Praha 3 zruší školku v Bukové navzdory protestům rodičů

Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě: Rada městské části Praha 3 rozhodla 9. března o zrušení MŠ Buková na Jarově. Na pozemku, kde školka stojí, chce výhledově postavit modulový jednopatrový objekt pro jesle. Dvoutřídní školka se specializuje na děti s respiračními problémy, ty se mají podle radnice přesunout do nově otevřené MŠ Jarov v ulici Na Chmelnici. Rozzlobení rodiče zorganizovali petici, kterou podepsalo asi 500 občanů.

Petice bude projednána na jednání zastupitelstva MČ Praha 3, které se uskuteční v úterý 17. března od 15:00 hodin na Havlíčkově nám. č. 9. Zastupitelstvo projedná kromě rušení školky v Bukové také návrh rozpočtu MČ v objemu 948 mil. Kč.
 
Radnice zrušení školky odůvodňuje špatným stavem objektu. Rekonstrukce objektu do provozuschopného stavu by podle radnice přišla až na 60 mil. Kč. Radnice považuje kapacity mateřských školek v Praze 3 za dostačující. 
 
Klub ŽnS se zrušením MŠ Buková zásadně nesouhlasí, a to z následujících důvodů: 
 
1. Není pravda, že rekonstrukce MŠ Buková by mohla stát až 60 mil. Námi oslovení odborníci odhadli celkové náklady na rekonstrukci školky na 6 – 7 mil. Kč. Objekt navíc není v natolik havarijním stavu, aby ho nebylo možné po drobných opravách ještě nejméně jeden školní rok užívat. 
 
2. Není pravda, že kapacita MŠ na Praze 3 je dostačující. Osm tříd mateřských škol je umístěno provizorně v základních školách. Tato okolnost komplikuje základním školám umísťování dětí do prvních tříd. Navíc rozhodnutí o zrušení školky v Bukové přichází ve chvíli, kdy ještě neznáme výsledky zápisů do MŠ na příští školní rok a nevíme, zda nebude třeba zřizovat další provizorní třídy, jak se tomu dosud zcela nekoncepčně dělo.  
 
3. Nedostačující kapacitu jeslí není možné navyšovat rušením funkčních mateřských škol. Projekční příprava a povolení stavby jeslí nebo rekonstrukce školky potrvá nejméně rok, do té doby může současná školka dále fungovat. Navrhovaný rozpočet Prahy 3 letos s výstavbou nového objektu nepočítá. 
 
4. Snižování kapacity míst v MŠ je naprosto nelogické v situaci, kdy poptávka po umístění stále převyšuje nabídku. Zachování MŠ Buková umožní nové kapacity v MŠ Jarov využít pro tuto neuspokojenou poptávku. Zvýšené kapacity MŠ pak umožní přijímat i děti mladší 3 let. To by zlepšilo možnost návratu rodičů do práce a pomohlo kompenzovat nedostatečnou kapacitu zařízení jeselského typu. 
 
5. Zrušením školky se výrazně zhorší časová dostupnost pro rodiny žijící v dané lokalitě.
 
Kontakt:
PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D.
zastupitelka MČ Praha 3
737 360 257
lydia.rihova@gmail.com 
 
Helena Benýšková
zastupitelka MČ Praha 3
hbenyskova@gmail.com
605 436 135
 
Martina Chmelová
zastupitelka MČ Praha 3
chmelovam@seznam.cz
603 317 997
 
Ondřej Rut
předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
rut.ondrej@praha3.cz
608 766 603
reklama