PhDr. Martin Valenta: ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat veřejný rozpočet

NázoryPhDr. Martin Valenta: ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat veřejný rozpočet

Tento čtvrtek 24. dubna 2008 se od 16. 00 v zasedací síni budovy radnice na Havlíčkově náměstí uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3. Všem občanům a daňovým poplatníkům (nejen) Prahy 3 lze vřele doporučit, aby si našli čas, zúčastnili se a položili jednoduchý dotaz radním a předsedovi ODS Praha 3 Pavlovi Hurdovi – proč rabujete pro soukromé obohacení veřejné rozpočty?

O co jde? Nedávno jsme publikovali článek „O grantové politice Městské části Praha 3 aneb jak udělat „tunel“, v kterém jsme pojednali o praktikách při rozdělování darů z „Grantového a podpůrného fondu Prahy 3“ve  výši 6 348 000,- Kč a o důvodném podezření z „vytunelování“ velké části těchto peněz. Jak je vidět, dámy a pánové z radnice své chování nezměnili, nestydí se a evidentně se domnívají, že budou v příšeří velkoměstské komunální politiky beztrestně parazitovat na veřejných financích donekonečna. V zneužití grantových peněz na rok 2008 přitvrdili. Pojďme se  na to podívat.

Přibližme si, jak se technicky vzato dělá takový „tunel“ veřejných rozpočtů. Dobře sledovatelné je to na síti dceřiných společností - „Centra nezávislé kultury Palác Akropolis, a.s.“ (dále CNK Palác Akropolis), která vlastní dům a kulturní instituci Palác Akropolis. Jediným akcionářem této společnosti je pan Pavel Hurda, radní a předseda ODS na Praze 3. CNK Palác Akropolis není chudá firma. Například v prosinci 2002 do ní pan Hurda vložil 123 620 000,- Kč a vzhledem k tomu, že Palác Akropolis nyní otvírá pobočku v Českém Krumlově, lze předpokládat, že zisky rostou. Budiž jim přáno. CNK Palác Akropolis sídlí v Kubelíkově 27. Zapamatujme si tuto adresu. Stoprocentní dceřinou společností CNK Palác Akropolis je společnost ArtFrame, sídlem Kubelíkova 27. Na téže adrese sídlí také Rachot Produktion a nově založená společnost Public Art o.p.s., taktéž stoprocentní dceřiná společnost CNK Palác Akropolis. Všechny tyto soukromé firmy, které jsou napojeny na předsedu ODS, jsou dotovány z grantových prostředků, tedy z veřejných rozpočtů Prahy 3, a to v  mnohamiliónových sumách. Grantový a podpůrný fond přitom má sloužit na podporu obecně prospěšných kulturních, sociálních, sportovních a ekologických aktivit.

Co je vskutku nevídané na rozdělování grantových peněz v roce 2008? Je to kauza zmíněné společnosti Public Art o.p.s.. Jak bylo uvedeno, Public Art je stoprocentní dcerou CNK Palác Akropolis. Byla založena 24. ledna 2008. Proč byla založena? Zřejmě z  jediného důvodu, a to aby mohl pan Hurda otevřít nový kanál, kudy potečou veřejné finance do jeho soukromého podnikání. Public Art, aniž by měla vzhledem k svému stáří, či v tomto případě spíše mládí, jakékoliv zkušenosti s pořádáním čehokoliv, obdržela od radnice Prahy 3 dotace v celkové výši 1 350 000,- Kč na pořádání „festivalu oživujícího veřejný prostor“ a na dva další projekty. Neděláme si iluze o smysluplnosti této akce, jejíž název je tak nic neříkající, že se po něj může vejít opravdu cokoliv. Smysl bude jiný. Pojďme si vsadit danou částku do některých souvislostí. Celková suma darovaných peněz z grantu Prahy 3 přesahuje 10 miliónů korun (viz níže). Jakoukoliv činností neposkvrněná společnost Public Art získala přes 10% všech dotací. Jaká byla výše druhé nejvyšší dotace? 500 000,- Kč, tedy o 850 000,- Kč méně. Co by za to sociální a ekologické projekty daly. A kam putovalo těchto 500 000,- Kč? Do občanského sdružení Remedium, které je svázané se zastupitelkou ODS paní Žmolíkovou. A další nejvyšší dotace? Šly do další stoprocentní dcery CNK Palác Akropolis, do zmiňovaného ArtFrame, který dostal 1 230 000,- Kč na pět různých projektů. Firma Rachot Produktion, opět spojená s CNK Palác Akropolis, získala 800 000,- Kč. Další instituce a projekty napojené na CNK Palác Akropolis dalších zhruba 700 000,- Kč (např. monografie o Paláci Akropolis, dotace na rádio Akropolis, festival v Paláci Akropolis).

Docházíme k závěru, že potřebné sociální, kulturní a ekologické projekty a aktivity opět přišly k dosti vyjedenému krámu. Pan Hurda - předseda ODS na Praze 3 - a jeho či na něho napojené společnosti spolkly celkem přes 4 000 000,- Kč; málem 50% všech rozdělovaných prostředků.

Tato praxe je letitá, CNK Palác Akropolis je minimálně od roku 1997 napájen taktéž z magistrátních grantů. Celkové podloudné zisky tohoto typu dnes přesahují desetimiliónové cifry. Hurda a spol. – a tím celá ODS na Praze 3 - je ukázkovým příkladem „tunelářské“ politiky. Je to jednoduché. Založíte soukromou společnost, dosáhnete vyšší stranické funkce a z této pozice firmu z veřejných rozpočtů dotujete, co to dá. Nemělo by nám unikat, že dotace do firmy, která má jednoho jediného vlastníka, což je i případ CNK Palác Akropolis, je přímou dotací do kapsy tohoto vlastníka. Podobné machinace jsou na radnici Prahy 3 poměrně standardní, nová je ale nestydatost, založit soukromou společnost a dva měsíce po jejím založení přes ni propírat peníze z veřejných rozpočtů – peníze daňových poplatníků.

Přejděme k dalším kontextům tohoto obohacování. Kolik zbylo v grantovém měšci na potřebné projekty? Projekt pro postižené Art Language nedostal nic (žádal 50 000,-). Hospic Sv. Štěpána nedostal nic (žádal 50 000,-). Seškrtán byl Junák - na svoji činnost požadoval 95 000,-, dostal 30 000,-. Na 30 000,- byla seškrtána podpůrná péče pro onkologické pacienty. Velká drzost byla projevena vůči základní škole Perunova. Tato radnice ji nejenže prakticky zrušila (zachován zůstal pouze 1. stupeň), ale když tato tradiční vinohradská škola požadovala finanční podporu na zmírnění negativních dopadů na studenty, kteří budou muset změnit od nového školního roku školu, nebyla vyslyšena. Z požadovaných 160 000,- dostala 20 000,-. Takto by šlo pokračovat dále a dále.

Praha 3 dotuje i některé smysluplné projekty a instituce, ale z uvedených srovnání vyplývá, že mnohé potřebné projekty jsou nevyslyšeny nebo brutálně zkráceny, a to kvůli výše popsanými machinacím CNK Palác Akropolis. A to nemluvíme o tom, že z menších projektů jsou tradičně dotováni např. korupční Viktorka Žižkov, boxeři a myslivci a nově také sdružení „Mladí konzervativci“ – mládežnická organizace ODS. To je otázka (ne)vkusu.

Podezřelá je navíc jedna skutečnost. V podkladových materiálech pro zastupitele je uvedena celková suma rozdělovaných grantových prostředků 10 205 000,- Kč. V zápise „Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu“, který o rozdělování grantů rozhoduje, suma 10 998 000,- Kč. Jaký byl osud chybějících 793 000,- Kč?

Milé voličky a vážení voliči na Praze 3, pokud Vám není lhostejné, jak se zachází s penězi z Vašich daní, využijte této příležitosti a přijděte se ve čtvrtek 24. dubna sami zeptat radních ODS a pana Hurdy, jak to všechno vlastně mysleli. I Vašimi hlasy vládnou na Praze 3.


Související články

Radnice rozdělila granty na rok 2008.

Radní Prahy 3 podělili částku vyšší než 10 milionů, podívejte se jak. Po rozkliknutí se otevře seznam v plné velikosti.pokračování
reklama