Rada MČ P3: Praha 3 postaví jeselské zařízení na pozemcích MŠ Buková

Tisková zpráva Rada městské části Praha 3 schválila záměr výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích Mateřské školy Buková. Výstavba nových jeslí reaguje na požadavky rodičů dětí mladších tří let na jejich umístění v zařízení provozovaných třetí městskou částí. Pro děti ze stávající MŠ Buková bude zajištěn dostatečný počet míst v nedaleké, nově vybudované MŠ Jarov, případně mohou být děti podle přání rodičů umístěny do dalších mateřských škol provozovaných městskou částí Praha 3.

Vybudování nového zařízení jeselského typu je v souladu s programovým prohlášením žižkovské radnice na období 2014 až 2018, které stanovuje úkol vybudovat nové zařízení, jež by vyřešilo nedostačující kapacitu stávajících jeslí v Roháčově ulici.
„Vzhledem k tomu, že MČ Praha 3 disponuje dostačující kapacitou mateřských škol, jedná se o téměř 2100 míst a v současnosti dává do provozu moderní MŠ na Jarově, ukazuje se jako optimální řešení vybudování jeselského zařízení na pozemcích stávající MŠ Buková, která je v provozu již od roku 1960 a nevyhovuje současným stavebně technickým a hygienickým požadavkům,“ vysvětluje starostka Vladislava Hujová.
Rekonstrukce školky Buková na zařízení splňující všechny parametry moderního provozu by si vyžádala podle zpracovaných odborných studií investice zhruba 50 milionů korun. Vybudování jeslí modulového typu se splněním všech požadavků potřebných k jejich provozování je výrazně levnější, výstavba bude rychlejší a jednopodlažní řešení je vhodnější pro děti, které nedosahují věku tří let.
Nově vybudovaná MŠ Jarov, jejíž kapacity se nabízí rodičům dětí  se bude orientovat na děti s dýchacími problémy, které v ní budou moci využívat místnost pro inhalace a následný tělocvik. V mateřské škole Jarov jsou zajištěna i místa pro děti s dietními požadavky a alergiemi, které dosud navštěvovaly MŠ Buková.

Praha, 10. března

reklama