Anketa „Za bezpečnější Vinohradskou" - co je nového?

Dobrovolníci z o.s. Kauza3 a Strany zelených P3 zorganizovali 2. 11. 2011 anketu mezi občany v okolí náměstí J. z Poděbrad a v okolí stanice Flora. Z ankety vyplynulo, jaká opatření by občané uvítali, aby se cítili jako chodci bezpečně na přechodech a aby se pohodlně dostali do vestibulů a stanic metra. Lidé chtěli bezpečnější přechody, eskalátory a výtahy do metra a přesun zastávky tramvaje č. 11 na náměstí J. z Poděbrad. Co udělaly úřady za dva roky od ankety?

O výsledcích jsme jednali s vedením DPP i s Odborem dopravy Magistrátu. Přinášíme několik nezkreslených úryvků z korespondence, které nejlépe vystihují jednání s úřady.
 

anketa flora

Situace na J. z Poděbrad a na Floře v době konání ankety

Flora

Zde byl hlavní požadavek na zřízení přechodu na zastávky tramvaje.

15.12. 2011 přišel dopis z Odboru dopravy HLMP s tímto textem:

„Jsme si vědomi velkého množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod pro chodce i přes instalované bezpečnostní zábradlí. Pro umožnění bezpečného úrovňového přechodu necháme Technickou správu komunikací prověřit možnost zřízení samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku..."

„Případné zřízení přechodu pro chodce přes celou šířku ul. Vinohradská na východní hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů…“

Mezitím v létě 2012 proběhla generální přestavba celé křižovatky. Stavbu prováděl Dopravní podnik. Byla to jedinečná šance požadavky občanů na zlidštění této křižovatky realizovat. Přinejmenším mohl být vybudován přechod od obchodního domu Flora na zastávku tramvají směr do centra, kterou připouští i výše uvedený dopis z Magistrátu. Leč nestalo se. Proč?

8.8.2012 nám odpověděli z DPP toto: "
"Rozhodnutí o zřízení přechodu přes komunikaci Vinohradskou spadá plně do kompetence Odboru dopravních agend MHMP. DP bohužel požadavek na zřízení přechodu v rámci rekonstrukce tramvajové tratě od MHMP neobdržel, tudíž ani nemohl takovou úpravu realizovat."

A z Magistrátu přišla 17.8. 2012 tato odpověď:
„... Jako nejvhodnější řešení ... bylo nalezeno vybudování samostatného přechodu pro chodce řízeného světelnou signalizací ústícího na nástupní ostrůvek směr centrum cca v polovině jeho délky (40 - 50 metrů před křižovatkou) při současném nahrazení stávajícího přechodu pro chodce přes jízdní pás směr centrum místem pro přecházení.“

stavba flora flora 2013

Přestavba křižovatky Flora v roce 2012 a výsledek - bez přechodu - v roce 2013.

Konečné zamítnutí i tohoto již dohodnutého minima občany požadovaných změn obsahuje tato odpověď z Odboru dopravy Magistrátu z 15.2. 2013:

"Úrovňový přechod v místě větvení tramvajových tratí není možné vyznačit. Proto jsme nechali prověřit variantu samostatného přechodu řízeného SSZ (semaforem) pouze na zastávku tram směr do centra. Bohužel s touto variantou z bezpečnostních důvodů nesouhlasí odborníci z TSK.". (J. Mach, OD Magistrátu hl.m.P)

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Občané žádali o výtahy a eskalátory do metra, přesun zastávky tramvaje na náměstí a nové přechody Vinohradská – U vodárny.

15.12. 2011 přišel dopis z Odboru dopravy HLMP s tímto textem:
„Na základě ankety zadáme TSK vypracování studie zajištění bezpečných povrchových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při zohlednění požadavků vzešlých z ankety … ". (J. Mach, OD magistrátu hl.m.P)

DPP nelenil a nechal vyměnit stojan s jízdními řády na stanici tramvaje do centra. Původní stojan zakrýval řidičům rozhled na přechod a chodcům na přijíždějící auta. Obrátili také chod jednoho eskalátoru směrem dolů do podchodu. To byl požadavek maminek s kočárky a starších nepohyblivých lidí. Bohužel DPP vybral přes naše protesty eskalátor do Slavíkovy ulice, který využívala směrem nahoru většina cestujících.   

zastavka 2011 jiriho zastavka 2013

Zastávka a přechod v centru j. z Poděbrad před a po změně stojnů. Auta a chodci mají nyní rozhodně lepší výhled.

15.2. 2013 přišel další dopis od pana Macha z Odboru dopravy HLMP:
... "Mohu Vás ubezpečit, že s výsledky ankety pracujeme, bohužel ne všechny podněty lze realizovat.
Přechody U vodárny - Vinohradská - Slavíkova
Ačkoliv se jedná "pouze" o vyznačení 4 přechodů, je třeba si uvědomit, že jsou součástí křižovatky řízené světelnou signalizací. Jejich vyznačení si vyžádá přesun sloupů, kabelů i stavební úpravy. To vyžaduje územní i stavební řízení…
Přesun zastávky tramvají na nám. Jiřího z Poděbrad.
Přesun zastávky by si vyžádal zásah do tramvajové trati a také do chodníku, včetně pokácení 2 vzrostlých stromů. Podněty na úpravy byly předány DPP. Úpravu nepředpokládáme v blízké době. Přístup na zastávku ve stávající poloze se zlepší připravovaným vyznačením přechodů dle předchozího bodu."

jirak u metra eskalator

Cestička vyfocená v roce 2011. Dnešní stav je stejný, chodci nemají kde přejít. Eskalátor jede dolů, bohužel ten druhý.

Náš text uzavřeme alespoň trochu optimisticky. Na křížení Vinohradská  - Slavíkova - U vodárny je ještě naděje na vybudování přechodů. Jaký je zde nejnovější vývoj? Do věci se nedávno vložil nový radní pro dopravu MČ Praha 3 pan O. Rut (SZ). Na rozdíl od minulého vedení jedná, schůzuje, přemlouvá a organizuje.
  
"Rekonstrukci křižovatky u výstupů z metra na náměstí J. z Poděbrad projektuje ELTODO v rámci generální zakázky na opravu světelné signalizace pro hlavní město.
Jménem Prahy 3 požaduji v rámci jednání také zřízení přechodů pro chodce, které by eliminovaly nutnost využívání podchodů vestibulem metra. Investor akce (TSK) však nemá prostředky na dodatečné stavební práce spojené s rekonstrukcí signalizace. Inicioval jsem proto jednání s investorem a nabídl možnost sdružené investice s Prahou 3. Radnice by mohla zaplatit náklady spojené s vybudováním chodníků, ústících zejména na území Prahy 3 a náměstí Jiřího z Poděbrad.
Dlouhodobým cílem P 3 je rekonstrukce celého náměstí. Nové chodníky by již měly být vystavěny v souladu s architektonickou studií nové podoby náměstí. Bez prostředků a požadavků ze strany Prahy 3 by celá investice byla pro svou náročnost odložena do doby, kdy se předpokládá rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské." sdělil nám pan Rut.

Tak se snad alespoň nějaké pozitivní změny dočkáme.
 


Související články

Odpověd z Odboru dopravy MHMP na anketu "Za bezpečnější Vinohradskou"

Odbor dopravy zareagoval na výsledky ankety, kterou jsme uspořádali na sklonku minulého roku. Přinášíme text celkem povzbudivé odpovědi. Nejdříve dojde ke změnám na Floře. Křižovatka u stanice Metra Náměstí J. z Poděbrad si vyžaduje složitější úpravy a delší přípravu. Text odpovědi je zde...pokračování
reklama