Praha 3 umožňuje vznik kulturně vzdělávacího centra v budově Nákladového nádraží Žižko

Praha 3 umožňuje vznik kulturně vzdělávacího centra v budově Nákladového nádraží Žižko

Rada městské části Praha 3 dne 13. 3. 2017 schválila podání podnětu na pořízení změny územního plánu pro hlavní budovu Nákladového nádraží Žižkov.

Rada městské části Praha 3 dne 13. 3. 2017 schválila podání podnětu na pořízení změny územního plánu pro hlavní budovu Nákladového nádraží Žižkov z funkční plochy pro drážní využití na funkční plochu smíšeného městského jádra či funkční plochu všeobecně smíšenou. Umožňuje tak, aby zde v souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov mohlo vzniknout kulturně vzdělávací centrum. Z toho důvodu již v prosinci MČ Praha 3 stáhla podnět z roku 2008 na pořízení změny pro oblast NNŽ, který s památkově chráněnou budovou nepočítal.

Dalším požadavkem třetí městské části na HMP je rozšířit úkol, kterým byl radou HMP pověřen IPR, a zpracovat urbanistické řešení na širší lokalitu NNŽ od části Olšanské ulice přes NNŽ, dále podél ulice Malešická, území při ulici Na Jarově až po napojení na Českobrodskou.

„Urbanistické řešení území musí být co nejkomplexnější a zahrnout i tyto okrajové plochy, které jsou sice za plotem areálu NNŽ, nicméně s ním bezprostředně souvisejí. Pro Prahu 3 a její obyvatele je do budoucna důležité vědět, kde budou ulice, náměstí, tramvaj, metro, parky, škola, školka a ostatní veřejná vybavenost.  Stažení tzv. změny Z2600/00 nevede k žádným průtahům, jak se říká, protože dokud nebude dobudován městský dopravní okruh, tak stejně není celá lokalita zastavitelná,“ dodává starostka Vladislava Hujová.

 

Odbor vnějších vztahů a komunikace/ Oddělení tradičních akcí a propagace

Mgr. Michaela Luňáčková

vedoucí oddělení / tisková mluvčí

Adresa pracoviště: Havlíčkovo nám. 11, Praha 3

Tel.: 222 116 273; GSM: +420 770 102 814

Web: www.praha3.cz 

reklama