Diskuse

Reakce na příspěvek

Re: TOP09 je na straně občanů

15.10.2010 04:05 vložil Josef

Vážený pane inženýre, bydlíte na Žižkově? Jako nájemník v obecním domě? Byl jste z privatizace ob. bytu vyloučen? Nemohl jste privatizovat v 1. vlně? Nemohl jste privatizovat ve 2. vlně ani ve třetí? Víte jaký obecní majetek si za 20 let zprivatizovali politici v Praze 3 a za kolik? Víte za kolik prodávala ODS ovládaná radnice obecní majetky svým kamarádům? Myslím, že ne, jinak byste rozhořčeným občanům rozuměl. Jak jim vysvětlíte, že v Praze 1 jsou byty v privatizaci prodávány za nižší ceny než v Praze 3, která má byty nejdražší? Odvoláváte se na zákony, znamená to, že jinde v Praze radnice při prodeji obecních bytů nájemníkům platné zákony nedodržují? Pokud se odvoláváte na slušnost, proč se nezavážete nespolupracovat po volbách se současnou ODS v Praze 3? Copak nevidíte, co se v Praze 3 děje? Osobně jsem nabyl dojmu, že TOP 09 je skutečně, jak Vy sám tvrdíte, na straně občanů, ale těch, kteří utekli od ODS k TOPce, tedy pouze těch bohatých, kteří již dávno netuší, co je to žít za podprůměrný plat v Praze v byte s předraženým nájemným. Můj kolega právník bydlí v Praze 3 v bytě družstevním, kde do fondu oprav přispívají jedním tisícem korun a stačí jim to! Dům je opravován postupně a když jim přijede návštěva z Británie, tak se nemají za co stydět. Já bydlím v obecním bytě, platím holé nájemné 7 473, tedy to holé nájemné bez dalších poplatků jako je voda, výtah, topení atd. Kde je chyba pane inženýre? Kam se ty peníze z obce ztrácejí? V Žižkovském tunelu? A takto je to nakonec v celém státě. Takže dejte lidem možnost normálně bydlet, jako je tomu na Západě, kde ještě navíc ctí Základní listinu práv a svobod, která hovoří i o bydlení. Mám příbuzné v Anglii, sám jsem pracoval v Německu, Rakousku i Holandsku a jezdím ke známým do Francie a kolegové v práci jsou ze Států. Tím chci říci, že o bydlení v cizině něco málo vím a tak mám právo si myslet, že tu něco nehraje a naprosto lidi, co už toho mají dost chápu. Znáte třeba Deklaraci nezávislosti USA? Dovolím si citovat: "Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí." Toť vše, hodně štěstí ve volbách a nečilte se na občany, kteří si jen říkají o svá nezadatelná práva jako je bydlení. Tedy o pouhou základní a důležitou jistotu v krátkém pozemském životě. Na Západě to již dávno pochopili...antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama