Bezpečné cesty do školy na Praze 3

 Bezpečné cesty do školy na Praze 3

Klienti Rodinného a kulturního centra Nová Trojka a žáci Hudební školy hl. m. Prahy dnes předali zástupcům hlavního města, MČ Praha 3 a projektantovi dopravních staveb výsledky mapování s vyznačenými nebezpečnými a bariérovými místy, která musejí každodenně překonávat. V rámci projektu Pražských matek a hnutí Oživení „Bezpečné cesty do škol“ dostali možnost říci, co by chtěli změnit. A nebylo toho málo.

Chybějící přechod před schody z parku, krátce svítící zelená pro chodce,  příkrý a rozpadlý nájezd pro kočárky,  špatný rozhled přes parkující auta, ulice bez chodníku  - takové problémy zaznamenávaly do map a fotografovaly maminky i děti. „Překvapilo nás, s jakou důkladností se rodiče do projektu zapojili. Často se nad vyplňováním map sešla celá rodina. Ukázalo se, že okolí v Rodinného a kulturního centra je toho ještě dost co zlepšovat.“, popisuje svoje zkušenosti jeho ředitelka Martina Pojarová. /Webová adresa Nové trojky: www.novatrojka.cz /

Nyní je řada na městu ve spolupráci s městskými částmi, které na základě výsledků mapování zadá vypracování dopravní studie pro zklidnění provozu a odstranění bariér pro kočárky v okolí školy a centra. Děti se už v první, důležité části projektu naučily, jak se do školy či jiného zařízení dostat bezpečněji.  Teď by měly také zjistit zjistily, že mohou od svých zastupitelů žádat změny a že je jejich názor cenný. 

Naději v dobrý výsledek dávají již uskutečněné projekty. Výsledky mapování jsou podkladem  budou sloužit jako podklad budoucí pro vypracování dopravní studie s návrhy opatření na dopravní zklidnění provozu a odstranění bariér pro kočárky v okolí těchto dvou sousedících institucí.

Seznam míst s fotografiemi  v PDF .

Fotografie realizovaných dopravních řešení jsou k dispozici na www.pmatky.ecn.cz.

 

Tímto byla ukončena první, důležitá část projektu,RKC Nová Trojka a Hudební škola hl. m. Prahy jsou dvěma ze čtyř zařízení, které se letos v  rámci projektu Pražských matek a sdružení Oživení „Bezpečné cesty do školy“ rozhodly vytvořit pro své žáky či klienty lepší a pohodlnější cesty. Z mapování na ZŠ Meteorologická v Libuši již  vzniká projekt opatření dopravního zklidnění, na Gymnáziu Postupická studenti mapovali své cesty do školy na kole. Připojili se tak k dalším 14 školám, na kterých projekt proběhl v minulých letech. Řada navržených dopravních řešení již byla uskutečněna a usnadňuje dětem i ostatním chodcům jejich každodenní cestováníy.

Tato řešení jsou však zatím jen dílčí. "V Praze je stále řada smrtelně nebezpečných míst pro chodce, přičemž děti patří k těm nejzranitelnějším. Naším cílem je dosáhnout toho, aby se do projektu mohla zapojit každá škola, která se rozhodne řešit otázku bezpečnosti svých žáků a podporovat chůzi nebo jízdu do školy na kole jako ekologicky šetrný způsob dopravování. Požadujeme na pražském Magistrátu, aby vytvořil program, který bude projekty škol financovat a podporovat je v těchto aktivitách. Stále však narážíme na množství administrativních bariér, na neochotu politiků postavit se za tento projekt a učinit nezbytná opatření k jeho zakotvení do programu města.“ vysvětluje členka sdružení Oživení Petra Lukešová.

Pro takové zastupitelstvo, který by rádo působilo „zeleně“, ale nechce se postavit „proti autům“ by přitom byla systémová podpora chůze, cyklistiky a zvýšení bezpečnosti ideálním východiskem.  Jak projekt funguje? V rámci projektu děti a rodiče zakreslují do plánků cesty, kudy chodí do školy a označují v nich místa, která považují za nebezpečná. Ve škole se pak rizika na daných místech s dětmi probírají. Děti zpracují třídní mapu a pak i souhrnnou mapu za celou školu. Školní mapa obsahuje seznam nebezpečných míst s návrhy na řešení a je podkladem pro odbornou dopravní studii, která navrhne jak nebezpečná místa upravit. Město ve spolupráci s městskými částmi pak dohodnuté úpravy na své náklady uskuteční.

Cílem projektu je dát dětem možnost dostat se bezpečně do školy nebo jiného zařízení pěšky nebo na kole, snížit zátěž životního prostředí a podpořit jejich samostatnost tím, že se budou na vytváření bezpečných cest sami podílet. „Čím lepší budou podmínky pro chodce, tím méně budou rodiče děti vozit do školy autem a tím méně budou pražské silnice zatíženy automobilovou dopravou,“ tvrdí Jarmila Johnová, předsedkyně Pražských matek, které se pěším projektům a bezpečnosti věnují projekt již druhým devátým rokem realizují ve spolupráci se sdružením Oživení.

Jak projekt funguje? V rámci projektu děti a rodiče zakreslují do plánků cesty, kudy chodí do školy a označují v nich místa, která považují za nebezpečná. Ve škole se pak rizika na daných místech s dětmi probírají. Děti zpracují třídní mapu a pak i souhrnnou mapu za celou školu. Školní mapa obsahuje seznam nebezpečných míst s návrhy na řešení a je podkladem pro odbornou dopravní studii, která navrhne jak nebezpečná místa upravit. Město ve spolupráci s městskými částmi pak dohodnuté úpravy na své náklady zrealizuje.

 


Související články

Bezpečná cesta do školy

Možná jste také zaznamenali několik pozitivních změn v ochraně chodců na přechodech v okolí školy na nám. J.z Poděbrad. Úpravy byly provedeny díky penězům z Magistrátu a vytrvalosti o.s. Pražské matky. To se od roku 1998 snaží pomáhat školám prosazovat takové úpravy na komunikacích v okolí škol, které by dětem umožnily bezpečnější pěší přístup do školy ...pokračování
reklama