Druhé kolo jednání o tramvajích na Jarov

Druhé kolo jednání o tramvajích na Jarov

1.3. se sešli autoři petice a několik statečných podporovatelek na Magistrátě s radním pro dopravu panem Noskem (ODS) a ředitelem ROPIDU panem Procházkou. Źádnou spolehlivou odpověď petičníci nedostali. Radní Prahy 3 pan O. Rut (SZ) jedná o tramvaji na úrovni vedení radnice a Magistrátu. Naše skupina tlačí z druhé strany z pozice občanů, kteří to vše platí a používají. O čem se tedy mluvilo?

před Magistrátem

Pan Nosek nás přijal v pátek 1.3. v 9 hodin. Někteří jsme se tedy museli dostavit i se svými potomky na cestě do MŠ. Jednalo se ostatně především v jejich zájmu.

Co jsme se dozvěděli? Nic není jisté

První týden března začne první kolo jednání mezi městskými částmi (dále MČ) o návrzích změn v MHD. Změny vypracoval ROPID podle podkladů z vlastních podzimních průzkumů o vytíženosti spojů a podle došlých žádostí občanů a MČ. Pan místostarosta několikrát zdůraznil, že při spuštění změn v MHD v září 2012 byl kritizován za neprojednání změn s MČ. Nyní tedy trvá na tom, aby se jednotlivé radnice předem dohodly mezi sebou. Jaké změny v MHD projdou bude na nich. To může být dlouhý několikaměsíční proces s nejistým výsledkem.

Pokud by se neobjevila naše petice, nic by na současné situaci Ropid a Magistrát neměnily. Petice má podpůrný  pozitivné efekt.

Kapacita zastávek Biskupcova z a do centra je podle norem v pořádku. Pan Procházka však nyní akceptuje, že přestupy na Biskupcově jsou problém. Plánují se úpravy této zastávky a zastávky Nákladové nádraží. Probíhá jednání s Policií ČR.

Jít cestou úprav intervalů tramvají nelze, celý složitý systém MHD by se rozsypal.

Změny ze září 2012 již nelze vrátit zpět.

Řešení se musí najít přes linku č. 11. Tramvaj č. 16 již nelze vrátit.

Praze na MHD chybí peníze. Pokud by Praha 3 přistoupila na financování např. prodloužení linky 11 na Jarov, pak by změna mohla nastat téměř okamžitě. Ročně by to stálo P3 asi 6 milionů. To však P3 odmítá s odůvodněním, že bude hledat spíše cestu dohody se sousedními MČ o vzájemných ústupcích.

Stovky milionů utíkající z DPP přes různé firmy navázané na management a vedení Magistrátu z dob Béma se na zřízení linky tramvaje nemohou poskytnout. Rušení nevýhodných smluv probíhá pomalu.

Celkem Magistrát obdržel tři petice, tu naši a z Prahy 4 a 5. Řešení naší petice je pro pana Noska i pro ROPID  priorita.

Jako poznámku na okraj je třeba uvést, že ve vedení DPP (Dozorčí rada DPP) je Pavel Hurda, mnohaletý zastupitel a šéf ODS Praha 3. Není nám známo, že by se o problém jakýmkoliv způsobem zajímal.

jednání

Co jsme říkali my?

Tramvaje č. 9 se často zaseknou v centru a interval se prodlouží ze 4 až na 15 minut.

Problém je však především nutnost přestupování na zastávce Biskupcova. Ve špičkách je zastávka přeplněna a např. s kočárkem se nedá z tramvaje ani vystoupit.

Okolo stojící auta chrlí dusivá mračna přímo do obličeje čekajících dětí.

Projíždějící auta jsou pro čekající a přecházející lidi nebezpečná. 

Řešením by mohla ještě být nová tramvaj s krátkou trasou např. ze Želivského na Jarov.

Zrušení tramvaje spojující Vinohrady a Jarov je společenský a sociální problém. Ovlivňuje i starší lidi při cestách k lékaři,  či za nákupy.

Nezbývá, než s jednou účastnicí jednání zadoufat, že "schopnost logicky a slušně argumentovat, kterou předvedli zástupci iniciativy udělala na pana radního i na pana Procházku z Ropidu dojem a že budou mít i lidské důvody naší iniciativu podpořit".

Naše dojmy

Nebylo mnoho lidí, kteří si našli čas v pátek dopoledne na návštěvu Magistrátu. O to cennější je,  že jedna z účastnic schůzky,  paní Irena Tyslová,  dokázala zformulovat některé naše společné i své osobní názory:

Jak posuzujete setkání?
"Zajímavé a objevné, oceňuji jejich vstřícnost a hlavně to, že mají konkrétní představu, jak nám pomoci. Přesto bych měla několik poznámek k argumentům, které tam padly, protože (znáte to) ta správná slova člověka napadnou později."

Proč jste se přidala k iniciativě?
"Přesměrování tramvaje č. 16 z Ohrady do Libně zkomplikovalo spojení obyvatel Jarova s Vinohrady. Problém souvisí hlavně s katastrofální přetížeností zastávek Biskupcova a Nákladové nádraží Žižkov v Želivského ulici. Na nich je nutné cestou z Jarova na Želivského, či dále na Vinohrady přesednout. Přesedání v neprostupných davech je nejen nepříjemné, ale představuje časovanou bombu smrtelné hrozby"

Situace vystavuje obyvatele Jarova stresům, potažmo je nutí měnit dlouhodobé chování a zvyky. Tato formulace nezní nijak hrozivě, ale je třeba si uvědomit historické vztahy jednotlivých městských částí, provázanost, či naopak oddělenost jejich infrastruktur. Aby bylo jasné, že autobus, který odveze lidi na metro do Vysočan a dále do centra, je dobré řešení, které ale zároveň znemožní využívání léta se formující infrastruktury, ovlivňující kvalitu života.

Není příliš složité uvědomit si, že to vše může mít velký vliv i na ekonomiku oblasti. Lidé z Jarova jsou prostě desetiletí zvyklí využívat služby v místě, ale i na Žižkově a Vinohradech. Nově postavená nákupní centra ve Vysočanech tuto situaci rázově nezmění, protože nákupy jsou jen úzkým segmentem infrastruktury.

Jaké řešení je podle Vás možné?
"Z předchozí komunikace vyšel návrh, který pánové také podporují. Představuje prodloužení každé druhé tramvaje  č. 11 ze zastávky Olšanské hřbitovy na Spojovací a tím odvedení části dosud přestupujících z Biskupcovy. Narazil však na finanční limity. DPP potřebuje souhlas všech městských částí s přesunem 6 miliónů korun (roční náklady na prodloužení), to se snad podaří získat během jednání, které na jaře proběhnou. Okamžité řešení by bylo, pokud by náklady uhradila městská část Praha 3, na jejímž území se celý problém odehrává. Ta k tomu byla svolná jen na dobu jednoho roku."

tlačenice na Biskupcově

Jaké dodatečné argumenty Vás napadly po jednání?
"Pan.Procházka z Ropid  argumentoval tím, že to není od P3 hezké, že nechce doplatit 6 milionů. Říčany se zlomkem obyvatel platí ročně 4 milióny a P3 s desetinásobkem obyvatel a velkým rozpočtem nechce dávat 6. Tento argument zněl dobře, ale stačí si uvědomit, že peníze na městskou dopravu vztažené k počtu obyvatel získává automaticky MHMP, potažmo jeho příspěvková organizace Dopravní podnik. Proč by se tedy P3 měla jako jediná městská část na dopravě ještě podílet."

"Argument pana Procházky, který mě svou absurditou dostal, zněl, že zavést krátkou linku (Olšanské hřbitovy - Spojovací) nemá význam, protože taková už jezdila na přelomu let 1985 a 1986 a nebyla vytížená. Neříká se, s kterými dalšími tramvajemi jezdila souběžně  a hlavně - 28 let je dlouhá doba. Myslím, že to opravdu není relevantní argument."

tramvaj 9 nepřijíždí...

"Pan Procházka z Ropidu se drží čísel, které plynou z výzkumů vytíženosti linek po zářijových změnách MHD. Linka č. 9 je podle něj teď ideálně vytížená. Já ji vidím jako ve špičkách hodně přetíženou, její pravidelné výpadky způsobené dopravními kolapsy během dlouhé trasy se na jejím konci (Ohrada - Spojovací) projevují nepravidelností (a to je diplomatické vyjádření), kterou dříve tramvaj č. 16 vyrovnávala."

"Argument, že petice podepisují i lidé, které problém nepálí, neberu. Pan Procházka sám říkal, že nepodepisuje to, co necítí jako zásadní. Já se chovám stejně, a proto nepodceňuji další spoluobčany. V našem domě byla změna trasy č. 16 na podzim  významným tématem schůze Sdružení vlastníků. Každodenní problém představuje pro 1/3 domácností. Je to málo?"


Takže co vy čtenáři? Přijdete příště taky. Nebo to necháte zase na hrstce maminek a tatínků? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Související články

Petice za obnovení tramvajového spojení Vinohrad a Jarova bez přestupů prodloužena

Nejste spokojeni se ztrátou přímého spojení Vinohrady - Jarov (tram. 16) a se zkrácení jedenáctky? Pak se z vás musí stát rychle "aktivní občané" . Pokud chcete prosadit změnu, pomozte prosím sehnat podpisy pod petici. pokračování

Petice za obnovení tramvajového spojení odevzdána 19.12.

Do rukou radního Noska (ODS) a ředitele ROPID Procházky jsme dnes vložili osud petice, kterou podepsalo 1814 občanů. Nyní bude následovat hledání řešení naší žádosti a případná změna by měla nastat v březnu 2013. Děkujeme všem, kteří pomáhali a všem, kteří petici podepsali. pokračování
reklama