Pohled na rozpočet Prahy 3

Pohled na rozpočet Prahy 3

Rozpočet Prahy 3 na rok 2010 je deficitní. Příjmy činí 1169 mil. Kč, výdaje 1218 mil. Kč a deficit 49 mil. Kč. Deficit je pokryt zapojením zůstatků z minulých let. Více než 100 mil. Kč z vybraného nájemného z obecních domů radnice převádí do obecního rozpočtu. Rizikem pro budoucnost je vysoký strukturální deficit rozpočtu Prahy 3.

 Volební program ODS hlásá – udrželi jsme vyrovnaný rozpočet bez dluhů. Často opakované tvrzení o vyrovnaném rozpočtu Prahy 3 ale při vší úctě není korektní. Z toho, že si Praha 3 pro financování deficitu nejde půjčit do banky, ale využívá peníze, které jí zbyly v kasičce z prodejů obecního majetku z minulých let, tvůrci volebního programu ODS soudí, že rozpočet není deficitní, což není pravda.

 
Příjmy Prahy 3 jako veřejného rozpočtu mají čtyři hlavní součásti: daňové příjmy (73 mil. Kč), nedaňové příjmy (17 mil. Kč), dotace (242 mil. Kč) a příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti (837 mil. Kč), což jsou zejména prodeje obecních domů.
 
Výdaje se skládají z běžných výdajů ve výši 459 mil. Kč, což zahrnuje zejména školství, zdravotnictví, sociální péči, péči o zeleň, kulturu a výdaje na činnost místní správy. Dále z kapitálových výdajů spojených s chodem městské části 217 mil. Kč, zejména rekonstrukce škol a školek a budování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Největší výdajovou položkou rozpočtu Prahy 3 jsou kapitálové výdaje do bytového a nebytového hospodářství celkem za 542 mil. Kč, z čehož 407 mil. Kč se týká rekonstrukcí domů v ulici Lupáčova a výstavby garáží tamtéž a 50 mil. Kč rekonstrukcí domů v ulici Roháčova.
 
Další velkou oblastí jdoucí částečně mimo rozpočet je správa nemovitostí. Na nájemném za byty a nebytové prostory a na pokutách město vybere celkem 465 mil. Kč. Do oprav a údržby nemovitostí a ostatních běžných výdajů spojených obecními domy město vrátí celkem 270 mil. Kč. Dalších 61 mil. Kč je mandátní odměna SKM Praha 3 a pro společnosti, které se od SKM odštěpily. Zbylých 134 mil. Kč putuje jako příjem do rozpočtu Prahy 3, z toho 24 mil. Kč do fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytů.
 
Nájemné z obecních bytů rostlo v minulých letech rychlým tempem. Plán na rok 2007 počítal s příjmy z nájemného z bytů ve výši 214 mil. Kč. Plán na rok 2010 již z 379 mil. Kč a to navzdory snižujícímu se počtu bytů v důsledku privatizace.
 
Pokud by město nevlastnilo žádné nájemní byty ani nebytové prostory, byly by příjmy rozpočtu 335 mil. Kč, tvořené hlavně dotacemi. Běžné výdaje a kapitálové výdaje spojené s chodem městské části by činily 676 mil. Kč. Současný strukturální deficit Prahy 3 je 341 mil. Kč.
 
Ing. Zdeněk Zábojník MBA
kandidát do zastupitelstva městské části Praha 3 za ČSSD

Související články

Jak hospodaří městské části, aneb jak se projídá obecní majetek

Radnice městských částí Prahy se velmi často chlubí svými vyrovnanými rozpočty. Při prvním pohledu na hospodaření jednotlivých městských částí je však každému naprosto jasné, že o vyrovnaných rozpočtech nelze vůbec hovořit. Ba právě naopak.pokračování
reklama