Správa bytů a.s.

Správa bytů a.s.

Velmi zajímavý článek "Dobytí ráje levných vil" vyšel v Reflexu č. 42 (str. 40-43). Článek je o převodech bytů do obecních akciovek. Nájemníci z Prahy 3 by měli zbystřit a vyrazit do trafiky.

Jaký osud asi čeká nájemníky bytů v Praze 3, kterým se nepodaří byty privatizovat? Co čeká byty, které budou převedeny na Správu zbytkového majetku a.s.? Radní zde stejně jako na Praze 10 dokola opakují mantru "Správa bytů bude efektivnější", na otázku jak, ale nedokáží odpovědět. Pro představu uvádíme malou ukázku z textu článku v Reflexu 42 (na webu zatím není).


"Dobytí ráje levných vil" aneb Jak se radnice v Praze 10 proměnila ve zvláštní druh developerské firmy

MČ Praha 10 nedávno prodala za cenu jednoho většího bytu  celou zachovalou prvorepublikovou vilu i se zahradou uprostřed tiché  rezidenční čtvrti ve Strašnicích. A spolu s ní přes 40 dalších  lukrativních nemovitostí. Všechny měly společné dvě věci: ceny až  trojnásobně nižší oproti cenám tržním a kupce, jímž je akciová  společnost, kterou si radní sami založili. Jejím vlastníkem je Praha 10, jež tak sama od sebe výhodně nakoupila domy, které si zároveň nevýhodně prodala.

 ...Úředníci tvrdí, že jde o dobrý obchod. Prostě jenom vzali část  obecního majetku – přibližně 44 domů a vil – a během jednoho
 červnového zasedání je prodali akciové společnosti Praha 10 Majetková,  a. s, kterou radnice Prahy 10 sama založila, stoprocentně ji vlastní a  ovládá, protože radní sedí v dozorčí radě i v představenstvu. Smysl  celé transakce pak podle úředníků spočívá v tom, že akciová společnost  otevírá řadu nových možností, jak s obecním majetkem výhodně naložit. 

Jednoduše řečeno, lidé z radnice najednou mohou začít s domy hospodařit tak, jako by to nebyl už obecní, ale soukromý majetek, vlastnictví firmy, jíž šéfují. Třeba když se rozhodnou, že v některém z těchto domů prodají byt, nemusí ho už nabízet přednostně k odkoupení nájemníkům, nemusí na něj vyhlašovat žádná výběrová řízení, nemusí o tom ani předem informovat na webu či na vývěsce. Prostě byt prodají, kdy chtějí, a komu chtějí a za cenu, kterou si sami určí.

...Podle radních se nájemníci, přibližně pět set občanů Prahy 10, nemusí ničeho bát, jedná se údajně jen o kosmetickou úpravu vlastnických vztahů. „Akciová společnost přebírá ty domy i s povinností vlastníka, takže správa a další věci, na které byli lidi zvyklí, se tím nijak zásadně nemění,“ tvrdí místostarosta Bohumil Zoufalík. Záleží na tom, co si pan místostarosta představuje pod termínem „zásadně nemění“. To, že akciová společnost může na rozdíl od obce prodat nemovitost nebo jednotlivé byty bez vyhlášení veřejné soutěže, aniž by o tom předem informovala, jsme zmínili.

Pro nájemníka, jako je třeba pan Brychta, tento zdánlivě nevinný převod znamená, že se může definitivně rozloučit s možností privatizace bytu, v němž žije, protože žádné předkupní právo tu neplatí. A pokud pak domy akciovka skutečně pustí dál, což je pravděpodobné, budou se do nich noví vlastníci zřejmě chtít nastěhovat anebo si zde zařídit kanceláře. Vztahy se nájemníky budou sice muset ukončit podle pravidel občanského zákoníku, ale způsobů, jak  motivovat nájemníka k rychlému odchodu, je poměrně široká škála ... Takže, čí zájem městská část prodejem nemovitostí akciovce vlastně sleduje?

...Podle Katariny Oborové z Transparency International je trend obcí zakládat další právnické osoby, jako je třeba Praha 10 Majetková, a.s., v poslední době docela obvyklý. „Za jistých okolností může být akciová společnost opravdu prospěšná, pokud ovšem dosahuje cílů, kvůli nimž byla založena, a je účinně kontrolována ze strany dozorčích orgánů,“ říká Oborová. „Obce se mají starat o to, aby jejich společnosti dbaly o všeobecný rozvoj,“ říká. Tok peněz v rámci akciových společností však bývá méně průhledný a tyto společnosti nejsou povinny zveřejňovat některé informace, jež naopak obec ze zákona zveřejnit musí.

V obchodním rejstříku je zaneseno sedm dalších akciových společností, které Praha 10 Majetková, a. s., vlastní a v jejichž dozorčích radách a v představenstvech opět sedí lidé z vedení městské části – Zdraví, a. s., Teplárenská a. s., Rekreace, a. s., Development, a. s., Stravování, a. s., Reality, a.
s., Služby, a. s. „Není to nic nezákonného, ale může to vést k ještě menší transparentnosti,“ říká námi oslovený pražský právník.
„Tři dceřiné akciovky už začaly pracovat,“ informuje nás místostarosta Zoufalík. „Ono to vytváří otázky, ale při vzniku Majetkové, a. s., se opravdu počítalo se vznikem těchto dceřiných akciovek, jež by pomohly řešit některé věci lépe,“ říká. Kapitál, který Majetková, a. s., získá, například prodejem onoho „zlatého fondu“ Prahy 10, se prý použije na veřejné projekty. „Jeden z prvních úkolů je  výstavba velkokapacitních garáží,“ říká Zoufalík. Akciová společnost Majetková, a. s., očividně našla řešení – možná se pět set obyvatel Prahy 10 bude muset odstěhovat ze svých dobrých adres, aby ti ostatní měli kde parkovat.

Podle mnoha námi oslovených odborníků však větší volnost a zároveň větší neprůhlednost v hospodaření s lukrativními nemovitostmi, které akciová společnost radním umožňuje, představují netušené možnosti v případném, řekněme právně problematickém nebo přímo korupčním jednání.
Skupina úředníků ovládá fond lacino koupených lukrativních vil a domů, jejž může rozprodat komukoli, a to za podmínek, které si sama určí, aniž by své záměry musela někde příliš propagovat a vysvětlovat. Majetek fondu se může přelévat mezi sedmi dceřinými společnostmi.


 

reklama