Jak hospodaří městské části, aneb jak se projídá obecní majetek

Jak hospodaří městské části, aneb jak se projídá obecní majetek

Radnice městských částí Prahy se velmi často chlubí svými vyrovnanými rozpočty. Při prvním pohledu na hospodaření jednotlivých městských částí je však každému naprosto jasné, že o vyrovnaných rozpočtech nelze vůbec hovořit. Ba právě naopak.

 Za co utrácejí pražské městské části? Jak obce nakládají s penězi daňových poplatníků? Podíváme-li se blíže na jednotlivé kapitoly obecních rozpočtů, zjistíme, že městské části Prahy doslova projídají v běžných nákladech, tedy nákladech na roční provoz jednotlivých úřadů, více než jeden a půl miliardy korun!

Jak je něco takového možné? Pro zjednodušení nabízím příklad na rozpočtu městské části Praha 3 a přikládám tabulku, jak to vypadá v ostatních městských částech. Rozpočet městské části není jednoduchý dokument a pro mnohé je obtížné se v něm vyznat, ale podíváme-li se na něj obyčejným selským rozumem, nemělo by nám uniknout několik zásadních čísel a skutečností.

Prodej obecního majetku jako „řešení“

Celkový rozpočet městské části Praha 3 na rok 2010 činí 1,2 miliardy korun a na první pohled působí jako „vyrovnaný“. Na pohled druhý je však zjistíme, že Praha 3 mrhá penězi všech jejích obyvatel a díry v rozpočtu lepí prodejem obecního majetku.

S příjmy se to má následovně. Odečteme-li od 1,2 miliardy korun výnosy z prodeje obecního majetku a bytových nástaveb (které pro rok 2010 činí zhruba 830 milionů korun), dostaneme se k částce zhruba 370 milionů korun. A jak to vypadá s výdaji? Na výdajové stránce uděláme obdobný výpočet – tedy ze 1,2 miliardy odečteme investiční výdaje spojené s výstavbou bytových nástaveb a rekonstrukcí objektů určených k prodeji (které pro rok 2010 činí asi 542 milionů korun) a zbude nám částka zhruba 658 milionů korun. Tyto peníze městská část využívá na správu věcí veřejných (rozvoj obce, dopravu, školství, kulturu a podobně). Porovnáme-li dvě výsledná čísla, vyjde nám, že rozpočet městské části je v současné době dotován více než 280 miliony korun, a to prodejem obecního majetku. S ohledem na to, že tato politika je doložitelná i z roku 2009, kdy byl rozpočet dotován 215 miliony korun z prodeje majetku, je pravděpodobné, že tento trend chce současné vedení radnice udržet i nadále a tím postupně spotřebovávat vyčerpatelné zdroje obce. Jinak řečeno, za několik let, až nebude co prodávat, nebudeme mít jak financovat současnou úroveň veřejných služeb zajišťovaných městskou částí a ochudíme tak budoucí generace o možnost mít obdobnou úroveň služeb, které dnes máme my.

Politika pod heslem „po nás potopa“

Toto čarování s čísly, které předvádí ODS, se ale netýká jen radnice Prahy 3. Obdobná situace je téměř ve všech městských částech v Praze. Za největší konzumenty obecního majetku lze označit Prahu 1, Prahu 6, již zmíněnou Prahu 3 a Prahu 8.

Současný trend hospodaření je nutné změnit. Pokud totiž vlády a jejich podporovatelé, kteří vedou radnice, teď rozprodají všechen majetek a peníze utratí za běžný provoz, nikoli za investice například do škol, školek, parků nebo komunikací, další generace Pražanů bude mít výrazně nižší úroveň veřejných služeb, protože na ně radnice jednoduše nebudou mít dostatek finančních prostředků. Nebo je snad současná politika městských částí taková, protože si to její vedení takto přeje? Tedy v mnoha městských částech úmyslně prodlužuje privatizaci a z dlouhodobého hlediska utrácí majetek městské části podle hesla „po nás potopa“. A co budou dělat další generace, je už zřejmě nezajímá… Nebuďme lhostejní a zvolme zdravou správu věcí veřejných.

Pavel Dobeš, kandidát VV do zastupitelstva MČ Prahy 3

 

reklama