Diskuse

Kompletní videozáznam z předvolební debaty kandidátů na starostu

Vložit nový příspěvek

TOP09 je na straně občanů

14.10.2010 10:16 vložil Ing. Rostislav Rubík, CSc.

Vážené dámy a vážení pánové diskutující i čtenáři, některé příspěvky k předvolebnímu mítinku mne přiměly ke snaze objasnit některé „výklady“ programu TOP09 i ohledně privatizace. Jednoznačně bylo řečeno, že TOP09 se bude snažit prosadit a realizovat prodej zbylé části bytového fondu, a to především stávajícím nájemníkům. Paní Ing. Hujová jako jediná z řečníků se pokusila doložit a vysvětlit stávající legislativní omezení, která v současné době privatizaci právnickým osobám, tedy sdružení vlastníků, omezují. Zároveň se však i zmínila o možnosti prodeje jednotlivých bytů fyzickým osobám za jiných a výhodnějších podmínek, tedy levněji. Vždy však v rámci platných právních předpisů ať ČR nebo EU a v zájmu občanů, nikoli osobních. Nikdo z nás, kandidujících za TOP09, nehodlá započít své potenciální funkce nereálnými a populistickými sliby, za které by se případně musel přinejmenším později omlouvat. Zdá se mi dokonce příznačné, že se vůbec nikdo ani nepozastavil např. nad rétorikou zástupce ČSSD, který celou předvolební debatu hovořil stylem: „jak Vám to tady říkám, tak to po volbách bude“, ani nad sliby zástupce Žižkova nejen sobě, který snad poprvé navrhl rozumná řešení, nikoli jen kritiku, ale bohužel s nereálnými sliby. Zástupce ODS své „nabídky“, v příspěvcích používané za jakýsi etalon ceny „dobré“, ani vysvětlit občanům nemohl, protože se jednoduše nedostavil.
Proč je tedy najednou TOP09 ta nejhorší? Protože hodláme jednat s občany narovinu, transparentně a chápeme politiku jako objektivní a racionální službu? Protože se musíme nejdříve seznámit s dokumenty a výsledky, které radnice i její dceřiné firmy úspěšně roky před občany, a tedy i před námi, zamlžují a tají? Na schůzích radnice s občany jsem ani přes přímé dotazy nedostal nikdy konkrétní odpověď (viz např. i videozáznamy).Obávám se, že některým přispěvatelům je právě tento náš názor a záměr příslovečným trnem v oku.
Na závěr mi dovolte poznamenat, že jakékoli vymezování se proti jakékoli straně před volbami je v podstatě také populismus. Já osobně se plně stavím za prohlášení politických stran a hnutí z října 2009, považuji je dokonce za nedostatečné. Pouze volební výsledky ve smyslu volebních programů jednotlivých stran však zavazují vyvolené prosazovat zájmy volitelů. A to tím mocněji, čím více hlasů jaká strana dostane. To je právě ta demokracie neboli vůle (vláda) lidu, kterou budeme respektovat a realizovat tak, jak voliči sami rozhodnou a případně nám přímo určí.
S přáním hezkého dne a dobrého rozmyslu Ing. Rostislav Rubík, CSc.
č. 2 v obvodu č. 1 za TOP09


Reagovat  Reagovat s citací


Re: TOP09 je na straně občanů

15.10.2010 04:05 vložil Josef

Vážený pane inženýre, bydlíte na Žižkově? Jako nájemník v obecním domě? Byl jste z privatizace ob. bytu vyloučen? Nemohl jste privatizovat v 1. vlně? Nemohl jste privatizovat ve 2. vlně ani ve třetí? Víte jaký obecní majetek si za 20 let zprivatizovali politici v Praze 3 a za kolik? Víte za kolik prodávala ODS ovládaná radnice obecní majetky svým kamarádům? Myslím, že ne, jinak byste rozhořčeným občanům rozuměl. Jak jim vysvětlíte, že v Praze 1 jsou byty v privatizaci prodávány za nižší ceny než v Praze 3, která má byty nejdražší? Odvoláváte se na zákony, znamená to, že jinde v Praze radnice při prodeji obecních bytů nájemníkům platné zákony nedodržují? Pokud se odvoláváte na slušnost, proč se nezavážete nespolupracovat po volbách se současnou ODS v Praze 3? Copak nevidíte, co se v Praze 3 děje? Osobně jsem nabyl dojmu, že TOP 09 je skutečně, jak Vy sám tvrdíte, na straně občanů, ale těch, kteří utekli od ODS k TOPce, tedy pouze těch bohatých, kteří již dávno netuší, co je to žít za podprůměrný plat v Praze v byte s předraženým nájemným. Můj kolega právník bydlí v Praze 3 v bytě družstevním, kde do fondu oprav přispívají jedním tisícem korun a stačí jim to! Dům je opravován postupně a když jim přijede návštěva z Británie, tak se nemají za co stydět. Já bydlím v obecním bytě, platím holé nájemné 7 473, tedy to holé nájemné bez dalších poplatků jako je voda, výtah, topení atd. Kde je chyba pane inženýre? Kam se ty peníze z obce ztrácejí? V Žižkovském tunelu? A takto je to nakonec v celém státě. Takže dejte lidem možnost normálně bydlet, jako je tomu na Západě, kde ještě navíc ctí Základní listinu práv a svobod, která hovoří i o bydlení. Mám příbuzné v Anglii, sám jsem pracoval v Německu, Rakousku i Holandsku a jezdím ke známým do Francie a kolegové v práci jsou ze Států. Tím chci říci, že o bydlení v cizině něco málo vím a tak mám právo si myslet, že tu něco nehraje a naprosto lidi, co už toho mají dost chápu. Znáte třeba Deklaraci nezávislosti USA? Dovolím si citovat: "Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí." Toť vše, hodně štěstí ve volbách a nečilte se na občany, kteří si jen říkají o svá nezadatelná práva jako je bydlení. Tedy o pouhou základní a důležitou jistotu v krátkém pozemském životě. Na Západě to již dávno pochopili...


Reagovat  Reagovat s citací


Jste to vy, pane Rubíku z TOP 09?

17.10.2010 10:13 vložil Josef

http://www.firmy.cz/detail/2510180-ing-rostislav-rubik-csc-praha-zizkov.html

Ing. Rostislav Rubík, CSc.
Nabízíme správu objektů a koordinaci BOZP při práci na staveništi.

a výpis z živnostenského rejstříku, platnost k 17.10.2010 10:05:16

Subjekt

Jméno a příjmení:
Ing. Rostislav Rubík, CSc.
Datum narození:
17.03.1958
Občanství:
Česká republika
Bydliště:
Jana Želivského 1816/25, 130 00, Praha 3 - Žižkov
(zapsáno od 18.05.1992)
Místo podnikání:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
(zapsáno od 29.11.1993)
Jana Želivského 1816/25, 130 00, Praha 3 - Žižkov
(zapsáno od 18.05.1992 do 29.11.1993)
Identifikační číslo:
15087581
(zapsáno od 18.05.1992)
Živnostenská oprávnění
Živnostenské oprávnění č. 1: [provozovny]
Předmět podnikání:
Hostinská činnost
Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:
18.02.1994
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
od 01.04.2009 do 31.03.2010
od 21.02.2006 do 06.02.2008
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Helena Patlejchová
Ustanoven dne:
18.02.1994
Živnostenské oprávnění č. 2: [provozovny]
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 31.01.2007
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 31.01.2007
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 01.04.2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
Zahájeno: 18.05.1992 Ukončeno: 31.03.2009
Poradenství v oblasti podnikání a obchodu
Zahájeno: 18.05.1992 Ukončeno: 31.03.2009
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 01.04.2008 Ukončeno: 31.03.2009
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:
18.05.1992
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
od 01.04.2009 do 31.03.2010
Živnostenské oprávnění č. 3: [provozovny]
Předmět podnikání:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:
18.05.1992
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
od 29.03.2007 do 06.02.2008
od 21.02.2006 do 30.01.2007
Datum zániku:
30.06.2008
Živnostenské oprávnění č. 4: [provozovny]
Předmět podnikání:
Poradenství v oblasti podnikání a obchodu
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:
18.05.1992
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
od 29.03.2007 do 06.02.2008
od 21.02.2006 do 30.01.2007
Datum zániku:
30.06.2008
Živnostenské oprávnění č. 5: [provozovny]
Předmět podnikání:
Směnárny
Druh živnosti:
Koncesovaná
Vznik oprávnění:
29.12.1993
Datum zániku:
01.01.1999
Živnostenské oprávnění č. 6: [provozovny]
Předmět podnikání:
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
(zapsáno od 29.11.1993 do 07.03.1997)
Druh živnosti:
Koncesovaná
Vznik oprávnění:
18.02.1994
Datum zániku:
07.03.1997
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Helena Patlejchová
Ustanoven dne:
18.02.1994
Ukončen dne:
07.03.1997
Živnostenské oprávnění č. 7: [provozovny]
Předmět podnikání:
Zprostředkování obchodu a služeb
Vymezení předmětu činnosti:
- obchodu zemědělskými produkty
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
Zahájeno: 07.04.2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
Zahájeno: 07.04.2008
- ....................... (jinými výrobky a komoditami)
Zahájeno: 07.04.2008
- služeb v dopravě
Zahájeno: 07.04.2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
Zahájeno: 07.04.2008
- ....................... (jiných služeb)
Zahájeno: 07.04.2008
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:
01.04.2008
Datum zániku:
30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo
1. Hostinská činnost: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
18.02.1994
Ukončení provozování dne:
07.02.2006
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: [živnost]
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
01.04.2008
Ukončení provozování dne:
01.04.2009
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
01.04.2008
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
01.04.2009
Obor činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
Obor činnosti: Poradenství v oblasti podnikání a obchodu
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
01.04.2009
3. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
4. Poradenství v oblasti podnikání a obchodu: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
31.01.2007
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
5. Směnárny: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
29.12.1993
Ukončení provozování dne:
01.01.1999
6. Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
18.02.1994
Ukončení provozování dne:
07.03.1997
7. Zprostředkování obchodu a služeb: [živnost]
Umístění:
Hraniční přechod, 340 22, Chudenín - Svatá Kateřina
Zahájení provozování dne:
01.04.2008
Ukončení provozování dne:
30.06.2008
Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:
Helena Patlejchová
Příjmení: Lukšová
(zapsáno od 18.02.1994 do 20.08.2010)
Datum narození:
17.08.1931
Občanství:
Česká republika
Bydliště:
Studentská 279, 339 01, Klatovy - Klatovy IV
(zapsáno od 18.02.1994)
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Klatovy

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 17.10.2010.


Reagovat  Reagovat s citací


Zvuk

13.10.2010 11:53 vložil Martin

Díky za videozáznam! Jen mám trochu problém se zvukem, který jde pouze u prvního videa a to jen do 1:24...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Zvuk

13.10.2010 11:57 vložil JirkaP

Dobrý den,
jaký máte prohlížeč? Mě to funguje v pořádku u všech třech. Máte problém i zde?

http://www.vimeo.com/15751676Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Zvuk

13.10.2010 12:57 vložil Martin

Dobrý den,

díky za tip, že mě to nenapadlo dřív... Vyzkoušel jsem v Opeře vše je ok. Mozilla má zřejmě trošku problém... :)

Martin


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama