Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá TOP 09

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá TOP 09

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran budeme uvádět ve stejném pořadí jako jsou řazeny v časopise. Každý den jedna strana. Dnes TOP 09.

 1. Proč jste se připojili/nepřipojili ke Společnému prohlášení ke komunálním volbám?
Chceme prosazovat program TOP 09, není proto třeba se připojovat k programu někoho jiného. To však neznamená úplný nesouhlas s prohlášením.

2. Souhlasili byste s přizváním odborníků do grantové komise s právem hlasovat o přidělení grantů?
Ano, s tím ve svém programu počítáme. Nejde jen o grantovou komisi, ale i o další komise na radnici.
 
3. Jakými konkrétními kroky chcete prosazovat zásady vašeho celostátního politického programu na komunální úrovni?
Z celostátního programu pro nás vyplývá především boj proti korupci a zlepšení hospodárnosti s veřejnými prostředky. Důležitější je však program celopražský, kde najdete již konkrétnější návrhy. Program pro Prahu 3 zveřejníme 9. 9. na webových stránkách http://www.top09.cz/praha3
  
4. Kde je největší problém při privatizování bytů na Praze 3?
Nesystémovost a netransparentnost celého procesu privatizace a s tím související špatná informovanost občanů.
  
5. Proč jsou podle vás byty občanům na Praze 3 privatizovány za nejvyšší cenu v Praze?
Minulost už ovlivnit nemůžeme. TOP 09 bude prosazovat, aby znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, byly zpracovány v  jednotné metodice.  
6. Budete při své práci spolupracovat s neziskovými organizacemi jako např. Transparency international, Oživení, Arnika, AutoMat, Besip a Pražské matky?
TOP 09 bude spolupracovat se všemi neziskovými organizacemi, které přispívají k rozvoji Prahy 3.
  
7. Má být náměstí J. z  Poděbrad poddolováno a vystavěny zde podzemní garáže za 700 milionů, jak to naplánovaly minulá a současná radnice?
Toto není prioritou TOP 09.
 
8. Nezdá se vám, že v Praze 3 je upřednostňována automobilová doprava před pěší a cyklistickou dopravou? 
Budeme podporovat rozvoj cyklistiky. Zároveň jsme si vědomi, že Praha není nejvhodnějším městem pro masový rozvoj cyklistiky. 
9. Jak se stavíte k záměru vybudovat na Pražačce sociální byty místo stávajícího kempu v době, kdy radnice jiné domy vhodné pro sociální byty levně prodává?
Protože do privatizace chceme zařadit veškerý stávající bytový fond, je nutné vybudování nových malometrážních obecních bytů, které by řešily potřeby občanů Prahy 3. Při realizaci budeme limitováni lokalizací pozemků ve vlastnictví MČ Praha 3. Místo na Pražačce není nevhodnější.
 
10. Jak vnímáte nápad propojit Parukářku a Vítkov visutou lávkou pro pěší?
Nepovažujeme to za nejlepší řešení, peníze by mohly být využit účelněji.
 

A ještě rekapitulace otázek z tištěné verze Kauzy3

1. Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte politické cíle?
Cílem TOP 09 je změna současného stavu politiky. Proto také byla TOP 09 založena. Na úrovni ČR i v Praze 3 je naším cílem slušnost, zodpovědnost a vstřícnost vůči občanům. Chceme bojovat proti korupci a utajování informací před občany. Chceme předkládat systémová, přehledná řešení problémů Prahy 3.
 
2.Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?
Ing. Vladislava Hujová
 
3. Které strany považujete za potenciálně největší koaliční spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci nedovedete představit?
Jsme připraveni spolupracovat s demokratickými stranami, neuzavřeme koalici s KSČM. Při tvorbě koalic rozhodnou volební výsledky a programová shoda.
 
4. Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou a transparentní formu správy obce?
Ne, nicméně jsme v situaci, kdy tyto již fungují. Chceme tedy prosadit změny v jejich fungování zejména s ohledem na transparentnost. 
 
5. Kapacita mateřských školek je plně obsazena a řada dětí se do nich tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?
Preferujeme rychlé a finančně nejlevnější řešení. Tam, kde to bude vhodné, využijeme volných prostorových kapacit základních škol.
 
6. Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Radniční noviny mají sloužit jako nástroj pro informování občanů a nástroj k rozpoutání veřejné diskuze o předkládaných záměrech radnice.
 

Otázky s jednoslovnou odpovědí

7. Může být podle vás komunální politika pravá, nebo levá?
Ano 
 
8. Chcete, aby možnost privatizovat byla dána všem nájemníkům obecních bytů s regulovaným nájmem?
Ano 
 
9. Považujete převádění majetku P3 na obecní akciové společnosti za dobrou a transparentní formu správy obce?
Ne 
 
10. Jste pro zbourání Nákladového nádraží?
Ano
 

 


Související články

Přijďte diskutovat 11.10. s budoucím starostou Prahy 3

Občanské sdružení Kauza3.cz s podporou nadace OSF Praha pořádá veřejnou diskusi kandidátů na starostu Prahy 3. Svou účast již potvrdil zástupce TOP 09, ODS, Žižkov nejen sobě, Věcí veřejných, ČSSD a KSČM. Úlohy moderátora se zhostí Štěpánka Duchková ve spolupráci s politologem Jiřím Pehe. Vstup je volný.pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá ČSSD

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejníme doplňkové odpovědi. Uvádět je budeme ve stejném pořadí jako jsou řazeny v ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá koalice Žižkov (nejen) sobě

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídají Věci veřejné

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování
reklama