Stanovisko klubu zastupitelů Demokratů Jana Kasla (DJK) při zastupitelstvu M.č. Praha 3 ke cause „Palác Akropolis“

Causu „Palác Akropolis“ lze z ekonomického pohledu shrnout tak, že M.č. Praha 3 v r. 2000 prodala zastupiteli a současnému předsedovi klubu zastupitelů ODS na Praze 3 p. Pavlu Hurdovi atraktivní šestipatrový obytný dům s kulturním zařízením a několika restauracemi za 13,5 milionu korun, přestože tržní hodnota tohoto objektu je několikanásobně vyšší a zachránila soukromou společnost ŽDHA, když touto „nestandartní operací“ odstranila její více než 110 milionový dluh u České spořitelny, který vznikl neplněním závazků – úvěrové smlouvy ŽDHA vůči České spořitelně. Jediným vlastníkem soukromé společnosti ŽDHA je p. Pavel Hurda.

Toto přijaté řešení jsme vnímali a nadále vnímáme jako řešení pro dobrou otevřenou komunální politiku na Praze 3 přinejmenším potenciálně rizikové.
Jde totiž o:
- konkrétní výrazný příklad protekcionismu a občany oprávněně kritizovaného proplétání a propojování osobních - soukromých podnikatelských zájmů konkrétních zastupitelů do místní politiky – do fungování radnice M.č. Praha 3
- jeden z velmi vážných nesprávných precedentů při jednání s dlužníkem, který o splacení svého značného dluhu ani neusiloval, ale použil politické krytí svého problému.
Stručně - způsoby prosazování panem Hurdou a jeho souputníky nakonec protlačeného řešení, kdy rozhodly hlasy několika ovlivnitelných zastupitelů (např. 2 členů ČSSD, kterým zřejmě „stálo za to“ nechat se za odhlasování tohoto nemravného obchodu vyloučit ze strany) a způsoby odmítání jakýchkoliv jiných řešení zabezpečující kulturní projekt v Akropoli (např. výběrového řízení, společného podniku atd) ve vyděračském stylu „buď bude po našem, nebo sami kulturu v Akropoli zabijeme“ nám rozhodně nedaly dostatečnou důvěru v to, že jde pouze o kulturu,  jak  bylo a je ze strany předkladatelů neustále opakováno.
Za závažný poklesek vůči elementární politické etice dokreslující celou causu pokládáme také skutečnost, že ve věci hlasoval sám pro sebe osobně zainteresovaný zastupitel p. Hurda. 
Dále je faktem, že od doby této transakce (tj. od r. 2000) byla jen formou grantů ze strany M.č. Praha 3 a hl.m. Prahy  p. Hurdovi částka kupní ceny  13,5 mil. korun přinejmenším vrácena. 
Ostatně o protekcionismu a o podivných proporcích grantové politiky na Praze 3 vypovídá i loňská skutečnost (r.2003), kdy většina peněz ze zastupitelstvem rozdělovaných grantů v celkové  výši  4,145 mil. Kč, o něž se ucházely desítky subjektů byla koalicí ODS a ČSSD přiřknuta - odhlasována Paláci Akropolis.
Řada neziskových organizací, kterým by i malé zlomky částek, které putovaly do Akropole zásadně pomohly, aby se mohly rozvíjet a obohatit život občanů Prahy 3 tak přišla opět zkrátka.    
Souhrnem: Podnikání pana Hurdy „v oboru komunální politika“ je velmi výnosným kšeftem: je soukromým podnikáním – bohužel však za obecní peníze, jehož  cílem je využívat  těchto peněz občanů pro vlastní politické a finanční zisky.
Máme zato, že nemravné jednání nepřestává být nemravným proto, že si opatří politické krytí. Reálná politika ODS v Praze 3 pod vedením pana předsedy klubu zastupitelů ODS Hurdy  a jeho ODS na Praze 3, není,  bohužel, politikou pravicovou, ale více politikou nemravnou – politikou protekcionismu, klientelismu,  prosazování silových řešení, politikou ohýbající a obcházející právo a řídící se velmi tvrdě pokleslým heslem: Účel světí prostředky. Mělo by však platit, že použití nečestných prostředků neospravedlňuje ani ušlechtilý cíl natož pak záměry a cíle výše naznačené.
Za klub zastupitelů DJK při Zastupitelstvu M.č. Praha 3
Tomáš Roubal – předseda                                                      Zdeněk Pavelka – místopředseda
 
reklama