KAUZA3.cz zaznamenala 20 000 návštěv – pomozte nám jít dále!

KAUZA3.cz zaznamenala 20 000 návštěv – pomozte nám jít dále!

Denní návštěvnost KAUZY3 pomalu roste a v současné době se pohybuje lehce pod hranicí 300 lidí denně. Ačkoliv se tato čísla mohou zdát poměrně dobrá, plně si uvědomujeme, že množství potencionálních čtenářů Prahy 3 užívajících Internetu je do určité míry limitní.

Cílem KAUZY3 informovat veřejnost o dění na komunální scéně Prahy 3. Nechceme se smířit s některými praktikami místní politické reprezentace. Obyvatelé – voliči mají nárok otevřené informace a naší snahou je tyto informace poskytovat.
Dobře si uvědomujeme, že má-li mít naše snaha úspěch, je třeba dát o sobě vědět, a proto dlouhodobě pracujeme na propagaci našich stránek.
V dohledné budoucnosti bychom rádi vydali nulté číslo tištěné podoby KAUZA3.cz a provedli distribuci do všech domácností Prahy 3. Vzhledem k finanční náročnosti takovéto akce bude toto vydání velmi stručné a spíše než o časopis se bude jednat o několikastránkový leták (předpokládaný rozpočet nultého vydání je i tak 35 000 Kč). Do budoucna bychom však rádi zajistili tištěné formě větší prostor.

KAUZA3.cz je projektem od začátku financovaným čistě ze soukromých zdrojů členů redakční rady. Tyto zdroje samozřejmě mají svá omezení, a proto se obracíme na vás – na naše čtenáře s prosbou o spolupráci.
Občanské sdružení Kauza3.cz založilo transparentní bankovní účet, na který je možné zasílat příspěvky na provoz zpravodaje. Veškeré příjmy a výdaje jsou veřejně viditelné a kontrolovatelné na TÉTO adrese. Získané prostředky budou použity čistě na propagaci zpravodaje a na realizaci jeho tištěné podoby.

Číslo účtu je 3241188001/2400 eBanka a.s.

Rádi bychom, aby náš zpravodaj byl „občanský“ i ve směru financování. Pomocí a povzbuzením budou i příspěvky formou menších částek. Ostatně i za 50 Kč lze zajistit tisk 150 letáků, nebo financovat roznos do 100 poštovních schránek.
Uvítáme také spolupráci s podnikatelskými subjekty, kterým můžeme poskytnout potvrzení o přijatém daru, nebo nabídnout reklamní prostor na našem webu, či papírové podobě KAUZA3.cz.

Další způsoby jak nás podpořit najdete ZDE

Děkujeme za spolupráci.
Občanské sdružení KAUZA3.cz

 


Související články

K většině v zastupitelstvu stačí jen 17,5 % hlasů voličů...

Ačkoliv všechna data dnešního článku vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a známých dat, mohou být některá čísla dost udivující. Volební matematika není vždy jednoduchá a s výsledky dovede pěkně zatočit… ten kdo ji zná, má náskok.pokračování

Pomozte nám propagovat KAUZA3.cz

Mezi ohlasy na KAUZA3.cz občas nacházím dotaz, na téma „Jak projekt podpořit“. Tedy co potřebujeme nejvíce? Potřebujeme, aby se o KAUZE3 vědělo a návštěvnost stránek i nadále rostla. V tomto článku bych rád uvedl několik námětů, jak nám můžete pomoci.pokračování
reklama