TOP 09 v Praze 3

TOP 09 v Praze 3

Zprávy o nové straně TOP 09 plní stránky celostátních deníků a její postup do parlamentních lavic se stává čím dál více pravděpodobný. Zajímal jsem se, zda zapustila své kořeny i V Praze 3.

 

Po krátkém pátrání jsem byl odkázán na Mgr. Ing. Martina Dlouhého, který plní úlohu koordinátora TOP 09 pro Prahu 3. Po krátké dohodě souhlasil s krátkým rozhovorem pro KAUZA3.cz.

TOP 09 je evidentně na vzestupu. Dnešní průzkumy veřejného mínění dávají za pravdu optimistům. Fandové této nové politické síly se začali množit ještě dříve, než se na veřejnosti objevil volební program a než byl zveřejněn jakýkoliv seznam kandidátů. Celá dosavadní kampaň je postavena především na postavě lákavého lídra v podobě Karla Schwarzenberga. Jak si to vysvětlujete?

Podpora TOP 09 podle mne pramení především z nespokojenosti občanů se současným stylem politiky hlavních politických stran. Politika musí být založena na slušnosti a respektu občanů. Někteří současní politici překračují určité meze slušnosti a morálky, které by veřejní činitelé překračovat neměli. Přiznám se, že pro velkou popularitu pana Schwarzenberga především mezi mladými nemám žádné dokonalé vysvětlení. Je to člověk s obrovským osobním kreditem a noblesou a jsem moc rád, že s ním mohu spolupracovat.

KAUZA3.cz je především lokálním politickým zpravodajem pro Prahu 3. Vy jste mi byl představen jako představitel TOP 09 v naší městské části. Můžete čtenářům přiblížit, jak zde funguje vaše zastoupení?

Mým úkolem je ustavení místní organizace TOP 09 v Praze 3. Samozřejmě prioritou číslo jedna jsou celostátní volby, takže zatím existuje pouze celopražská organizace a k oficiálnímu založení místních organizací dojde až po volbách. V současnosti hovoříme s uchazeči o členství v TOP 09 z Prahy 3, o jejich představách činnosti a problémech Prahy 3, které cítí.
Jsem velmi rád, že se hlásí nejen mladí, ale i místní lidé středního věku, kteří už dosáhli určitého pracovního postavení či vybudovali vlastní živnost. A to mimo politiku, teprve pak se rozhodli vstoupit do politiky. Tak by to totiž mělo být. Osobně nemám rád politické rychlokvašky, které nic nedokázaly před tím, než vstoupily do politických funkcí.

Objevuje se na pražské parlamentní kandidátce nějaká osobnost z Prahy 3?

Ano, na kandidátce TOP 09 bude mít Praha 3 zastoupení. Kandidátka sice není nějaké státní tajemství, ale zatím TOP 09 oficiálně nezveřejnila pražskou kandidátku, takže nechci předbíhat vedení strany. Rád Vám potom všechny informace o kandidátech sdělím.

TOP 09 je zatím zmiňována především s parlamentními volbami. Máte ambice zasahovat i do komunální politiky?

Ano, ambice v komunální politice máme. Jak už jsem zmínil v otázce druhé, současnou prioritou jsou samozřejmě parlamentní volby, ale hned po nich začne příprava na volby komunální. Po parlamentních volbách oficiálně vznikne TOP 09 v Praze 3 a začne s přípravou svého programu pro Prahu 3.
Jelikož jde o nové uskupení lidí, kteří se často vzájemně neznají, myslím, že budeme potřebovat určitý čas, než si problémy Prahy 3 prodiskutujeme především mezi sebou. Proto já osobně nepreferuji okamžité zapojení do aktuálního dění. Musíme mít dobré argumenty a jednotně za nimi stát, pak můžeme něco dokázat. Stojíme teď mimo radnici, tak se nemusíme hned zapojit do politických šarvátek a raději využijme nám daný čas a připravme kvalitní program pro občany.

V Parlamentu jsem zaznamenal několik poslanců, kteří přešli pod křídla TOP 09. Lze říci, že TOP 09 se stala parlamentní stranou ještě dříve, než se účastnila svých prvních voleb. Máte takové zástupce v řadách zastupitelů pražského magistrátu či radnice Prahy 3?

Ano. Lidé, kteří nejsou spokojení se situací ve svých stranách a přemýšlejí o TOP 09, existují. Co se týče konkrétně Prahy 3, tak dnes, 21. 8. 2009, je TOP 09 stranou, která nemá žádné zastoupení na radnici v Praze 3.

Jak hodnotíte stávající politické klima na radnici Prahy 3 a na pražském magistrátu?

Kdyby bylo vše v pořádku, tak by TOP 09 neměla tolik příznivců. To asi hovoří za vše.

Chcete něco vzkázat čtenářům KAUZA3.cz?

Vážení čtenáři, budu moc rád za podporu TOP 09 a kandidátů z Prahy 3 v říjnových parlamentních volbách. Ale neberte politiku příliš vážně, v životě jsou důležitější věci jako zdraví, rodina a dobrá práce. A nezapomeňte na poslední bod programových principů TOP 09: Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za celý den je zločin.

Děkuji za rozhovor.

reklama