Projekt bytových domů Jeseniova 38 musí respektovat horizont Parukářky

Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 3 na svém včerejším zasedání jednomyslně doporučil respektovat souhlasné stanovisko IPR s výjimečnou přípustností rezidenčního projektu Jeseniova 38 ze dne 20. 2. 2015. Požadavky ještě rozšířil o podmínku, aby celá stavba nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky a byla lépe vyřešena ochrana chodců před automobily zajíždějícími do garáží.

Prvním bodem včerejšího jednání výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3 bylo vyjádření se k souhlasnému stanovisku IPR Hlavního města Prahy s výjimečnou přípustností rezidenčního projektu Jeseniova 38. Institut plánování a rozvoje v něm požadoval snížení části západního křídla plánované stavby z 9 na 8 podlaží. Tento návrh starostka Vladislava Hujová považovala za nedostatečný a navrhla výrazné snížení stavby. V následném hlasování zástupci koalice i opozice zpřísněný návrh podpořili. 
„Stavba je plánována mimo hranice parku Parukářka, které stanovila Praha 3 při podzimním referendu. Investor předložil již tři studie a proto věřím, že pochopí naše požadavky a svůj projekt přizpůsobí. Projekt nesmí převýšit svažující se horizont Parukářky.“  říká k dalšímu postupu starostka Prahy 3.
 
Tisková zpráva MČ Praha 3 (27.2.2015)
reklama