Bilancování akce Bezpečná cesta do školky

Bilancování akce Bezpečná cesta do školky

Na podporu bezpečné pěší dopravy při cestě se svými dětmi do školky vymysleli v roce 2010 rodiče z Prahy 3 anketu mapující trasy chodců. Inspirací jim byl projekt Pražských matek zaměřený na bezpečnost v okolí škol. Anketu Bezpečná cesta do školky pak rodiče provedli s pomocí dobrovolníků ze Strany zelených P 3 v září 2010 před jedenácti školkami.

Projekt inicioval jeden z tatínků ze školky Vozová David Petryca a "produkoval" a výsledky zpracoval člen "redakce" kauzy3 Mirek Trejtnar.

Na základě ankety vznikly pro každou mateřskou školku mapy s nejužívanějšími komunikacemi a s vyznačenými kritickými místy, jako nebezpečné a chybějící přechody. Vznikl tak soubor požadavků rodičů na zlepšení tehdejší velmi špatné situace. 
Výsledky ankety rodiče a členové SZ a zástuce o.s. Pražské matky předali v lednu 2011 tehdejšímu radnímu zodpovědnému za dopravu na Praze 3 a pracovníkům Odboru dopravy P3.
Řada přechodů, které rodiče dětí z Mateřských školek vytipovali v roce 2010 jako nebezpečné, se od té doby  změnila k lepšímu. Odbory dopravy MČ P3 a Hl.m.Prahy i TSK uznaly řadu podnětů rodičů za odůvodněné a provedly nápravu.

Cesta dětí je nyní bezpečnější, což byl cíl ankety.

prechody  prechody

V pondělí 2. září občanští aktivisté a dobrovolníci ze SZ P3 předají rodičům mířícím do školek jako důkaz úspěšnosti ankety z roku 2010 přehled zlepšených přechodů. 

prechody  prechody

Za předání materiálů  je třeba poděkovat těmto aktivistům ze Strany zelených: L. Zachariasové, M. Bunžové, J. Hessové, B. Mullerové, J. Šmídovi, B. Ganickému a L. Hauptovi. Přehled úprav je možné vyhledat i na www.prechody.cz.

Co se povedlo

Všechny nejkritičtější přechody jsou nyní bezpečnější. To vše díky úpravám iniciovaným anketou. Podařily se drobné změny jako je instalace zábradlí, lepší dopravní značení, nebo osazení city bloků před přechod. Proběhly a probíhají ovšem i velké stavební úpravy přechodů jako je rozšíření chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu.
Příkladem mohou být přestavěné a osvětlené přechody v ulicích Slavíkova a U Rajské zahrady, které jsou u školek Vozová a Vlkova. Před vchodem do MŠ Panda ve Fibichově ulici byl postaven zcela nový bezpečný přechod.

Je třeba říci, že nyní je poměr vedení radnice radikálně odlišný od minulých dob, kdy radnici vedla ODS. Radním pro dopravu je Ondřej Rut (SZ), který se před  třemi lety sám na tvorbě ankety podílel a problematiku tedy dobře zná a nápravu nebezpečných míst podporuje. Rovněž Odbor dopravy P3 a jeho vedoucí pan Vančura se snaží nalézat vhodná technická řešení a podporují bezpečnostní opatření.

prechody  prechody

  bilance ankety přechody do školky bilance ankety přechody do školky predavani vysledku ankety

Rozdávání přehledu úspěchů dosažených tři roky od ankety  rodičům před školkami     foto: Michaela Egli

MŠ Vozová a MŠ Vlkova

Stavebně byl upraven přechod Vozová  - U Rajské zahrady.  Byla mírně zúžena vozovka v místě přechodu,  parkovací místo je odsunuto na zákonnou pětimetrovou vzdálenost od přechodu.
Pracuje se na nové odolnější verzi nátěru pro vodorovné  značení na dlažbě vozovky.  Cena úprav byla 879 tisíc
Přes ulici U Rajské zahrady byl postaven z podnětu ankety zcela nový přechod k dětskému hřišti a byl zrušen původní nevyhovující přechod.
Z podnětu ankety byly přechody Slavíkova – Křížkovského a Slavíkova – Zvonařova postupně v roce 2012 stavebně upraveny a instalováno  osvětlení.
Před přechod na rohu  Kubelíkova – Ježkova byly z podnětu ankety osazeny City bloky. 
Na křižovatce Milešovská  - Ondříčkova byly stavebně upraveny dva přechody.  Byla zúžena vozovka a postaven dělící ostrůvek.
U všech akcí je investor  MČ Praha 3
 

MŠ Panda Centrum Fibichova 2
Přes ulici Fibichovu byl z podnětu ankety  v roce 2012 postaven zcela nový přechod.
Cena: 567 tisíc Kč, Investor:  MČ Praha3
 

MŠ Libická 4
Na křižovatce před školkou byly z podnětu ankety a na žádost MČ Praha 3 dva přechody osazeny City bloky, které chrání rozhledovou vzdálenost chodců a řidičů.
Realizovala: TSK, Cena do 20 000Kč za přechod
 

MŠ Sudoměřská 54
Problematické přechody na ulici Táboritské a na Olšanském náměstí  jsou na komunikaci v majetku MHMP.  Starostka Prahy 3 napsala dopis na MHMP se žádostí o nápravu nebezpečného stavu u ostrůvků MHD a na přechodech k ostrůvkům.
Situace si vyžaduje  celkovou stavení úpravu prostranství v odhadované ceně do desítek milionů.
Probíhá stavební řízení na stavební úpravu přechodu  přes Táboritskou k ZŠ Lupáčova.
 

MŠ Náměstí  J. z Lobkovic 23
Před přechody směřující z ul. Kouřimské ke vchodu k MŠ byly osazeny City bloky. 
Na třech dalších křižovatkách s ul. Slezská – n. J. z Lobkovic, Písecká, Hradecká - byly před přechody  z
 podnětu ankety osazeny City bloky.
Investor:  MČ Praha 3
 

MŠ Jeseniova 4
Přechod přes ul. Rokycanova u ul. Sabinova byl stavebně upraven a byl zřízen ostrůvek.
Přechody  přes ulice Rokycanova  a  Jeseniova  byly osvětleny z podnětu ankety.
investor:  Hl.m.Praha, Realizovala: TSK
Na rohu ulic Prokopova - Roháčova je po smrtelné nehodě Anežky prodloužen provizorně  oblouk rohu křižovatky chránící chodce vstupující na přechod.  Ralizovala: TSK
Pro křižovatku ulic  Rokycanova – Prokopova se  připravuje řešení  s kruhovým objezdem. Je projektově zpracováván TSK. Předpokládaná cena je 20 – 25 mil Kč. Investor:  zatím není určen
 

MŠ Jeseniova 204
Je prováděna stavební úprava přechodu včetně zvýšení vozovky.
Investor: MČ Praha 3, Cena: 1,2 milionu Kč. 
 

MŠ U zásobní zahrady
Z podnětu ankety byl přechod přes ul. Jeseniova u křižovatky s ul. Zelenky Hajského osazen City blokem a byl zřízen zcela nový přechod  u křižovatky Biskupcova - Zelenky Hajského.
Investor:  TSK, Realizovala: TSK
Křižovatka Jana Želivského - Jeseniova bude stavebně upravena.  Zruší se odbočení doleva z Želivského. Investor:  Hl.m.Praha a TSK
 

Waldorfská MŠ
Z podnětu ankety bylo osazeno zábradlí u ulice Koněvova a na přechodech Spojovací  - Koněvova byla osazena tlačítka pro slepce. Investor:  MHMP prostřednictvím TSK
 

MŠ Na vrcholu 1a
Pro řešení  křižovatky V domově – Na vrcholu   je zpracována z podnětu ankety projektová dokumentace. Předpokládaná cena je 4,5 mil.
 


Související články

Američan ztratil na pražském přechodu dceru, teď bojuje za životy jiných

Na to místo by se Bradley Walker už nejraději nikdy nevrátil. Před půl rokem na přechodu na pražském Žižkově přišel o svou osmiletou dceru. Šla na zelenou a srazil ji náklaďák. Walker se rozhodl, že bude bojovat za bezpečnější pražskou dopravu. Jde to ale ztuha.pokračování

Rok od nehody - výsměch radnice rodičům Anežky

19. listopadu 2010 uběhne rok od zbytečné smrti osmileté školačky Anežky, kterou na místě zabilo nákladní auto při její cestě ze školy domů. Vozidlo odbočovalo z Prokopovy ulice na stavbu garáží do Rokycanovy ulice a děvčátko srazilo přímo na přechodu pro chodce. Anežce nepomohlo, že přecházela na zelenou. Přesto, že v bezprostředním okolí této nebezpečné ...pokračování

Pražské matky předaly dopravní studii do rukou MČ Praha 3

Občanské sdružení Pražské matky pracovaly po tragické nehodě malé Anežky s dětmi ze školy Lupáčova na nápravě nebezpečných dopravních poměrů v okolí ZŠ. Vzniklé návrhy od dětí převzali dopravní projektanti a za peníze MHMP z programu Besip zhotovili technickou dokumentaci úprav. Tato dokumentace byla předána MČ Praha 3. Nyní záleží na tlaku veřejnosti, aby ...pokračování

Předání Ankety Bezpečná cesta do školky

27. ledna jsme předali výsledky "rodičovské" ankety "Bezpečná cesta do školky" do rukou radního pro dopravu. Pan Sladkovský (ODS) je členem nejužšího vedení radnice a je pověřený dohledem nad dopravou. Bude tedy odpovědný za provedení změn, které rodiče dětí na přechodech pro chodce v okolí školek požadují. pokračování

Video z předání ankety Bezpečná cesta do školky

Přinášíme osmiminutový sestřih z předání ankety občanů do rukou radního pro dopravu pana Sladkovského (ODS). pokračování

"Billboardy a dětský svět" v sobotu 14. dubna ve 14:30

Protestní happening proti záplavě billboardů v Praze bude v sobotu na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Organizují a zvou vás děti. S iniciativou vyjádřit hlasitě svůj protest proti záplavě reklam v Praze přišly děti ze základní waldorfské školy Jinonice. Kromě různých her pro děti vznikne na náměstí i "Poslední pražský billboard". pokračování

Anketa „Za bezpečnější Vinohradskou" - co je nového?

Dobrovolníci z o.s. Kauza3 a Strany zelených P3 zorganizovali 2. 11. 2011 anketu mezi občany v okolí náměstí J. z Poděbrad a v okolí stanice Flora. Z ankety vyplynulo, jaká opatření by občané uvítali, aby se cítili jako chodci bezpečně na přechodech a aby se pohodlně dostali do vestibulů a stanic metra. Lidé chtěli bezpečnější přechody, eskalátory a výtahy do metra ...pokračování
reklama