Diskuse

Polemika ze školy na náměstí Jiřího z Poděbrad

Vložit nový příspěvek

Re: Meeting s panem ředitelem

28.6.2013 00:34 vložil Světlana Škapová

Meeting svolaný panem Yilmou pro mě představuje neznámou platformu. Sdělení na webu školy nepovažuji za šťastné, ba naopak v něm vidím určitý emociální výkřik.
Poněkud utajený zůstává i fakt, že schůzku nesvolal pan ředitel, ale pan Yilma, pedagog, správce sítě ZŠ a také člen loňské výběrové komise, jež hodnotila výkon pana ředitele Miroslava Šoukala ve výběrovém řízení.

ŠR nebyla nikým oslovena, nebyl důvod domýšlet se, že její přítomnost je žádaná. ŠR svůj názor již veřejně vyjádřila . Dala zřizovateli signál o tom, že cosi není v pořádku. Návrh na odstoupení ředitele. Ten byl postoupen dále komisi pro výchovu a vzdělání.

Není zcela jasné, zda měli někteří členové komise ambice hledat pravdu a dezinformace, nakonec se ale rozhodli pro nejrozumnější řešení, vzali signál ŠR na vědomí a posunuli jej k řešení nejdůležitější osobě, paní místostarostce, která má školství ve své kompetenci.

Není v lidských silách totiž rozlišit, kolik rodičů je více či málo spokojených, kolik jich je nespokojených. Jestli je jich více na I. nebo na II. stupni. Kolik spokojených rodičů je spokojených díky práci paní učitelky, která svoji nespokojenost nepřenáší na své žáky. Kolik rodičů názor neprezentuje, neboť se obává negativních reakcí ……..

Co ale v lidských silách je, přečíst si výroční zprávy školy, závěry ČŠI za několik let, opatření ke zjištění nedostatků, závěry loňské kontroly provedené zřizovatelem (které ODS označila za neveřejné) a nechat potvrdit výběrovým řízením předpoklady pana ředitele.

Pokud se v transparentním veřejném řízení prokáží jeho schopnosti , potvrdí se tím i oprávněnost jeho funkce .


Reagovat  Reagovat s citací


Meeting s panem ředitelem

9.7.2013 20:46 vložil Jan Žigmund

Účastnil jsem se meetingu s panem ředitelem. Zaujal mne příspěvek pí Škapové, členky školské rady. Podle toho, co na meetingu zaznělo, si myslím, že ŠR správně posoudila situaci a dala návrh na odstoupení ředitele Šoukala. V současné době je kompetentní osoba pro rozhodnutí, jak je z příspěvku pí Škapové patrné, paní místostarostka Oubrechtová. Ta ředitele Šoukala ustanovila do funkce z důvodu časové tísně. Z příspěvku pí Škapové jsem se dozvěděl, že dokonce s podmínkou, že pokud bude jeho práce vykazovat nedostatky, vyvodí patřičné závěry. Ptám se proto, není opakovaná nespokojenost, která zazněla na meetingu s ředitelem Šoukalem, dostatečným důvodem? Doufám, s ostatními rodiči, že situace bude brzy vyřešena. Tato dříve bezproblémová škola by si opravdu zasloužila jiné vedení.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama