Členové bývalé Rady MČ bilancují

Členové bývalé Rady MČ bilancují

Koalice TOP 09, ČSSD a Ž(n)S se vlády ujala v roce 2012 po rozpadu koalice TOP 09 s ODS. Tím také skončila účast členů ODS v Radě MČ. Tehdy vzniklá koalice TOP 09, ČSSD a Ž(n)S podepsala Koaliční smlouvu 26. 6. 2012. Jak se podařilo vedení samosprávy dostát slibům uvedeným v tomto dokumentu? Požádali jsme členy bývalé Rady o zhodnocení jejich práce v podobě krátkého dotazníku.

Zde můžete porovnat proklamace z Koaliční smlouvy s tím, jak úspěšnost své práce pro občany vidí členové bývalé Rady a s vaší osobní zkušeností. Koaliční smlouvu uvádíme pro porovnání v závěru článku. 
 
 
 
Ing. Vladislava Hujová, starostka za TOP 09
V Radě byla od roku 2010 do 2014 ve funkci starostky a byla pověřena zastupováním a reprezentací Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, koordinací činností směřujících k naplnění programových cílů RMČ, koordinací činností zástupců starosty, krizovým řízením a bezpečností, kontrolní oblastí, zahraničními vztahy, vnějšími vztahy, Radničními novinami (RN) a informatikou.
Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starostky za TOP 09
V Radě byl od roku 2010 do 2014 uvolněným členem jako zástupce starostky. Pověřen byl péčí o oblast financí (včetně pohledávek), majetek, řešení státních podniků v likvidaci a investice. Po změně koalice v roce 2012 pečoval o finance a majetek. Odstoupil z Rady 17. 6. 2014.
Bc. Matěj Stropnický, zástupce starostky za Ž(n)S 
V Radě byl od roku 2012 pověřen péčí o bytovou politiku, hospodaření s byty a nebytovými prostory, privatizaci domů, kulturu a oblast turistického ruchu, ochranu památek.
 
Mgr. Ondřej Rut, zástupce starostky za Ž(n)S
Byl pověřen péčí o územní rozvoj, dopravu a parkování a o životní prostředí. 
 
Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starostky, ČSSD
Byl pověřen starostí o investice, financování vedlejší hospodářské činnosti a o otevřenost procesů na radnici. 
 
Ing. Jan Vokál, neuvolněný radní za TOP 09 
Pracoval jako neuvolněný člen rady se zaměřením na hospodaření a rozpočet.  
S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupovala v roce 2012 do funkce? 
Do TOP09 jsem vstoupila v roce 2009. V minulosti jsem nebyla členkou žádné politické strany, ale angažovala jsem se prostřednictvím činnosti občanských sdružení, se zaměřením na ekologickou výchovu dětí a mládeže, na zlepšení životního stylu seniorů a lidí se zdravotním handicapem. Mám ekonomické vzdělání a 20 let jsem se věnovala ekonomickému a organizačnímu poradenství /OSVČ/. 
S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupoval/vstupovala do funkce? 
Pracoval jsem téměř  40 let ve zdravotnickém rezortu na ekonomických funkcích včetně náměstka ministra zdravotnictví a řízení několika nemocnic.

S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupoval do funkce? 
Vstupoval jsem do ní s 10 letou zkušeností politické práce na Praze 3, z toho šestiletou zkušeností práce zastupitele. V oblasti kultury s odborností novináře s desetiletou praxí práce v kulturních časopisech, v oblasti bydlení především se zkušeností práce v občanském sdružení Žižkov (nejen) sobě, které kvůli otázkám bydlení vzniklo.   
 
S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupoval do funkce? 
Pracoval jsem v oblasti evropských fondů na Ministerstvu školství v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a v různých neziskovkách.  
 
S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupoval do funkce?  
Projektant s autorizací ČKAIT, praxe v oboru projektování strojírenských výrob - 40 let. 
S jakými pracovními zkušenostmi a odborností jste vstupoval do funkce?  Bohaté pracovní zkušenosti z ekonomické oblasti, vyplývající z mé dlouholeté práce fin.ředitele u mezinárodní spol. Dále praktické zkušenosti spojené s prací ve výboru SVJ. Rovněž jsem byl členem prvního porevolučního zastupitelstva (nezávislý za OF). 
Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě? 
4. listopadu 2014 jsem byla Zastupitelstvem městské části Praha 3 zvolena opět starostkou Prahy 3.
Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě? 
V současné době pracuji jako ředitel Hospice Malovická, Praha 4, Malovická 3304/2 – nestátní zdravotnické lůžkové zařízení – paliativní péče o nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu nemocí.
Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě? 
Jsem uvolněným členem Rady hl.m. Prahy pro územní rozvoj a náměstkem primátorky.
 
Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě?  
Projektový manažer v Energy Benefit Centru.  
 Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě?
Nadále projektant, OSVČ.
 
Jaké je Vaše současné zaměstnání po ukončení práce v Radě? 
V RMČ jsem byl neuvolněný, tedy jsem své zaměstnání vůbec nepřerušil.
 
Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit? 
Zastavit neefektivní investice do panelových domů před privatizací, vypovědět nevýhodné IT smlouvy, výrazně redukovat hazard, dořešit majetkové vztahy stadionu Viktorky, umístění všech tříletých dětí v MŠ, zlepšit přístup občanů k informacím, otevřít RN všem názorům, smlouvy na veřejném portálu, Infocentrum na nám. J. z P., rekonstrukce Havlíčkova n., rekonstrukce dalších ZŠ a MŠ, sloučení čtyř akciovek a tím výrazné snížení nákladů. 
Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit? 
Za úspěch považuji konečné vyřešení stavu stadionu „Viktorka“ – vyřešení právního stavu a ekonomický přínos pro MČ Praha 3 a dále rozhodnutí o zachování nebytových prostor v majetku MČ – opět ekonomický přínos z nájmu. Také několik projektů spolufinancovaných z Fondů EU. 
 

Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit?
Aktualizace pravidel prodeje nemovitého majetku a slevy z privatizace, první harmonogram privatizace, nezvyšování nájmu obecních bytů, koncepce sociálního bydlení, nesouhlas MČ s obchodním megacentrem v prostoru NNŽ, nová grantová pravidla a vznik Rychlých a Dvouletých grantů, 2% na sochy, audit na akci Revitalizace Lupáčova, sloučení akciových společností, nová koncepce RN, výstavba kulturního centra a MK Za Žižkovskou vozovnou… 
 
Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit?
Úprava křižovatky Táboritská – Ondříčkova před Bezovkou, započetí úprav před ZŠ Lupáčova, dojednaní odkupu přístupů na cyklostezku. Pro pěší a cyklodopravu důležitá oprava vycházkové trasy na Pražačce za kempem. Další velké investice do chodníků a pěší dopravy – např. Radhošťská, Zelenky Hajského, nebo Rokycanova, nově zrekonstruované Havlíčkovo náměstí, stavební povolení na zklidnění křižovatky Na Jarově – Pod Lipami.  
 
Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit? 
Fúze čtyř akciových společností do jedné s úsporou 10 mil.Kč za každý rok, trasparentní výběr ředitele a postupná změna fungování společnosti, transparentnost jednání radnice - zveřejňování zápisů, usnesení, smluv atd. Zahájení zateplení fasád a rekonstrukcí parterů všech zbývajících panelových domů ve vlastnictví MČ Prahy 3 v takovém rozsahu, aby za rozumné investice bylo dosaženo zlepšení veřejného prostoru i bydlení občanů, 
 
Jaké projekty/činnosti/plány se Vám povedlo uskutečnit? 
Zrušení několika pro Prahu 3 finančně velmi nevýhodných smluv jako Outsourcing IT služeb + MČ placená WIFI na některých veřejných místech – celkem cca 13 mio/rok,  zamezení výstavby obřích osvětlených Bigboardů ve třech lokalitách: parčíky na křižovatkách Olšanská x Jana Želivského, Koněvova x K Lučinám a před Albertem Pod Lipami. 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny? 
Dokončení MŠ V Zahrádkách, vybudování parku na Komenského náměstí a přímých vstupů na Vítkov, nového občerstvení na Parukářce, rekonstrukce Tachovského a Kostnického náměstí a exteriéru panelových domů a budovy MČ na Havlíčkově náměstí a sestěhování celého úřadu. Připravujeme i další investice do veřejného prostoru. Ministerstvo financí snad napraví své prodlení a zruší video-loterijní terminály na P 3, jak to požadujeme od roku 2013. 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny? 
(nezodpovězeno)
 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny? 
Privatizace bytů (ovšem za mého působení probíhala v souladu s přijatým harmonogramem). Výstavba nového kulturního centra Za Žižkovskou vozovnou nebyla dokončena. Projekt soch na Vítkově je dlouhodobý a pokračuje. Záchrana Nákladového nádraží pokračuje, přijetí Management plánu Rada MČ před volbami již odmítla. Nechal jsem na katedře sociologie na Karlově univerzitě zpracovat analýzu sociálního bydlení na Praze 3. 
 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny?
Hřiště pro veřejnost v Habrové za peníze z fondů EU, úpravy před ZŠ Lupáčova, revitalizace západní části parku Židovské pece, oprava Lukášovy ulice a nový nástup na cyklostezku i z Jeronýmovy a ulice Pod Vítkovem. Přechody na Vinohradské / U vodárny, spojení minibusem z náměstí Jiřího z Poděbrad směrem buď na Olšanské náměstí, nebo dolů ke stadionu Viktorky, rekonstrukce Komenského a Kostnického náměstí.  
 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny? 
Žádný z předchozích projektů nepovažuji za uzavřený, na všech se bude určitě pracovat i nadále - zkvalitňovat lze určitě informovanost občanů o činnosti radnice, investiční akce panelových domů rovněž pokračují a v oblasti městských akciových společností je nutno dořešit ještě Správu zbytkového majetku Prahy 3 a.s. 
Jaké Vaše projekty jsou zahájeny, či rozpracovány a nejsou dokončeny? 
Kroky vedoucí k vyrovnanému či přebytkovému rozpočtu. Kombinace zlepšení hospodaření s obecním majetkem (lepší výběr nájmu, revize nevýhodných náj.smluv, rychlé a aktivní přidělování volných prostor k pronájmu tak, aby byty a nebyty zbytečně neležely ladem) a snížení běžných rozpočtových nákladů prakticky napříč kapitolami. 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit? 
Nastavit transparentní systém přidělování obecních bytů a efektivně hospodařit s nebytovými prostory v obecních domech. 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit?
(nezodpovězeno)
 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit?
Koncepce sociálního bydlení nebyla nakonec Radou MČ přijata, stejně jako Management plán pro NNŽ. 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit? 
ČSSD i TOP09 blokovali některé projekty ke zklidňování dopravy a zavádění tempa 30 v rezidenčních zónách. Třicítkou se jim prostě ve městě jezdit nechce, i když v ulicích s předností zprava nejde jet bezpečně a rychleji. O projektech na podporu cyklistů ve městě ani nemluvím. Kvůli odporu veřejnosti a vnitřním sporům byl také zdržován projekt revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad. 
 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit? 
I když vím z praxe, že příprava investičních akcí je v ČR příliš dlouhá, je mi líto, že se nepodařilo plánovaný dům s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám posunout aspoň do územního řízení a zůstali jsme pouze u studie. 
Jaké projekty se nepovedlo uskutečnit? 
Prodloužení termínu pro dosažení vyrovnaného, nebo přebytkového rozpočtu. Myslel jsem, že se vyrovnaný rozpočet (z hlediska salda příjmů a výdajů) podaří dosáhnout dříve.  
Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ? 
Spolupráce s úředníky byla korektní. 
 Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ? 
Spolupráce s Úřadem MČ Praha 3 byla na velmi dobré úrovni, především s odborem ekonomickým a majetkovým.
 
 
Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ?
Až na výjimky to bylo otřesné.
Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ? 
Na úřadě pracuje řada schopných a zapálených lidí, se kterými se mi dobře spolupracovalo. Setkal jsem se ale i s takovými, kterým bylo všechno nové proti srsti a chtěli mít klid na svoji práci. Do budoucna je třeba úřad zeštíhlit, omladit a profesionalizovat, vidím v tom dnes nezanedbatelné rezervy. 
 
Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ? 
S úřadem, tedy samozřejmě s úředníky, se mi spolupracovalo dobře. Problémy jsme dokázali řešit odborně a kompetentně. 
 
Jak se Vám spolupracovalo s úřadem MČ? 
Dobře. 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí? 
Pravomoci volených zastupitelů a členů rady jsou dány zákonem. Politik nemá právo zasahovat do tzv. přenesené působnosti a ovlivňovat rozhodování státní správy např. živnostenský odbor, stavební úřad. V rámci svěřených kompetencí jsou jednotliví členové rady odpovědni za realizaci cílů, které si na začátku volebního období stanoví koalice. K tomu má politik k dispozici odborný úřednický aparát. Záleží však na odbornosti a zkušenosti radního a jeho schopnosti koordinace, aby cílů bylo dosaženo. 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí? 
Podle mého názoru má radní přiměřené množství pravomocí, musí ale tyto pravomoci dát do souladu s právní úpravou – Zákon o hlavním městě Praze – netradiční nápady a lidová tvořivost se nevyplácí.
 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí?
Má jich dost. Je ovšem velký nepoměr mezi pravomocemi starosty a každého jednotlivého radního. Radní musejí mnohem víc jednat se souhlasem Rady MČ jako celku a nemají vliv na personální politiku úřadu. 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí?
Co se týče kompetencí a pravomocí radních a místostarostů, myslím, že jsou dostatečné, problém spíš vidím v tom, že jich někteří nedokážou vůbec využít. Dotazy a stížnosti občanů, buď úřední poštou, mailem, nebo po telefonu jsem řešil každý den. Do konce svého působení jsem hledal rovnováhu mezi tím, kolik času je správné věnovat vyřizování stížnosti a kolik jejich řešení. 
 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí? 
Radní má tolik pravomocí, kolik mu dávají stávající zákony. Neformálně má samozřejmě takový vliv, jaké je jeho odborné a lidské vybavení. Rada je ale kolektivní orgán a na to někteří kolegové zapomínali. 
 
Má radní podle Vašeho názoru málo, nebo moc pravomocí? 
Tak akorát.
 
Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady  MČ? 
Úředníci nadále musí prohlubovat svoji kvalifikaci, aby poskytovali politikům odborné podklady pro jejich rozhodování. 
Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady MČ? 
Spolupráce Rady a Úřadu je na slušné úrovni – Rada vždy dostala požadované informace včas.
 
Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady MČ?
Úřad je třeba reformovat jako celek. Existuje na něm problém spojovaný druhdy se socialistickými ekonomikami, tzv. nezaměstnanost na pracovišti. 
 Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady  MČ?
S občany jsem se snažil komunikovat otevřeně a co nejméně podnětů delegovat na úřad, často jsem však musel, protože by nešlo dělat nic jiného, než si povídat s lidmi. 
 Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady  MČ? 
Především jde o vzájemnou spolupráci a informovanost a tam lze stále něco zlepšovat.
 
 
Co by se mělo změnit ve spolupráci úřadu MČ a Rady  MČ? 
V některých případech komunikace.
 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce? 
Spolustraníkům z TOP 09 a především voličům, kteří ocenili naší práci a podpořili nás. 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce? 
Poděkovat chci všem členům Rady, s kterými jsem v uvedeném období spolupracoval. Někdy to trochu drhlo, ale vždy se nám podařilo (až na čestné výjimky) nalézt kompromis a řešení.
 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce?
Kromě své asistentky Moniky Bunžové, která odešla se mnou, nebudu jmenovat, abych nikoho nepoškodil. Znám mstivost některých představitelů nového vedení.  
 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce?
Chtěl bych poděkovat zaměstnancům radnice, kteří k občanům přistupovali otevřeně a snažili se řešit jejich problémy. Nejsou to všichni, ale je jich na radnici dost. Chtěl bych poděkovat svým kolegům v radě, spolupráce s nimi nebyla lehká, ale jsem přesvědčen, že jsme na Praze 3 udělali za poslední dva roky ohromný kus práce. Spojení TOP09 a ČSSD s ODS je nerozvážnou chybou, která dobře nastoupený směr vrací do starých kolejí.  
 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce? 
Poděkovat mohu a musím všem členům úřadu za spolupráci, protože jsme podle mého mínění dokázali řešit i velmi problémové kauzy v klidu a s důrazem na řešení ve prospěch občanů. 
 
Komu chcete poděkovat za spolupráci za dobu výkonu Vaší funkce? 
Všem kolegům v RMČ, panu tajemníkovi, vedoucí odboru ekonomického, pracovnicím sekretariátu starostky. 
Na co by se měl zaměřit Váš nástupce/nástupkyně? 
Vzhledem k tomu, že ve funkci starostky pokračuji, hodlám zachovat a dále prohlubovat nastoupený směr otevřené komunikace s občany a transparentnosti procesů. Stejný důraz budu klást také na postupné snižování rozpočtu MČ bez omezení investic do veřejného prostoru. Nově mám v kompetenci také územní rozvoj a  proto se zaměřím na dodržování pravidel a ochranu zeleně před další zástavbou.
Na co by se měl zaměřit Váš nástupce/nástupkyně?
Můj nástupce by se měl zaměřit v dalším volebním období především na trvalé snižování provozních nákladů Úřadu a racionální využívání všech ekonomických možností vyplývajících z majetku MČ Praha 3 a odolat všem „výhodným“ nabídkám, jak řešit problém, který je z hlediska majoritního počtu občanů MČ marginální a zajímá pouze velmi malý počet obyvatel. Jako příklad mohu uvést požadavek na „Městskou přírodní divočinu“ na Parukářce. 
Na co by se měl zaměřit Váš nástupce/nástupkyně?
To není otázka pro mne. Já jsem nastupoval s cílem dělat maximum věcí jinak než ODS, kterou jsem střídal. Jak to vidí moji následovníci, těžko říct. Radit jim nemám potřebu.
Na co by se měla zaměřit Vaše nástupkyně?
Když jsem v červnu 2012 nastoupil na radnici, nikdo mi žádnou agendu nepředal. Slečna Vítkovská s oblastí dopravy nemá žádné zkušenosti, předání agendy jsem jí nabídl a sdělil jí, co by měla být priorita. Jde např. o vybudování chodníku ze zrekonstruované křižovatky při Bezovce směr Ondříčkova. Na zastávky na Olšanském - bez přeložek sítí by šly zastávky rozšířit a prodloužit a vysadit v nich dvě nová stromořadí, HlmP  ani TSK to ale neudělají. 
 
Na co by se měl zaměřit Váš nástupce? 
Nástupců je více, protože kompetence jsou rozdělené trochu jinak, ale na co se zaměřit vyplývá především z bodů uvedených výše. 
 

Na co by se měl zaměřit Váš nástupce? 
Na rozpočet. 
 
Ing. Mgr. Miroslav Poche, neuvolněný radní za ČSSD
Měl na starosti sportovní činnost. 
Na otázky přes urgence neodpověděl.
 
MUDr. Vladimír Říha, neuvolněný radní za ŽNS
Měl na starosti drogovou problematiku.
Na otázky přes urgence neodpověděl.
 
Miroslava Oubrechtová, zástupkyně  starostky za ČSSD
Byla pověřena péčí o sociální záležitosti a zdravotnictví, školství a volný čas dětí a mládeže, národnostní menšiny, spolkovou činnost a neziskové organizace.
Na otázky přes urgence neodpověděla.
 
 

Složení a přehled kompetencí členů bývalé Rady MČ Praha 3

 
Ing. Vladislava Hujová, starostka za TOP 09:
· zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů RMČ, koordinace činností zástupců starosty, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast, zahraniční vztahy, vnější vztahy a Radniční noviny, informatika
Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starostky za TOP 09:
· finance (včetně pohledávek),  majetek, řešení státních podniků v likvidaci
Ing. Jan Vokál, neuvolněný radní za TOP 09 
Bc. Matěj Stropnický, zástupce starostky za Ž(n)S:
· bytová politika, hospodaření s byty a nebytovými prostory, privatizace domů, kultura a oblast turistického ruchu, ochrana památek
Mgr. Ondřej Rut, zástupce starostky za Ž(n)S:
· územní rozvoj, doprava a parkování, životní prostředí, 
Miroslava Oubrechtová, zástupce starostky:
· sociální záležitosti a zdravotnictví, školství a volný čas dětí a mládeže, národnostní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace
Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starostky, ČSSD:
· investice, financování vedlejší hospodářské činnosti, otevřenost procesů
Ing. Mgr. Miroslav Poche, radní za ČSSD: sportovní činnost
MUDr. Vladimír Říha, radní za ČSSD: drogová problematika
Uvolněný člen Rady MČ má práci v Radě jako své zaměstnání. Náklady na uvolněného radního jsou zhruba 750 000,- ročně. Neuvolněný radní pracuje pro Radu ve svém volném čase. 
 

Programová část Koaliční smlouvy

Otevřenost radnice
· Zveřejníme všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a   Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem (např. z důvodů ochrany osobních údajů).
· Provedeme revizi plánovaných investičních akcí od 20 mil. Kč výše.
· Změníme koncepci Radničních novin, zavedeme rubriku pro názory opozice a občanů.
· Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zjednodušíme komunikaci občana s úřadem.
· Strategické záměry rozvoje MČ Praha 3 předložíme vždy k veřejné diskusi.
· Umožníme zastoupení opozice nejen ve Výborech ZMČ a Komisích RMČ zřizovaných jako trvalých, ale rovněž v komisích hodnotících a výběrových. Přizveme občany do komisí, které budou projednávat rekonstrukce domů, ve kterých bydlí.
· Prověříme možnost elektronizace veřejné správy.
· Snížíme náklady na investice i pomocí transparentních výběrových řízení.
· Posoudíme možnost využití elektronických aukcí a elektronického tržiště.
· Prověříme možnost sestavování alespoň části rozpočtu participativně.
· Při řízení úřadu a nákupu kancelářského vybavení budeme uplatňovat principy šetrnosti.

Privatizace bytového fondu a bytová politika
· Pokračujeme v privatizaci stávajícího bytového fondu.
· Prověříme možnost privatizace družstvům nájemníků; nebytové prostory ponecháme v majetku obce; byty neprodané v privatizaci a volné byty si ponecháme v majetku MČ Praha 3 - vytvoří základ bytového fondu obce pro potřeby obyvatel MČ Praha 3.
· Prověříme možnost úpravy pravidel privatizace (harmonogram, možnost slevy na základě nepřevedení bytu třetí osobě).
· Z výnosů privatizace zajistíme nové malometrážní obecní byty a byty s pečovatelskou službou.
· Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů.
· Nevyužijeme maximálního možného zvýšení nájemného.

Majetek, finance, investice
· Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro budoucí rozvoj MČ Praha 3.
· Naším cílem je vyrovnaný a transparentní rozpočet MČ Praha 3.
· Naplníme Fond obnovy a rozvoje, rozšíříme systém půjček a darů na opravy bytových domů na území MČ Praha 3.
· Finanční prostředky získané z privatizace budou zejména investovány zpět do nemovitého majetku, který zůstane ve vlastnictví MČ Praha 3.
· Připravíme střednědobý a dlouhodobý plán investic, plán oprav a udržování majetku MČ Praha 3.
· Budeme investovat do rekonstrukcí chodníků a dopravně bezpečnostních opatření na území MČ Praha 3.
· Zabezpečíme efektivní správu pohledávek.
· V maximální možné míře zabezpečíme zpracování žádosti o dotační zdroje z programů EU a z jiných zdrojů.
Vedlejší hospodářská činnost, akciové společnosti
· V rámci efektivity řízení provedeme racionalizaci systému /sloučení/ akciových společností v přímém i nepřímém vlastnictví MČ Praha 3,
· Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s., dbáme na to aby nedocházelo ke střetu zájmů – konkurenční doložky smluv.
· Provedeme revizi plánovaných investičních akcí, nebudeme realizovat komplexní revitalizace panelových domů zařazených do privatizace. Soustředíme se pouze na opravy opláštění.
· Provedeme a zveřejníme kompletní finanční rozbor rekonstrukce domů v Lupáčově ulici.
· Investice do bytových domů budou realizovány z vybraných nájmů z bytů a nebytových prostor.
· Investice do rekonstrukcí kotelen budou realizovány prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 3.

Územní rozvoj a doprava
· Území vrchu Vítkova, Parukářky, Sv. kříže, Na Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských pecí stabilizujeme tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity.
· Podporujeme rozvoj zeleně a rekreačních ploch a zastavíme změnu účelu využití pozemků ze zeleně na stavební.
· Podporujeme rozšíření parkovacích zón na oblast Jarova.
· V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosazujeme takové řešení, které bude přínosem pro obyvatele MČ Praha 3, upustíme od prosazování konceptu Jarovské spojky v ose Olšanské ulice v územním plánu, prostřednictvím stažení připomínek k územnímu plánu.
· Zabezpečíme studie nástupů na Vítkov z ulice Koněvova a Husitská a podpoříme jejich realizaci.
· Jsme proti snížení objemu veřejné dopravy na území MČ Praha 3.
· Stále prosazujeme trasu metra přes území MČ Praha 3 - Basilejské náměstí, Balkán.
· Podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti chodců a zklidňování dopravy.
· Podpoříme neziskové organizace v projektech bezpečných cest do škol.
· Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy. Na vhodných místech rozmístíme cyklistické stojany.
· Zlepšíme informovanost občanů o chystaných rozsáhlých stavebních akcích na území MČ Praha 3. Rozvojové studie připravované MČ Praha 3 budeme pravidelně zveřejňovat, s cílem zapojit veřejnost do diskuse a rozhodování.
Životní prostředí
· Prosazujeme důsledné dodržování vyhlášek, týkajících se čistoty veřejných prostranství.
· Vysadíme nové stromy na území MČ Praha 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
· Vyhodnotíme koncepci výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Navrhneme řešení příznivější z hlediska dostupnosti a komfortu recyklace. Zajistíme pravidelný odvoz recyklovaného odpadu včetně organického.
· V rámci investic upřednostníme nízkoenergetická řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie tam, kde to jde a má to ekonomický smysl.
· Při rekonstrukcích / revitalizacích parků a zelených ploch se vyhneme nákladným řešením a upřednostníme spíše přírodě blízká řešení.
· Prověříme možnosti komunitního kompostování a podpoříme jeho pilotní projekty.

Bezpečnost
· Zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.
· Pokračujeme v tzv. nulové toleranci hazardu a provozovny heren budeme rušit v souladu s platnou legislativou.

Sociální oblast a zdravotnictví
· Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
· Zabezpečíme rozšíření kapacity Ošetřovatelského domu a vybudujeme denní stacionář pro seniory.
· Zajistíme dostupnou podporu pro občany v tíživé sociální situaci, bydlící ve všech formách vlastnictví bytu.
· Usilujeme o převod objektu Poliklinika Vinohradská do majetku MČ Praha 3.

Školství a volný čas
· V případě potřeby zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách základních škol.
· Zajistíme flexibilní provozní dobu předškolních zařízení a školních družin.
· Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity, jako prevenci sociálně patologických jevů.

Příspěvkové organizace a granty
· Dále zkvalitníme proces rozdělování grantů na kulturu, životní prostředí, sociální služby, předškolní výchovu a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
· Podpoříme mateřská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby.
· Vyhodnotíme hospodaření a kvalitu poskytovaných služeb příspěvkových organizací v oblasti kultury.

Kultura
· Zajistíme transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3.
· Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace umělců.
· Učiníme kroky, které jsou nezbytné pro zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi památky UNESCO. 
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

 

reklama