Učitelé, kteří chtějí dělat pro své žáky něco více, mají na Trojce zelenou

Tisková zprávaUčitelé, kteří chtějí dělat pro své žáky něco více, mají na Trojce zelenou

Žáci základních škol v Praze 3 získávají možnost se účastnit prestižního vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který podporuje osobnostní rozvoj a je zaštítěn britskou královskou rodinou. Učitelé, kteří se jim rozhodnou s plněním programu pomoci, získají finanční příspěvek. Memorandum o spolupráci dnes podepsal starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a ředitel DofE Tomáš Vokáč.

Program DofE se zaměřuje na všestranný rozvoj lidské osobnosti a plnit si jej mohou žáci od 13 let. Učitelé jsou skrze DofE motivováni k tomu, aby pro své žáky dělali něco nad rámec svých pracovních povinností. Díky podpisu memoranda získají učitelé, kteří svým žákům s programem DofE pomáhají, finanční příspěvek.

 

„Praha 3 má jako jednu z priorit zlepšení výuky jazyků na základních školách. Navázáním spolupráce s DofE můžeme navíc provázat jazyky s rozvojem ostatních dovedností a talentu žáků. Do programu jsme zapojili i element zahraničních výměn na partnerských školách DofE, který má dlouhou tradici úspěšného fungování po celém světě,“ dodala ke spolupráci radní pro oblast zahraničních vztahů Anna Kratochvílová.

 

Žáci se během plnění programu pravidelně věnují třem oblastem: sport, dovednosti a dobrovolnictví. Na závěr programu musí absolvovat dobrodružnou výpravu do přírody. K úspěšnému získání certifikátu je tedy nezbytná průběžná pomoc jejich učitele, který plní funkci mentora. Proto je otevřená podpora ze strany městské části tak důležitá. „Městská část školám poskytne pomoc se zapojením do programu DofE po metodické, finanční a administrativní stránce, ale také po stránce předjednání spolupráce se zahraničními školami nebo subjekty, kde se děti budou moci zapojit do dobrovolnictví,“ dodala Kratochvílová.

 

„Žáci se zlepšují v tom, co je zajímá: učí se nový cizí jazyk, rozvíjejí prezentační dovednosti, hrají na hudební nástroje. Jiní zase zlepší svou kondici v běhání, týmových či individuálních sportech, nebo přeplavou Gibraltar. Oblast dobrovolnictví je součástí programu, ve které se mladí lidé zapojují například do dobročinných akcí v domovech pro děti i seniory,“ vysvětluje ředitel DofE Tomáš Vokáč.

O programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu:
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětově významný program neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou skrze program motivováni k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí. V současnosti se tohoto programu účastní 1,3 milionů lidí ve 130 zemích světa, v České republice má program 3800 účastníků. (www.dofe.cz)

reklama