TZ Strany zelených Praha 3: MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ: PRAHA 3 VYBÍRÁ OD LIDÍ PENÍZE NA STAVBU, KTERÁ VŮBEC NEMÁ VZNIKNOUT

Lednovým vydáním radničních novin rozjela radnice Prahy 3 obří kampaň, jejíž součástí je výzva veřejnosti, aby přispívala do fondu „na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na Vítkově pro Slovanskou epopej". Peníze z fondu mají být zřejmě určeny na architektonickou soutěž na objekt pavilonu.

Žižkovští zelení toto jednání považují za manipulativní a nemorální -
Praha 3 totiž není stavebníkem případného pavilonu pro Slovanskou
epopej. Je jím hlavní město Praha a to ještě ani s definitivní platností
nerozhodlo, kde by měl pavilon stát. Institut plánování a rozvoje nyní
za tímto účelem zpracoval rešerši, v níž jako ideální lokalitu pro novou
výstavní síň navrhl pozemky na Těšnově. Podle všeho tedy Praha 3 vybírá
od lidí peníze na objekt, který zřejmě nikdy na území městské části
nevznikne.

_„Radniční noviny městské části jsou již několik měsíců zneužívány k
intenzivní propagační kampani, která čtenáře balamutí, že Muchova epopej
by měla být na Vítkově. Výzva k příspěvkům do nadačního fondu, který
starostka sama založila, je novým vrcholem této kampaně. Starostka mámí
z lidí peníze na projekt, jehož realizace je velmi nepravděpodobná,"
_říká Matěj Michalk Žaloudek, člen Redakční rady Radničních novin a člen
žižkovských zelených.

_„Doporučujeme lidem, aby na tento pochybný projekt peníze neposílali,
a radnici vyzýváme k jeho pozastavení a vrácení případných darů.
Považujeme za nehorázné, že starostka již teď slibuje darujícím zvěčnění
jejich jmen v pavilonu, který sama nestaví ani nefinancuje a který na
Vítkově vzniknout zřejmě vůbec nemá. Rozumíme tomu, že by po sobě na
Žižkově chtěla ještě do voleb zanechat nějaký pomníček, měla by si k
tomu ale vybrat něco, co je v kompetenci starostky městské části,"_
doplnila spolupředsedkyně ZO Strany zelených Praha 3, Petra Jelínková.

Kontakty:
Matěj Michalk Žaloudek, matej.zaloudek@gmail.com, 777489841,
Petra Jelínková, petra.jelinkova@zeleni.cz, 606727160

Odkazy: 

Informace o nadačním fondu na stránkách Prahy 3:
http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/nadacni-fond-pro-slovanskou-epopej-na-vitkove
Nadační fond ve veřejném rejstříku:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=952992&typ=PLATNY
Usnesení RHMP s úkolem pro IPR:
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=352571 

TZ na webu:
http://praha3.zeleni.cz/ruzne/muchova-slovanska-epopej-praha-3-vybira-od-lidi-penize-na-stavbu-ktera-vubec-nema-vzniknout/

 

reklama