Diskuse

Dívka (9 let) zemřela pod koly náklaďáku

Vložit nový příspěvek

Odpověď Odboru dopravy na zabití holčičky

25.11.2009 22:06 vložil Mirek

Dopis Odboru dopravy MČ Praha 3 a odpověď:

Věc:Nehoda na přechodu Rokycanova 19

Dne 19. 11.2009 došlo ve 13.30h k zabití devítileté holčičky na přechodu pro chodce Rokycanova - Prokopova jih.
Vzal jsem si dovolenou a přechod jsem navštívil. Přechod jsem vyfotografoval a zjistil jsem zásadní nedostatky, které mohli mít podíl na smrtelné nehodě.
Křižovatka sousedí se stavbou podzemních garáží Lupáčova. Stavební zábor pro stavbu zabírá celý chodník v ulici Rokycanova až k přechodu. Zábor chodníku je proveden bez náhrady a bez zajištění bezpečné cesty pro chodce. Není zde před záborem ani upozornění „Chodník uzavřen a Přejděte na druhou stranu“, ani zde není před záborem chodníku vyznačen na vozovce náhradní přechod přes ulici Rokycanova.
Tzn. Že chodci vstupují bez ochrany do vozovky jak v ulici Rokycanova, tak v ulici Prokopova směrem k Olšanskému náměstí.
Předpokládám, že o situaci jste detailně informován a zaráží mě, že Váš odbor mohl něco takového dopustit.
Pokud se reálný stav neslučuje s Vámi povoleným dopravním značením, prosím Vás abyste zajistil nápravu.
Tato křižovatka je hojně využívána dětmi a rodiči na cestě do Pražské trojky.

S poděkováním
M. Trejtnar

Odpověď:

Dobrý den.

K Vašemu dopisu Vám sděluji.

Součástí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Rokycanova bylo i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. To mimo jiné obsahovalo i povinnost umístění informace „ Chodník uzavřen, přejděte na druhý chodník“ a to před přechody pro chodce v ulicích Prokopova, Rokycanova a Lupáčova ( viz.přiložený dokument). Při našich průběžně prováděných kontrolách byly tyto informace na křižovatce Prokopova x Rokycanova umístěny. Bohužel jak vyplývá z vašich fotografií v den této nešťastné události tomu tak nebylo.

Zásadně odmítám tvrzení, že by chodci byli nuceni vstupovat na komunikaci Rokycanova i Prokopova mimo přechod pro chodce. Předepsaný způsob pohybu chodců je opět zřejmý z přiložené situace. Žádný přechod v rámci dané stavební činnosti nebyl zrušen.

Za některé nedostatky v ulici Lupáčova bude se zhotovitelem stavby vedeno správní řízení. Samozřejmě jsme ho i vyzvali k neprodlenému uvedení reálné situace plně do souladu s vydaným povolením.

S pozdravem

Ing. Martin Vančura

Městská část Praha 3

Úřad městské části

Odbor dopravy

Seifertova 51

130 85 Praha 3

Tel.: 222 116 403, Fax: 222 116 578

E-mail: martinv@praha3.cz, Web: www.praha3.cz


Reagovat  Reagovat s citací


Pomůže strana zelených?

25.11.2009 15:41 vložil Libor

Ptal jsem se na Facebooku Matěje Stropnického ze strany zelených, proč jejich strana nepodává více konkrétních návrhů na zlepšení životního prostředí a bezpečnosti v ulicích v Praze 3, právě od nich bych to očekával. Proč nenavrhují konkrétní bezpečné cyklotrasy a koridory pro pěší. Podle mě se stačí trochu rozhlédnout.

Část jeho odpovědi týkající se dopravy:
"Co se týče dopravy, jsem zastáncem symbiozy všech jejích složek (pěších, cyklistů, dopravy v klidu i vozidel), ale s mírou. Čili: neschovávat auta od zem, neseparovat chodce - chceme ulice živé. Ale výstavbu cyklostezek samozřejmě zelení urychlí, jejich bezpečnost a návaznost je předpokladem investice."


Reagovat  Reagovat s citací


Radnice určitě za nic nemůže

25.11.2009 09:42 vložil JIndra

A neměla by si radnice tohle ohlídat? Je to přeci její stavba, ne? Kdyby to byla moje dcera, tak bych jim šla asi rozbít tlamu...


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama