nebyly panu řediteli známi. A ani zpětně nikdo z nás neočekává, že by získal jakoukoliv "výhodu". Naše aktivity jsou skutečně jen odrazem nespokojenosti s jednáním některých pedagogů na naší škole vůči rodičům a žákům. Nakonec o tom byl text prohlášení. Nešlo o "ochranu" pana ředitele. Je samozřejmě pravdou, že vám tuto konspirační teorii jen těžko vyvrátím, ale je třeba aby to zde otevřeně zaznělo.

Co se týče "arogance jednání pana ředitele", nemohu jí posoudit, nebyl jsem u toho a nevím o čem bylo jednáno. Jen tuším, že problém s přesunem vyučujících ve 3. ročníku (jak nakonec naznačujete) je problém, který nemá dobrá řešení a jde vždy o řešení nutná, nikoliv ideální. Opravdu si myslím, že nikdo ve škole z nich nemá radost.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Má vlastní zkušenost

24.6.2013 00:07 vložil Katka V.

Dobrý večer, pane Yilmo, ráda Vás s tím obeznámím ve středu na Vámi svolané schůzce ve škole. Jestli takhle náhodou nezavání konspirační teorií naopak Vaše prohlášení, kde skrytě uvádíte, jak někdo někomu něco donáší a samozřejmě jen samé lži!!!! Nashledanou ve středu, velice se těším!!!!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Má vlastní zkušenost

24.6.2013 11:35 vložil Michal Konvička

Dobrý den pane Yilmo,
přečetl jsem si také prohlášení pedagogů na webu školy a musím říci, že jsem byl velmi překvapen. Část pedagogů se v něm vymezuje proti "tvrzením, množství klepů, nepodloženým a účelově zkresleným informacím, polopravdám". Dále hovoříte o jakési negativní kampani.
Ať je situace jakákoliv a pravda na té či oné straně, v tomto textu jen něco a někoho kritizujete aniž byste uvedli konkrétní informace a především argumentaci protistrany. Jak si může věci neznalý rodič udělat vlastní názor? Tento fakt vyvolává spíše pochybnosti o signatářích samotných. Podobné texty jsem četl již před 25 lety.
Co však vyvolává moji pochybnost nejvyšší, je "neexistence" pana ředitele samotného.
V takto již "vypjaté" atmosféře bych očekával, že začne pan ředitel osobně komunikovat s rodiči ať na facebookovém profilu školy nebo zde na kauze3 aby tak co nejrychleji rozptýlil pochybnosti o kvalitě vedení naší školy.
Dcera chodí do 2. třídy a s paní učitelkou jsem spokojeni. Jen před každým konáním školy v přírodě se musíme, pro mne z nepochopitelných důvodů, dožadovat aby byl vypraven autobus s bezpečnostnímu pásy. To byl pro mne první signál, že vedení školy má v kominikaci s rodiči problém...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 09:28 vložil Helena Benýšková

Včera se situací na ZŠ Jiřího z Poděbrad zabývala Komise pro výchovu a vzdělávání, které předsedám. Vyslechli jsme si některé nespokojené rodiče, jejichž rozhořčení nad způsobem komunikace s panem ředitelem i některými učiteli je pochopitelné. Je jasné, že atmosféře ve třídě neprospějí výměny učitelů, odchody žáků jinam ani případné slučování tříd. Nicméně ani po dvouhodinové diskusi nad veškerými dostupnými dokumenty a materiály jsme nebyli schopni nalézt jednoznačné důvody, pro které by mělo být návrhu na odvolání pana ředitele ze strany zřizovatele vyhověno či naopak nevyhověno. Radě jsme tedy žádné jednoznačné doporučení ve věci případného odvolání zatím nedali, doporučili jsme zpracovat nezávislou analýzu a škole nabídnout odbornou pomoc. Tím nepopíráme věcná pochybení, která existují a která řeší odpovědné orgány, tedy ČŠI a Inspektorát práce. Situace je však z našeho pohledu složitá s mnoho problémů evidentně pramení i z personálních konfliktů uvnitř školy. I proto jsme rádi, že se uskuteční středeční debata a že bude moderovaná nezávislým zástupcem MČ. Osobně přijdu a se situací se ráda seznámím blíže.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 20:35 vložil Michal Konvička

Díky za info, jen doufám, že na zítřejším setkání bude pan ředitel přítomen a bude odpovídat na dotazy přítomných rodičů. Pokud by tomu totiž tak nebylo, postrádá tato akce jakýkoliv smysl.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 21:08 vložil Světlana Škapová

A jaký má mít vlastně akce smysl? Co a kdo od ní očekává?


Reagovat  Reagovat s citací


Má vlastní zkušenost

25.6.2013 22:03 vložil Michal Konvička

snadná odpověď paní Škápová, tak jako mne i další rodiče zneklidňuje prohlášení části pedagogů na webu školy. Nejsem sám, kdo by se rád v celé situaci orientoval a vytvořil si vlastní názor. Proto očekávám vystoupení pana ředitele, že se postaví situaci čelem a pokusí se rozptýlit všechny pochybnosti o své kompetentnosti pro výkon funkce ředitele. A znovu opakuji, pokud nebude přítomen, postrádá setkání smysl...Pokud chce někdo zastávat "exponovanou funkci", nesmí se bát jít s kůží na trh..


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 22:14 vložil Katka V.

To asi aby pan ředitel ukázal, že mu diskuze není cizí. Celý rok se nezajímal o to, co nám vadí (pokud se tedy kdy zajímal). Zítra se přemůže, hodí s námi hodinku diskuze před členy MR a místečko je jeho!!!!! Nejdříve dá pro výstrahu výpověď učitelce,která se za něj v minulém roce nepostavila a teď si před nás svolá učitelský sbor, který už si nic nedovolí. Rodiče se také bojí, proto si myslím, že to bude pěkná fraška:-(.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

25.6.2013 23:45 vložil Daniel Kofroň

Naše dcera naštěstí přešla v roce 2008 na jazykovou školu v Kladské, takže jsme měli zkušenost pouze za dva roky.Ohledně komunikace s ředitelem Šoukalem, tak byla dost zoufalá, když jsem čekal na odpověď na e-mail zhruba tři měsíce, tak mi ho poslal po urgencích přes vrátnou s odpovědí,proč si stěžujeme na porušování bezpečnostních předpisů ( zastavěné únikové cesty a nefunkční osvětlení na chodbě z šatny ), když dcera chodí pozdě do školy. Další perličkou byla archivace notýsků, které si škola údajně musí archivovat. Přestože žák školu opouští, nesmí mu být na příkaz ředitele vydán. Dopis učitelů mi připomněl dopis 99 pragováků, který byl použit jako alibi pro invazi v roce 1968.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Má vlastní zkušenost

23.8.2013 16:50 vložil Jíchová

Dobrý den,
má tato "kauza" nějaký výstup, prosím? Rozhlížím se po ZŠ na Praze 3 pro svoji dceru, tato debata a výtky mě zaskočily. Případně budu vděčná za doporučení kvalitní ZŠ.
Děkuji Jíchová


Reagovat  Reagovat s citací


konání ŠKOLSKÉ RADY

18.10.2013 09:19 vložil Světlana Škapová

Přeji všem hezký den,

pro informaci uvádím, že dne 21.10.2013 se bude od 18. hod. konat ve třídě 3.A v budově ZŚ Jiřího z Poděbrad ŠKOLSKÁ RADA. Tímto Vás osobně zvu na její jednání.

Světlana Škapová


Reagovat  Reagovat s citací


Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

21.10.2013 13:24 vložil Světlana Škapová

Dobrý den , moc se omlouvám, pro nemoc se schůzky ŠR nemohu dnes zúčastnit.Světlana Škapová


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

21.10.2013 15:37 vložil Libor Dosedla

Dobrý den, dnešní schůze ŠR je zrušena. O dalším termínu se bude teprve jednat. Omlouvám se, Libor Dosedla.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

29.10.2013 23:20 vložil rozhořčený žižkovák

Jak je vůbec možné, že ještě neproběhla schůze Školské rady do těchto dní?. Pan Dosedlo neví, že by již dávno měly být odsouhlaseny základní a zásadní školské dokumenty: změny v školním vzdělávacím programu pro školní rok 2013-2014, vyjádření se a schválení výroční zprávy školy za rok 2012-2013, totéž o rozpočtu, dále návrhu rozpočtu na školní rok 2013-2014 . Pan DOSEDLA ale bude teprve školskou radu a termín této schůze hledat! A to ani panu řediteli nevadí, ani odboru školství MČ Praha 3 takový "pořádek" na ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad!
Lajdáci odstupte!!!!!!!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

10.11.2013 19:29 vložil občan

Jak vlastně vše dopadlo. Je někde uvedeno konečné stanovisko odpovědné osoby ?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: konání ŠKOLSKÉ RADY

16.11.2013 16:12 vložil Jiřina

Kdo ví, ticho po pěšině. Místostarostka Oubrechtová, která má školství na starosti nemusí nic dělat. Pan Matušek oproti ní "makal".
Před volbama se angažovala a vymyslela tance pro důchodce. Někdo by řekl, "dobrá sociální práce", jiný, "dobrý tunel".
Ví někdo, proč to Kuciánovi nevadí ???
Jiřina


Reagovat  Reagovat s citací


kde je zodpovědnost

19.11.2013 22:10 vložil Petr

Zajímal by mě nějaký výstup z celé situace na Jiřáku.
Jak to, že paní Oubrechtová nic nedělá? Jednou byla zvolena, tak by se měla angažovat a problémy řešit. Nebo jí školství nezajímá?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama