Nový web o privatizaci pražské vody

Nový web o privatizaci pražské vody

Zajímavé údaje o privatizaci Pražských vodovodů a kanalizací firmou Veolia najdete na právě zprovozněném webu www.vodarenstvi.com . Mimo jiné i to, že za 5 let získala Veolia ze své 7 miliardové investice zpět 3 miliardy a smlouvu o provozování má uzavřenu do roku 2028, tedy na dalších 20 let.

Na  portálu www.vodarenstvi.com je zpřístupněna časová řada dokumentů dokládající průběh a způsob privatizace PVK.

Jde o:
Prodej 66% podílu PVK FNM přes veřejnou obchodní soutěž za 6.100 mil.Kč.
Bezúplatný převod 34% podílu PVK z FNM na hl.m.Praha
Bleskový prodej 34% podílu PVK bez soutěže VIVENDI za 880 mi.Kč

Dokumenty v časové řadě vypovídají o privatizaci PVK i dění kolem. Jsou naskenované, aby je bylo možné ověřit. Prodeje 66% i 34% podílů akcií PVK jsou rozebrány v samostatných podmenu. V menu Hl.m.Praha najdete rovněž informace, které umožní posoudit výhodnost prodeje PVK z pohledu nákladů,
výnosů a zisků.
Náklad VIVENDI za nákup 100% podílu PVK = Výnosy FNM a hl.m.Prahy z prodeje PVK.
66% podíl PVK byl prodán za 6,100 miliard Kč
34% podíl PVK byl prodán za 0,880 miliard Kč
CELKEM 6,980 miliard Kč

Čistý zisk PVK od roku 2004 do roku 2008 dosáhl 2,928 miliard Kč (100% podíl VEOLIE).

Za 5 let získala Veolia ze své 7 miliardové investice zpět 3 miliardy a smlouvu o provozování má uzavřenu do roku 2028, tedy na dalších 20 let.

Nastavený režim „provozovatel-vlastník“ přerozděluje peníze vybrané od spotřebitelů, lze zjistit, jak je tento model výhodný a pro koho je výhodný a to z pohledu dosahovaných zisků a financovaných investic. Protože pro podnikání s vodou je nutné financovat investice (infrastrukturu) je zajímavé zjistit, kolik do „vody“  investuje veřejný a kolik soukromý sektor. Hl.m.Praha (PVS) investuje do infrastruktury cca 1 miliardu Kč ročně, proto jsou na portálu i informace o společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS), která infrastrukturu vlastní. Z výročních zpráv PVK a PVS zjistíte, jaké zisky na vodě vytváří soukromá společnost PVK a jaké vytváří městská PVS.  Výše uvedený model má v hl.m.Praze trvat do roku 2028. Týká se spotřebitelů - cena vody, PVS, PVK i  hl.m.Prahy – rozpočty, dotace z ČR a EU a návratnost investic. Týká se celé České republiky.

Na to, zda Veolia udělala nákupem PVK velmi dobrý obchod a na to, zda stejně dobrý obchod udělala prodejem PVK Česká republika a Hl.m.Praha si uděláte názor sami. Ověřte si dokumenty přímo u zdrojů (justice, město, Ministerstvo financí, PVK a PVS atd.), až poté si dělejte názor. Pokud máte připomínky nebo doplňující informace, zašlete je naskenované na info@vodarenstvi.com. Své názory vyjádřete v diskuzním fóru  www.diskuze.vodarenstvi.com.

Děkujeme všem, kdo pomohl zajistit informace. Děkujeme i za korekce. Jsme si vědomi, že bez vzájemné spolupráce by se informace v takto ucelené podobě k veřejnosti nedostaly.

 

reklama