Zelenější ulice

Zelenější ulice

Odbor ochrany prostředí Magistrátu HlmP naplánoval, zainvestoval a nyní provádí nejrozsáhlejší výsadbu nových stromů v Praze 3 a 2.

Do konce roku 2007 stihly pověřené firmy Gartensta, Gabriel s r.o. a f. Imramovský připravit výsadbu pro 262 nových stromů a 121 stromů stihly již vysadit. To je mimořádný příspěvek ke zlepšení vzhledu této části Prahy 3 a bude to mít v budoucnu i pozitivní vliv na snížení prašnosti a hlučnosti. 

Nevyhovující stav a nebezpečí pádu odumřelých částí stromů na chodce a auta, to byly hlavní důvody pro vykácení starých stromů. Pozitivní je, že za ně byla ihned vysázena náhrada.  K obnově stromořadí bylo přistoupeno v ulicích Vinohradská, Šmilovského, Jičínská, Kubelíkova  a U Rajské zahrady.

Vinohradská před výsadbou Vihohradská po dokončení výsadby

Např. ve Vinohradské ulici /na snímcích/ bylo vykáceno 44 stromů a nově bude vysazeno 171. Složení nových stromů je kombinováno z několika druhů jako je lípa evropská, trnovník akát, jerlín japonský a javor mléč.
V ulici Kubelíkově bylo po dendrologickém průzkumu pokáceno 24 stromů a vysázeno 37 nových stromů. Stromořadí tak bylo rozšířeno o 10 zcela nových míst a tři prázdná rabata byla osazena novými stromy. 
Ve všech ulicích byla, nebo budou, stávající rabata rozšířena pokud to podmínky umožní na rozměry 1,5 x 2,5 m. Vybrané stromy budou opatřeny pochozí mříží a proti poškození vandaly dostanou některé nové stromy kovové chrániče kmene. Vykácené javory stříbrolisté a jasanolisté nahradily kultivary jasanu ztepilého Fraxinus excelsior Atlas s úzkou kuželovitou korunou a bez plodů. Je to odrůda dobře snášející nevlídné městské prostředí.

Praha 2 – Praha 3 – ul. Vinohradská -  již proběhla příprava na výsadbu 171 stromů. V zemi je v tuto chvíli 30 stromů, další výsadba bude dokončena na jaře tohoto roku. Práce jsou velmi náročné vzhledem k přípravě a zejména přeložkám ing.sítí. Vybraná stromořadí ještě nejsou pevně daná, ale jedny z možných jsou ulice Estonská, Francouzská, Koněvova, U nemocnice, Lipová, Sokolovská, Střešovická a Náměstí Jiřího z Lobkovic.

Cena se liší projekt od projektu vzhledem k rozloze vybrané lokality a je hrazena z magistrátních peněz pro ně vymezených.

Projektová dokumentace ke stromořadím, tak i ceny se pohybují v rámci desetitisíců, samozřejmě záleží na velikosti ulice. Například projekt k obnově stromořadí na Náměstí Míru stál zhruba kolem 20 000 Kč. Podobná cena byla i u projektu k obnově stromořadí v Jičínské ulici.
Cena stromů je stejně tak různá, záleží na druhu a velikosti. Opět například cena stromů (akátů - vel. 20/25) na náměstí Míru byla zhruba 10 000 Kč, cena stromů (jilmů - vel. 20/25) zhruba 6 000 Kč. Ochranné mříže na Náměstí Míru (typ Máneska) zhruba 16 000 Kč, chránička kmene (opět typ Máneska) zhruba 7 000 Kč.

Zda se bude na Praze 3 pokračovat je samozřejmě možné, nicméně to bude záležet na domluvě s ostatními institucemi, které mohou ve vybraných lokalitách realizovat přednější projekty (např. voda, kanalizace, inženýrské sítě, atd.).

Investice provedené Magistrátem:

Praha 2 – ul. Šmilovského proběhla výsadba 13 stromů
 
Praha 3 – ul. Jičínská vysazeno 15 stromů (z toho 11 nově vybudovaných míst)
 
Praha 3 – ul. Kubelíkova  vysazeno 37 stromů (z toho 10 nových míst pro stromy)
 
Praha 3 – ul. U Rajské zahrady vysazeno 32 stromů (z toho 25 nových míst pro stromy)

Praha 2 –  Náměstí Míru, kde bylo vysázeno 15 akátů (z toho 5 nově zbudovaných míst)

Kontaktní osoby na OOP: Ing. Jiří Hromádka a Mgr. Magdaléna Jelínková

Městská část Praha 3 se ujala obnovy a údržby části stromořadí II. kategorie. Do roku 2006 bylo za 10 milionů vysazeno za pokácené stromy 590 nových. V roce 2007 byla za 800 tisíc korun prováděna dosadba 40 jednotlivých stromů v ul. Biskupcova, Baranova, Laubova, Přemyslovská. Každý rok Praha 3 plánuje věnovat na údržbu stromořadí ll. kategorie jeden milion korun.

 

Diskuse

Stromy eva 2.4.2008 23:01
stromky jan 10.1.2008 13:58
Re: stromky EWCZ 3.2.2008 19:02
Re: stromky jack 1.3.2008 11:33
Re: Re: stromky L.Havlíčková 6.4.2008 21:25
Re: Re: Re: stromky Tinka 8.4.2008 01:53

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama