Tři roky s Kauzou3

Tři roky s Kauzou3

Dobře si pamatuji večer, kdy jsme se sešli společně s Jirkou Ptáčkem a Mirkem Trejtnarem někdy na začátku září 2007 v hospodě na Žižkově. Důvodem bylo uvedení na svět nového komunálního fenoménu se jménem Kauza3. Pár týdnů před tímto setkáním jsem se shodli, že nikdo z nás nemá chuť rezignovat na stávající poměry na žižkovské radnici. Poměrně rychle jsme nalezli shodu na jménu našeho projektu, co bylo však poněkud náročnější, bylo vymyslet naše logo. Mirek, jako zdatný grafik, připravil několik vlastních návrhů, které jsme během následujících dní ještě několikrát upravovalil až do konečné podoby.


Následovala rychlá  příprava struktury naší webové stránky a hodiny při přípravě prvních našich autorských článků. Nutno dodat, že nikdo z nás neměl z minulosti jakoukoliv novinářskou zkušenost. Za sebe mohu říci, že jsem se dost natrápil, než jsem měl jakýsi pocit, že článek má konečně hlavu a patu.

Pro informaci uvádím, že návštěvnost stránek za první měsíc provozu byla 887 shlédnutí. Jen pro srovnání, za prvních osm říjnových dní roku 2010 jsme zaznamenali již 4.425 návštěv.

Mezi první silná témata, kterým jsem se začal věnovat, byla pravidla Zón parkovacího stání. V článku  „Jste občané II. kategorie aneb nejste našimi voliči, vzkazují pražské radnice“ jsem  kritizoval skutečnost, kdy spoluobčané bez trvalého pobytu nemají možnost získat parkovací kartu. I s odstupem času zůstává, dle mého názoru, tato zřejmá diskriminace aktuální. Parkování se tak trochu týkal i článek „Kam se poděla „Sedmá rota alias Pražská parkovací a.s.“ , i když spíše popisoval neuvěřitelnou svévoli a drzost stávajícího vedení radnice. Ale ta se měla v následujících letech již jen navyšovat.

Privatizace bytového fondu Prahy 3 k tomu byla dobrým příkladem. Případ radního Lochmana, kterému byl jeden zprivatizovaný byt málo, jsem podrobně popsal v čistě technickém shrnutí událostí nazvaném „Někomu dva, někomu nic…“. Navíc tento radní měl právě privatizaci ve své gesci. Pravděpodobně se s mým pohledem na věc neztotožňuje, jelikož podal na naše občanské sdružení žalobu. V každém případě privatizace bytového fondu probíhá na Praze 3 za nejméně srozumitelných a transparentních podmínek v porovnáním s jinými pražskými obvody. Chcete-li se dozvědět více, doporučuji přečíst mojí sondu „Za kolik se privatizuje jinde…“.

Pokud si položíme otázku, proč v naší městské části panují takové vůči občanům nepřátelské poměry, kdy mnoho z nás má vlastní osobní zkušenost s arogantním a povýšeným jednáním ze strany zástupců vedení radnice, pak si dovolím vám navrhnout hledat odpovědi v příspěvku Svět podle Hurdy. Odpovědí mi bylo, i když se značným zpožděním, hrozba žalobou.  Dlouho jsem se snažil pochopit systém fungování tak zvaných “vnitřních vztahů“ na současné radnici a závěrem bylo, že považuji pozici a fungování radního Hurdy jako symbol deziluze po dvaceti letech existence demokratických poměrů v naší zemi. O tom, jak to umí pan radní koulet s grantovým fondem se můžete krátce před spaním seznámit v čistě popisném příspěvku  Na Žižkově porcovali medvěda.

Jistě to vše není veselé čtení a i naše slohová úprava nebyla vždy ideální, za což se našim čtenářům omlouvám.

Teď je již běh událostí, které se odehrají ve dne 15. a 16. října, jen a jen v rukách našich spoluobčanů a sousedů. Já si jen mohu přát, aby Kauza3.cz pozbyla po volbách svého důvodu k existenci a došlo by tak k naplnění původního poslání radničního periodika s názvem  „Radniční noviny“.

Michal Konvička – člen redakce Kauza3.cz

reklama