Kompletní videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 17.3.2009

Kompletní videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 17.3.2009

Kamera je přítomna každému jednání Zastupitelstva Prahy 3. Pro potřeby radnice se pořizují kompletní videozáznamy všech zasedání. Do roku 2006 byly tyto záznamy zveřejňovány na webu Prahy 3, avšak v současnosti jsou neveřejné. Na posledním zasedání se objevilo kamer více. Jedna z nich byla naše.

Celkově se jedná o 6 hodin záznamu, který jsme rozdělili na 22 částí dle jednotlivých bodů programu. Video zachycuje celý – nezkrácený průběh jednání.
Pokud by Vás zajímalo, proč si nemůžete tento záznam pustit na oficiálním webu Prahy 3 (stejně jako je tomu v mnoha jiných městských částech a městech), zkuste se dotázat aktuálního vedení radnice. Můžete také zmínit dotaz, jak toto informační embargo koresponduje s projektem OTEVŘENÁ RADNICE PRAHY 3, který si radnice předsevzala již v roce 2006.

Případným zájemcům je možné poskytnout videozáznam v plné kvalitě.

Zahájení zasedání, čtení a schválení programu jednání


Omluva Bc. Matěje Stropnického (zastupitel SZ) za nepodložené obvinění z alkoholismu adresovaná MUDr. Marku Zemanovi (ODS, ředitel FNKV Královské Vinohrady, člen dozorčí rady SKM, předseda představenstva společnosti Pražská parkovací a.s. a člen dozorčí rady ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.). MUDr. Zeman zde následně diváky ujišťuje, že on alkoholikem opravdu není. Cituji: "...ti kdož mě znají, ví, že opilý nejsem a nechodím."


Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3, volební období 2009 – 2013


Stanovisko městské části Praha 3 k Petici za dokončení prodeje obecních bytů


Stanovisko Městské části Praha 3 k Petici nájemníků bytů v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5, 2665/7 v Praze 3 za spravedlivou IV. fázi privatizace bytového fondu na Praze 3 a přehodnocení podmínek usneseních zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18.4.2008 a 18.9.2008, týkající se cen prodeje bytových jednotek ve výše uvedených bytových panelových domech /dále jen Petice/


Stanovisko Městské části Praha 3 k Petici nájemníků bytů v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5, v Praze 3 za spravedlivou IV. fázi privatizace bytového fondu na Praze 3 a přehodnocení podmínek usneseních zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18.4.2008, týkající se cen prodeje bytových jednotek ve výše uvedených bytových panelových domech /dále jen Petice/


Petice za zvýšení bezpečnosti tramvajových zastávek stanice Olšanské hřbitovy na Vinohradské třídě


Petice za obnovení původní trasy autobusové linky č. 234 na Jarově


Body 6 – 18 týkající se prodeje několika garáží ve vlastnictví Prahy 3


Program regenerace Žižkova – Městské památkové zóny Městské části Praha 3


Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního


Dary z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3


Body 22 – 24 týkající se menších pozemků ve vlastnictví Prahy 3


 Přijetí daru od společnosti CP Praha s.r.o., IČ 276 40 965, pozemků parc. č. 4267/19 a 4268/30 vše v k. ú. Žižkov

 


Realizace projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“


Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1869 v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 42 Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 2016 v k.ú. Vinohrady
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 30
Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 2012, 2013 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Orlická 8, Lucemburská 24 Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2535, 2536, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Na Lučinách 1, 3


Body 31 – 33 týkající se vyhodnocení výběrových řízení na prodej 3 bytových jednotek v ulici Pod Lipami.


Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3. Poskytnutí nenávratné půjčky daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3.
Rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3.


Změna úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace Změna úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 dodatkem č. 1


Záměr projektu výstavby Viktoria Žižkov Center


Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1. 1. 2009


Dotazy, připomínky, podněty, interpelace a ukončení jednání


Související články

Radnice rozděluje granty na rok 2009 - seznam úspěšných i neúspěšných žadatelů

Následující zasedání Zastupitelstva Prahy 3 bude mimo jiné schvalovat rozdělení grantů na podporu na organizací a spolků v oblasti kultury, vzdělávání, ekologie, tělovýchovy a sportu. Nám se podařilo získat seznam žadatelů a rozdělených grantů jak budou předloženy ke schválení zastupitelstvem.pokračování

Program jednání 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Zveřejňujeme kompletní program 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, které proběhne 17.3.2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice. Součástí programu bude například projednání petic občanů Prahy 3 k privatizaci obecních bytů, schválení grantů pro rok 2009, výstavba areálu Viktoria Žižkov Center a také stanovení výše odměn za výkon ...pokračování

FOTO: 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Poslední zasedání Zastupitelstva se opět neobešlo bez hojné účasti obyvatel Prahy 3. Svou nespokojenost sem přišlo demonstrovat zhruba 200 nájemníků obecních bytů ve vlastnictví městské části.pokračování

Cosa Nostra Pragensis

Březnové zasedání Zastupitelstva Prahy 3 máme za námi. Některé body jednání vyvolaly menší pozdvižení a i v celostátních denících se o Praze 3 napsal nejeden článek. A co více! Na zastupitelskou schůzi dorazila v hojném počtu veřejnost. Dnes jsem ve své schránce našel ohlas od jednoho účastníka z řad veřejnosti. Úvodem emailu stálo „Na zastupitelstvo běžně ...pokračování
reklama