Jste občané II. kategorie aneb nejste našimi voliči, vzkazují pražské radnice.

Jste občané II. kategorie aneb nejste našimi voliči, vzkazují pražské radnice.

Již za pár dní budou na území MČ Prahy 3 spuštěny zóny parkovacího stání (ZPS). Mnozí z nás, kteří bydlí v blízkosti hraničního území s Prahou 2, si oddychnou. Neschopnost radnic Prahy 2 a 3, koordinovat spuštění ZPS ve stejném termínu způsobilo, že část občanů bydlících v Praze 2 v nájemních bytech bez trvalého pobytu, je nucena parkovat své vozy na území Prahy 3, čímž dochází téměř k infarktové situaci. Ve večerních hodinách je takřka nemožné najít v ulicích tzv. průnikových zón, jediné volné místo.

Skutečnost, že jsou residenční parkovací karty vydávány pouze občanům s trvalým bydlištěm v příslušné MČ jsem v minulých letech mnohokrát kritizoval. Nerozumím totiž argumentu radnice, potažmo magistrátu, že bez trvalého bydliště nemáte na parkování před domem nárok. Jak si to máme vysvětlit ?  Pro někoho, kdo nalezl v Praze nové zaměstnání, podepsal pracovní smlouvu na dobu určitou např. 2 let, je přirozené, že na stejně dlouhé období podepíše i nájemní smlouvu s možností prodloužení. Kladu si tedy znovu a znovu otázku, proč někdo, kdo platí řádně svůj nájem (a zdůrazňuji tržní)  na území MČ, v našem případě Prahy 3, je považován za občana II. kategorie bez nároku zaparkovat svůj vůz v blízkosti domu. Je to snad signál, že takový občan není voličem v komunálních ani pražských volbách, tak nás jeho problémy nezajímají ?
Když se vrátíme zpět na začátek 90. let zjistíme, že to byla  právě ODS, která ústy svého tehdejší předsedy Václava Klause odmítla urychlenou deregulaci nájmů. Kdyby se tak nestalo, měli bychom zde již několik let transparentní trh s nájemním bydlením. Dnes ODS, kdy vládne většinou hlasů téměř na všech pražských radnicích a na magistrátu, vystavuje do podřadné pozice právě ty občany, které svojí neochotou deregulovat vystavila trhu s nafouknutým tržním nájemným, které je i dnes několikanásobkem nájemného regulovaného.
Řešením vzniklé situace by byla změna pravidel pro vydávání parkovacích karet tak, že místo dokladování trvalého pobytu by žadatel předkládal notářsky ověřenou nájemní smlouvu  s přiloženým  výpisem z Katastru nemovitostí, který by dokladoval oprávněnost uzavření takovéto nájemní smlouvy. Radnice by měla možnost finančně sankcionovat v případě uvedení nepravdivých údajů nebo podvodu. Byla by vedena evidence, ze které by bylo snadné vyčíst, kolik nájemních smluv a tím také parkovacích karet, bylo na konkrétní popisné číslo vystaveno. Tímto procesem by musel žadatel projít každý rok při obnově parkovací karty. Jistě mnozí z vás namítnou, že by se našlo mnoho případů tzv. fiktivních nájemních smluv ale domnívám se, že pod hrozbou vysoké finanční sankce by se jednalo o zanedbatelné číslo. Podstatnější by byl fakt, že by tato procedura umožnila uživatelům nájemního bydlení bez trvalého bydliště  zaparkovat v blízkosti svého bytu a vymanili by se tak z ponižující role občana II. kategorie.
Poslední čtyři roky, kdy probíhala diskuse na téma pravidel přidělování parkovacích karet, jsme slyšeli z radnice a magistrátu stále stejnou odpověď. Totiž  že přidělení karty někomu, kdo nemá trvalé bydliště by bylo porušení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zarážející na této teorii však je, že magistrátní radní si 24. ledna letošního roku odhlasovali rozhodnutí, že starostové všech 57 městských částí a 70 zastupitelů si mohou zakoupit rezidentní kartu pro Prahu 1 v ceně 700,-Kč. Takže zákon  platí zase jen pro někoho.

Diskuse

je mi vás líto Tom 22.2.2008 20:14
Re: je mi vás líto Tinka 23.2.2008 01:32
Re: Re: je mi vás líto jack 1.3.2008 11:26
Re: Re: je mi vás líto Kaštan 15.7.2009 11:18
Re: Re: Re: je mi vás líto Tinka 15.7.2009 22:27
Arogance a fašizmus se strany Městské policie Praha 7 - Holešovice Petr Forman 25.8.2011 19:01
Re: je mi vás líto pavel - Praha3 13.6.2008 21:12
Re: je mi vás líto pavel - Praha3 13.6.2008 21:13
jak dlouho ještě ingyingy 21.2.2008 14:46
Re: jak dlouho ještě pavel - Praha3 13.6.2008 21:14
reprodej karelr 19.2.2008 21:54
Re: reprodej jan 19.2.2008 22:34
Re: reprodej Jirka 19.2.2008 23:17
už se stěhuji ze Žižkova pryč D. K. 19.2.2008 15:00
důstojnost? jan 19.2.2008 10:20
Vrchol znechuceni lalala 18.2.2008 22:47
Re: Vrchol znechuceni jan 19.2.2008 10:24
Re: Re: Je to celkem v pohodě Martin 19.2.2008 12:56
Re: Re: Re: Je to celkem v pohodě nex 21.2.2008 09:54
Re: Re: Re: Re: Je to celkem v pohodě Martin 21.2.2008 14:58
Re: Re: Re: Re: Re: Je to celkem v pohodě sojak 27.3.2008 16:46
Re: Vrchol znechuceni Pepa 19.2.2008 11:12
Re: Vrchol znechuceni SantaLuck 25.2.2008 15:51
Re: Re: Vrchol znechuceni Juergen 27.3.2008 17:13
Re: Vrchol znechuceni Honza 29.2.2008 20:30
Jsem rovnez otravena ůjfůamf 18.2.2008 22:11
Re: Jsem rovnez otravena Simon 2.3.2008 03:53
Re: Re: Jsem rovnez otravena Bubik 11.3.2008 17:47
Re: Re: Jsem rovnez otravena Bubik 11.3.2008 17:47
Jsem otraven PavelT 18.2.2008 19:03
ZPS mají i svá pozitiva Martin V 4.3.2008 23:21
Re: ZPS mají i svá pozitiva djw 13.3.2008 17:40
Re: ZPS mají i svá pozitiva Dr.know 17.3.2008 09:36

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama