Výchova k ochraně životního prostředí

Výchova k ochraně životního prostředí

ZŠ Chmelnice se zapojila do vzdělávacího projektu Město do kapsy. Díky informacím od žáků umístěným na webu se občané naší městské části mohou seznámit se zajímavostmi a aktuálními problémy v místě bydliště.

Co je Město do kapsy

Projekt Město do kapsy vznikl jako snaha nabízet školám kromě jednorázových ekologických výukových programů také dlouhodobější vzdělávací projekt. Na žáky z každé základní školy (v roce 2010 probíhá projekt na dvou pilotních školách – ZŠ Chmelnice – Praha 3 a ZŠ Londýnská – Praha 2, ) čekalo během jednoho školního roku deset projektových dní na deset různých témat (např. funkce zeleně, využití prostoru, kvalita ovzduší, zdroje vody, biologičtí škůdci), prostřednictvím kterých se blíže seznámili s městem či městskou částí, ve které se škola nachází.

Skrze práci v terénu žáci získali nejen nové znalosti o daném ekoregionu, ale seznámili se s různými výzkumnými dovednostmi (např. orientace v terénu pomocí GPS, práce s leteckými mapami, SWOT analýza). Žáci zpracovali své závěry a doporučení v elektronické podobě a vložili je do příslušné „elektronické kapsy“ webových stránek tohoto projektu. Osloví tak občany dané městské části a  seznámí je se zajímavostmi a aktuálními problémy v místě bydliště. 

Výstava ve škole

Fotky z deseti projektových dní na ZŠ Chmelnice jsou zde. Spoustu informací obsahuje také prezentace v pDF, kterou si můžete stáhnout zde: Město do kapsy. Tam naleznete fotky z výstavy, která zdobí foyer ZŠ Chmelnice a vznikla z výsledků práce žáků na projektu na ZŠ Chmelnice a zdobí foyer ZŠ Chmelnice.
Více na webu Ekocentra Koniklec (Chvalova 11, Praha 3). 

strom

14 příkladů z dobré praxe

Poslední fáze projektu Město do kapsy, dlouhodobého vzdělávacího projektu pro školy, byla ukončena společně s rokem 2010. Před vánočními svátky byla do základních škol, víceletých gymnázií, center a středisek ekologické výchovy, které se zapojily do dotazníkového šetření, distribuována publikace „Aktivní učitel – aktivní žák“.

Publikace, která je nyní také zdarma ke stažení na internetu, obsahuje 14 příkladů dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí, 6 městských programů či projektů, které nabízejí centra a střediska ekologické výchovy školám a 10 environmentálně zaměřených programů projektu Město do kapsy.

Součástí publikace je i CD, které obsahuje metodiky k těmto 10 programům, on-line aplikaci projektu Město do kapsy dostupnou z webových stránek  Ekocentra Koniklec ve formátu html a formulář „Jak se zapojit do projektu“. Metodiky a formulář společně s ceníkem služeb nabízených v návaznosti na projekt (např. zaslání pomůcek v elektronické či tištěné podobě, asistence při realizaci projektu na škole) jsou umístěny na webových stránkách Ekocentra Koniklec.

Na těchto stránkách si také lze zdarma stáhnout publikaci „Aktivní učitel – aktivní žák“ a prezentaci pro pedagogy ve formátu MS PowerPoint o městských projektech a programech. Doufáme, že tímto způsobem může projekt zaujmout další školy a přispět tak k naplnění tématu Environmentální výchova na školách.

Projekt byl financován z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR a Magistrátu Hlavního města Prahy.

reklama