Praha 3: Tady je developerovo

Praha 3: Tady je developerovo

Žižkov prošel za dvacet let od převratu dramatickou proměnou, životní úroveň se citelně zvýšila (alespoň u těch, kteří mají to štěstí bydlet ve svém). Je to vidět na každém kroku, v pozitivním i negativním slova smyslu. Opravené domy, dostatek obchodů, hospod, klubů, divadel a kultury. Na druhé straně ulice zahlcené auty, veřejný prostor zaplavený reklamou a spěch, který nám často brání si ta pozitiva pořádně užít

 O tom, jak bude Žižkov vypadat za dalších dvacet let, se rozhoduje právě teď, Praha totiž připravuje nový územní plán, který do tváře Žižkova zasáhne možná daleko více, než bychom si přáli. Poslední roky jsem navštěvoval (ač nečlen) jednání výboru pro územní rozvoj Prahy 3. Právě tady, mezi pěti členy výboru, se připravují rozhodnutí, která předurčují podobu Žižkova na roky dopředu. Sledoval jsem jak Pavel Hurda a Ondřej Pecha, ústřední postavy místní ODS, někdy mimovolně, někdy zcela záměrně nahrávají plánům developerských společností nebo připravují půdu pro projekty obecních akciovek.

Ve výboru sedí ještě jedna mladá dáma z ODS, kterou jsem za čtyři roky zde ani na jednání zastupitelstva neslyšel promluvit. Dále dva sociální demokraté, jeden taktéž mlčí, druhý se snaží sem tam poctivě oponovat, ale když dojde na věc, je vždy přehlasován. Sociální demokraté jsou přímými svědky tohoto dění, na media a veřejnost se však neobracejí, jsou totiž zvyklí na své posty a tuší, že by je ODS napříště do klíčových výborů a komisí vůbec nezvolila (jako nás zelené).

Hlavní změnou, která Žižkov čeká, je výstavba na Nákladovém nádraží. Nová čtvrť, která tu vznikne, by mohla pojmout až 30 tisíc nových obyvatel, podle toho, jak bude vypadat právě nový územní plán. Podoba Nákladového nádraží, ač si to většina Žižkováků neuvědomuje, zásadně předurčí podobu celé Prahy 3. Všimněme si dvou slibů, které ODS v souvislosti s přestavbou nádraží nejčastěji používá:

Zaprvé chce Prodloužit Olšanskou třídu a napojit ji v oblasti Spojovací na městský okruh. Tvrdí, že tím dopravně odlehčí Koněvově ulici. Zadruhé chce zřídit nový park spojující Židovské pece s Olšanskými hřbitovy.

Oba dva body zní logicky a trochu konejšivě. Plány ODS, které se za těmito sliby skrývají, však mohou být pro Žižkov fatální. Pokud na nákladovém nádraží najde nový domov jen 15 tisíc lidí, pak nová autostráda stěží pojme dopravu, kterou noví obyvatelé vygenerují. Provoz na Koněvově ulici zůstane v lepším případě stejný jako dnes. Na novou magistrálu pod okny se pak mohou těšit obyvatelé Habrové ulice, má vést po stávajícím drážním tělese.

Park mezi Židovskými pecemi a Olšanskými hřbitovy jako propojení významných ploch zeleně je dobrý nápad – pro území celého nádraží je to však zoufale málo a plánované plochy zeleně se pod tlaky developerů stále zmenšují. Vedení radnice s developery vyjednává a neváhá ustupovat, Praha je přitom při tvorbě územního plánu suverénem a měla by umět prosadit veřejný zájem bez zbytečných kompromisů.  

Plánem koalice Žižkov [nejen] sobě je na nákladovém nádraží zachovat alespoň polovinu zelených ploch. Přirozeným centrem nové čtvrti by se měla stát současná funkcionalistická budova, kterou lze transformovat pro atraktivní nové funkce. Její zachování spolu s námi podporuje i uznávaný architekt Zdeněk Lukeš a další odborná veřejnost. Na drážním tělese by měla vzniknout nová tramvajová linka (bez silnice) směřující k depu Hostivař.

Nákladové nádraží je nejkřiklavější příklad toho, jak necitlivě žižkovská radnice plánuje budoucí podobu Žižkova. Příkladů, ač méně významných, je však více. Pro přehlednost jsme je vyznačili do mapy – našeho plánu pro Prahu 3, který najdete ji na www.zizkovnejensobe.cz. Šťastnou ruku ve volbách.

Ondřej Rut

Autor je zastupitel Prahy 3 za SZ, lídr II. volebního obvodu koalice Žižkov [nejen] sobě.

reklama