Diskuse

Reakce na příspěvek

Odpověď Odboru dopravy na zabití holčičky

25.11.2009 22:06 vložil Mirek

Dopis Odboru dopravy MČ Praha 3 a odpověď:

Věc:Nehoda na přechodu Rokycanova 19

Dne 19. 11.2009 došlo ve 13.30h k zabití devítileté holčičky na přechodu pro chodce Rokycanova - Prokopova jih.
Vzal jsem si dovolenou a přechod jsem navštívil. Přechod jsem vyfotografoval a zjistil jsem zásadní nedostatky, které mohli mít podíl na smrtelné nehodě.
Křižovatka sousedí se stavbou podzemních garáží Lupáčova. Stavební zábor pro stavbu zabírá celý chodník v ulici Rokycanova až k přechodu. Zábor chodníku je proveden bez náhrady a bez zajištění bezpečné cesty pro chodce. Není zde před záborem ani upozornění „Chodník uzavřen a Přejděte na druhou stranu“, ani zde není před záborem chodníku vyznačen na vozovce náhradní přechod přes ulici Rokycanova.
Tzn. Že chodci vstupují bez ochrany do vozovky jak v ulici Rokycanova, tak v ulici Prokopova směrem k Olšanskému náměstí.
Předpokládám, že o situaci jste detailně informován a zaráží mě, že Váš odbor mohl něco takového dopustit.
Pokud se reálný stav neslučuje s Vámi povoleným dopravním značením, prosím Vás abyste zajistil nápravu.
Tato křižovatka je hojně využívána dětmi a rodiči na cestě do Pražské trojky.

S poděkováním
M. Trejtnar

Odpověď:

Dobrý den.

K Vašemu dopisu Vám sděluji.

Součástí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Rokycanova bylo i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. To mimo jiné obsahovalo i povinnost umístění informace „ Chodník uzavřen, přejděte na druhý chodník“ a to před přechody pro chodce v ulicích Prokopova, Rokycanova a Lupáčova ( viz.přiložený dokument). Při našich průběžně prováděných kontrolách byly tyto informace na křižovatce Prokopova x Rokycanova umístěny. Bohužel jak vyplývá z vašich fotografií v den této nešťastné události tomu tak nebylo.

Zásadně odmítám tvrzení, že by chodci byli nuceni vstupovat na komunikaci Rokycanova i Prokopova mimo přechod pro chodce. Předepsaný způsob pohybu chodců je opět zřejmý z přiložené situace. Žádný přechod v rámci dané stavební činnosti nebyl zrušen.

Za některé nedostatky v ulici Lupáčova bude se zhotovitelem stavby vedeno správní řízení. Samozřejmě jsme ho i vyzvali k neprodlenému uvedení reálné situace plně do souladu s vydaným povolením.

S pozdravem

Ing. Martin Vančura

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor dopravy

Seifertova 51

130 85 Praha 3

Tel.: 222 116 403, Fax: 222 116 578

E-mail: martinv@praha3.cz, Web: www.praha3.czantispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama