Kauza3 opět do vašich poštovních schránek.

Kauza3 opět do vašich poštovních schránek.

Je to již téměř rok, kdy obyvatelé Prahy 3 mohli otevřít nulté číslo papírového vydání zpravodaje Kauza3, přesněji to bylo v listopadu 2008. Během roku jsme hledali finanční zdroje, abychom pro naše internetové čtenáře, fanoušky a podporovatele, mohli připravit další tištěné vydání.

Pravdou totiž zůstává, že především pro obyvatele seniorského věku není přístup na internet samozřejmostí a tak Kauza3 přichází o početnou čtenářskou obec. Tím spíše, že jsou to právě senioři, kteří se zajímají kolikrát o komunální problémy více, než pracovně a i jinak vytížený občan středního věku.

 Na jaře toho roku jsme připravili projekt pod jménem „Otevíráme radnici“ zaměřený na netransparentní postupy radnice MČ Prahy 3 a přihlásili se do programu podpory neziskových organizací, který je určený na financování protikorupčních projektů. Tento program vyhlásila nadace Open Society Fund se sídlem v Praze.

Cílem našeho projektu jsou dvě tištěná vydání našeho zpravodaje, jeden v podzimním termínu a druhý na jaře 2010. Součástí projektu jsou také stánkové akce, během kterých budeme tištěnou Kauzu3 distribuovat přímo na ulici. Náš projekt byl úspěšný a obdrželi jsme od nadace OSF finanční částku ve výši 50.000,-Kč. Tato částka nám však nepostačí pro pokrytí všech nákladů s projektem spojených. Zbývající finanční závazky budou hrazeny z inzerce.

 Co bude nosnými tématy našeho projektu „Otevíráme radnici“ ? Naše radnice nám takových témat nabízí opravdu bohatě, dalo by se říci, že na naší městské části neprobíhají téměř žádné rozhodovací procesy transparentně. Dočtete se podrobnosti mnoha kauz, počínaje uzavřeností Radničních novin pro opoziční názory  a konče neprůhlednou privatizací bytového fondu.  

 Vítána je pomoc našich pravidelných čtenářů, kteří by měli zájem podílet se na tomto projektu ať vlastním článkem nebo při akcích v ulicích Prahy 3. Přivítáme taktéž pomoc při získávání inzerentů, pro které jsme připravili ceník plošné inzerce zde. Kauza3 bude distribuována do všech poštovních schránek Prahy 3, což může být zajímavou a finančně dostupnou příležitostí, jak se mohou podnikatelské subjekty působící v naší městské části zviditelnit.

reklama