Žižkovská REDUA

Žižkovská REDUA

Oproti Karlínu a jiným továrním čtvrtím býval Žižkov spíše posetý provozovnami drobných řemeslníků, nejrůznějšími dílnami a obchůdky. Skutečných továren bychom tu za První republiky mnoho nenašli. O to více dnes překvapí fakt, že na Žižkově existovala od roku 1919 továrna na čokoládu.

Jejím majitelem a zakladatelem byl pan EDUArd Řezníček, od jehož jména byl odvozen i název čokoládovny - REDUA.
Ve 20. letech Redua zaměstnávala kolem 50 osob. O tom, že čokoládovna prosperovala svědčí i fakt, že (asi) v roce 1926 koupil pan Řezníček celý dům, ke kterému továrnička náležela. Redua fungovala bez přerušení až do roku 1949, kdy byla znárodněna pod společnost Pražské čokoládovny, n.p.

Budova bývalé čokoládovny stále existuje a nachází se na dvoře domu Koněvova ul. 3, tovární budova je tedy viditelná pouze z cesty na vrch Vítkov.

Snad i dnešní Koněvka bude zase jednou tak idylická... (přelom 20. a 30. let 20. století)

 

Dobový obal žižkovské čokolády Redua

 

Bývalá čokoládovna Redua - pohled ze dvora sousedního domu
Foto: Linda Urbánková, 2012

 

 

Redua sídlila v nízké budově uprostřed, vpravo na fasádě dobová reklama. Zasluhuje tento "billboard" památkovou ochranu či renovaci, nebo se o to nemáme starat?
Foto: Linda Urbánková, 2012

reklama