Vzdělání není plýtvání aneb Cenzura RN pokračuje

Vzdělání není plýtvání aneb Cenzura RN pokračuje

Koncem dubna byli rodiče žáků ZŠ Chelčického, docházejících do ZŠ do budovy Žerotínova, informováni o záměru ředitele, že ve školním roce 2011-12 již nebude v budově Žerotínova probíhat výuka páté třídy. Kritický článek pana Michálka o tomto záměru odmítly zveřejnit Radniční noviny. Redakční rada RN poměrem hlasů - 1 pro; 2 proti; 3 zdrželi se - zamítla na svém jednání dne 30. května 2011 návrh M. Stropnického (SZ) na uveřejnění textu pana Michálka jako zástupce občanského sdružení Žerotínka. Se souhlasem autora M. Stropnický - člen redakční rady Radničních novin za koalici Žižkov (nejen) sobě - požádal o uveřejnění na Kauze3, kde se narozdíl od Radničních novin, cenzura nevyskytuje.

Proč šetří radnice na vzdělání dětí?

Ze současných čtvrťáků v Žerotínově a ze žáků dvou 4. tříd v budově Chelčického by od září sloučením byly vytvořeny z ekonomických důvodů (tj. nízký předpokládaný počet žáků pátých tříd.) jen dvě páté třídy. Ze tří tříd po 16-17 žácích by po sloučení byly dvě páté třídy po 24-25 žácích, což by vedlo k úspoře na mzdách 0,4 mil Kč.

Z mapy Žižkova je zřejmé, že by nešlo o běžné slučování tříd v rámci jedné školní budovy, ale o zcela nestandardní přemístění žáků ze Žerotínovy do několik km vzdálené budovy, což by výrazně zhoršilo dopravní dostupnost i bezpečnost pro přemísťované žáky.

Slučování tříd by v případě své realizace působilo negativně na páťáky sloučených tříd zejména z důvodu rozbití zavedených třídních kolektivů. Záměr je nedomyšlený i proto, že v obou budovách se vzdělávají též integrovaní žáci, na které má současný nižší počet žáků ve třídě velmi příznivý vliv.

Záměr se bolestně dotýká nejen současných čtvrťáků ze Žerotínovy, ale i ostatních současných a budoucích žáků „Žerotínky“. Do školy, která nezajistí výuku alespoň do 5. třídy, rodiče prostě zapisovat děti do 1. třídy nebudou, takže by hrozil během několika let úplný zánik výuky v „Žerotínce“.

Rodiče ani žáci z „Žerotínky“ nepožadují desítky milionů na výměny oken či zateplení pláště budovy, přejí si však zachování páté třídy v Žerotínově ul., přičemž vynaložení nákladů na toto logické řešení ve výši 0,4 mil Kč budou považovat za skutečnou investici do vzdělání. Tyto prostředky lze uvolnit např. z rozpočtované 2 mil finanční rezervy určené na krytí mimořádných nákladů na platy, učební pomůcky a školní potřeby. Obstát nemůže ani argument, že by stejný finanční požadavek v případě vyhovění vznesly i ostatní školy, neboť na žádné jiné škole nehrozí rozpuštění třídy s „malým“ počtem žáků do okolních škol.

Výbornou školu, jakou „Žerotínka“ je, dělají především skvělí učitelé a žáci, kteří mají svou školu rádi. Ano, i finančně náročné opravy a rekonstrukce školních budov jsou užitečné a potřebné, nazývat však výdaje na stavební úpravy školních budov ve výši desítek mil Kč investicemi do vzdělání (titulek v Radničních novinách č.5) a současně nezabránit faktickému zničení skvělé školy založené již v r. 1906 ve jménu jednorázově ušetřených 400 tis. Kč by proto bylo, zejména letos, kdy slavíme 130. výročí povýšení Žižkova na město, poněkud nešťastné.

Žerotínka o.s.

Redakce: Tento článek nebyl schválen do vydání RN 6. Číslo RN 5 přitom bombastickým titulkem oslavuje investice radnice do vzdělání.

reklama