Videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 8.12.2009

Videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 8.12.2009

Již potřetí suplujeme práci radnice Prahy 3 a přinášíme kompletní videozáznam jednání zastupitelstva. Tentokrát se vše odehrálo v nezvyklém prostředí hotelu Amedia Theatrino. Záznam je rozdělený dle programu jednání.

 

 

Zahájení a úvod jednání


1. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1786 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jičínská 49
2. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 172 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Roháčova 3
3. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 884, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Sudoměřská 3
4. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 927, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Řehořova 43

 


5. Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2657/6 v budově č.p. 2657, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 8
6. Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2642/20 v budově č.p. 2642, k.ú. Žižkov, podle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 9
7. Prodej pronajaté bytové jednotky v budově čp. 1928, 1898 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Viklefova 2
 


8. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2493/2 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 5 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
9. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2494/12 v budově čp. 2492, 2493, 2494, K Chmelnici 7 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
10. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2535/16 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 591/19086 na společných částech budovy č.p. 2535, 2536 a se stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Na Lučinách 1, 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.
 


11. Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 325 ze dne 10.9.2009 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2655, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 4
12. Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 327 ze dne 10.9.2009 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově č.p. 2657, vše k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 8
 


13. Změna objemu rozpočtu roku 2009
 


14. Rozpočtové provizorium Městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2010
 


15. Rozpočtový výhled Městské části Praha 3 na období 2011 - 2014
 


16. Zřízení fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 


17. Koupě pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady, od společnosti B.D.S., spol. s r.o., IČ 271 55 471
18. Prodej pozemků parc. č. 29/4 a parc. č. 29/5 v k. ú. Žižkov, vymezených geom. plánem č. 2091-82/2009 ze dne 9. 4. 2009
19. Prodej pozemku parc. č. 3063/2 v k. ú. Žižkov, pod budovou trafostanice
 


20. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 


21. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 3 na období 2010 – 2014
 


22. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, 23. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 dodatkem č. 3
24. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 dodatkem č. 1
25. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 dodatkem č. 1
26. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 dodatkem č. 1
27. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ákladní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 dodatkem č. 1
28. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 dodatkem č. 1
 


29. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3
30. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
31. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici
32. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň
33. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3
34. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3
 


Opakování bodu 13


35. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

 Tento videozáznam pro KAUZU3.cz sponzorským způsobem zajistil pan Libor Kozák - www.kameraman.cz. Děkujeme.

 


Související články

Dva „videostřípky“ z únorového jednání zastupitelstva Prahy 3

Při srovnání s prosincovou schůzí zastupitelstva lze dnešní jednání označit za vysloveně expresní. Po necelých dvou hodinách byl program úspěšně naplněn a nebýt závěrečných interpelací, které jako obvykle patřily především opozičním zastupitelům, dalo by se říci, že vše běželo „jako na drátku“. Z celého jednání jsem připravil jen dva krátké ...pokračování

Kompletní videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 17.3.2009

Kamera je přítomna každému jednání Zastupitelstva Prahy 3. Pro potřeby radnice se pořizují kompletní videozáznamy všech zasedání. Do roku 2006 byly tyto záznamy zveřejňovány na webu Prahy 3, avšak v současnosti jsou neveřejné. Na posledním zasedání se objevilo kamer více. Jedna z nich byla naše.pokračování

Videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 10.9.2009

To co je v mnohých městských částech běžné, se v Praze 3 stále nedaří. Řeč je o veřejných videozáznamech z jednání zastupitelstva. Během jednání je přítomno hned několik kamer, ale pořízené záznamy slouží jen pro potřeby radnice. Proto vám již podruhé nabízíme záznam na stránkách KAUZA3.pokračování

Program 15. zasedání Zastupitelstva městské části

Naši zastupitelé tentokrát zasednou dne 8.12.2009 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53. Jednání je přístupné veřejnosti a již nyní si můžete nastudovat program jednání.pokračování

FOTO: 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Připravili jsme pro vás několik snímků z dnešního jednání Zastupitelstva MČ Praha 3, které se neobvykle přesunulo do hotelu Amedia Theatrino. Opět zde byla přítomna i naše kamera a v průběhu následujících dní zveřejníme kompletní videozáznam celého jednání. pokračování
reklama