TZ: Za kritiku netransparentního rozdělování dotací vyhozen člen komise

TZ: Za kritiku netransparentního rozdělování dotací vyhozen člen komise

Rada městské části Praha 3 na svém zasedání 31. 1. na návrh místostarosty Bellu (ODS) odvolala z komise pro kulturu Boba Čápa (Zelení), nominovaného klubem ŽNS. Stalo se tak poté, co Čáp veřejně kritizoval zasahování místostarosty do grantového procesu. V důvodové zprávě usnesení se jako důvod odvolání uvádí porušení mlčenlivosti a “nevhodné chování”.

Komise doporučuje přidělení grantů kulturním institucím pro rok 2018. To poté schvaluje ještě výbor pro dotační politiku a zastupitelstvo MČ, které však obvykle do předkládaného materiálu již nezasahuje. 
 
Klub ŽNS kritizuje způsob přidělování dotací zejména z důvodu, že bodové hodnocení projektů je tajné a anonymní a členové a členky komise jej nemusí nijak obhajovat a slovně odůvodňovat. To poskytuje prostor pro účelové hodnocení a podjatost. Neúspěšní žadatelé o dotace se nikde nedozvědí, proč přesně jim grant nebyl přidělen. Pravidla dotačního fondu sice explicitně požadují, aby hodnotící komise provedly i slovní odůvodnění, to se však v praxi omezuje na konstatování, že daný projekt buď splnil, nebo nesplnil kritéria. Klub ŽNS na zářijovém zastupitelstvu neúspěšně navrhoval úpravu dotačních pravidel, aby se této praxi předešlo. 
 
“Poznámku o nevhodném chování přejdu jako úsměvný folklór místní radnice. Vyhozen jsem byl proto, že jsem na facebook veřejně napsal, že na komisi je odmítána jakákoliv diskuse k projektům. Vzhledem k tomu, že předběžné hodnocení vzniká pokoutně, je důležité, aby argumenty pro přidělení veřejné podpory zazněly nahlas. Nikoliv, aby se všechno sakumprásk schválilo, tak jak si to zástupci koalice naklikali, což navrhoval místostarosta Bellu,” říká k tomu Bob Čáp, spolupředseda žižkovských Zelených, nominovaný do komise klubem Žižkov (nejen) sobě. 
 
Dotace bude schvalovat zastupitelstvo městské části 20. března 2018.
 
-----------------------
Kontakty:
Bob Čáp, spolupředseda Zelených Praha 3, bohumil.cap@zeleni.cz, 776180781,
Ondřej Rut, předseda klubu ŽNS, rut.ondrej@gmail.com, 608 766 603
-----------------------
 
Usnesení o odvolání člena komise: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:260656
reklama