Zasedání zastupitelstva MČ P 3 ze dne 30.9. 2010 (aktualizováno14.10.)

Zasedání zastupitelstva MČ P 3 ze dne 30.9. 2010 (aktualizováno14.10.)

Na posledním zasedání zastupitelstva ve stávajícím složení proběhlo loučení paní starostky, ale zaznamenali jsme i poslední slovní přestřelky ODS s opozicí. Důležité body přineseme postupně na našem webu. Zatím první a poslední bod jednání.

Bod: jednání o programu schůze

Během diskuse o programu se opozici nepodařilo prosadit dva nové body do programu schůze: plánovanou lávku a likvidaci kempu kvůli výstavbě.

Zasedání zastupitelstva MČ P3: diskuse o programu jednání

Bod: Diskuse k privatizaci bytů

Slovní přestřelka mezi zastupitelem za SZ a panem Lochmanem.

Diskuse k privatizaci from mirek kauza3 on Vimeo.

Bod 39:

Změna objemu rozpočtu roku 2010

bod 39 from mirek kauza3 on Vimeo.

Bod 40: 

Zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se
sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

/videozáznam má délku 40 minut a bude doplněn podle technických možností/

..........................................................................................................................................

Bod 41 a dokončení bodu 39:

Přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské
části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

bod 41 dokončení 39 from mirek kauza3 on Vimeo.

Bod 42:

Program regenerace Městské části Praha 3 – městské památkové zóny

a Bod 43:

Jmenování kronikáře městské části Praha 3
(usnesení RMČ předáno při prezenci)

bod 42 a 43 from mirek kauza3 on Vimeo.

 Poslední bod 44: Dotazy, připomínky a interpelace

Obsah:

  • Děkovná řeč paní starostky
  • Jaké budou náklady na projekt lávky?
  • Prodej, nebo pronájem pozemků?
  • Neschválení možnosti promluvit pro dvě ženy z publika.

 

Zasedání zastupitelstva: diskuse

 

 

 

reklama