Hlasy z Jiřáku

Hlasy z Jiřáku

Zřejmě ideální by bylo konzultovat rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad se všemi, kdo jej užívají. Mne však tentokrát zajímalo, co si myslí o rekonstrukci ti, kteří tráví na náměstí v nejrůznějších rolích často celý den: zaměstnanci úklidových firem, zahradníci, bezdomovci, údržbáři, církevní činovníci, městští policisté, farmáři. Náměstí znají dokonale a proto jsem je oslovil. Většinou ochotně odpověděli.Ing. ThLic. Zdenek Wasserbauer, ThD., farář

Bohoslužeb v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně se během týdne účastní asi 150 věřících, v neděli asi 1000. Časy bohoslužeb jsou od pondělí do soboty v 8 hod a 18 hod; v neděli pak v 9,11 a 18 hod.

Církvi patří jen budova kostela a oplocená zahrada za kostelem. Pro běžný denní provoz kostela i pro kulturní akce, budou potřebovat zachování přístupu k zadnímu vchodu do kostela. Rovněž chystají opravy schodiště a pláště budovy."Rekonstrukce neustále probíhají! Tento podzim proběhne např. rozsáhlá rekonstrukce uvnitř naší věže, kde se budou zpevňovat rampy, opravovat ciferník hodin a malovat.
Rádi bychom také výhledově zrekonstruovali vstupní rampu do kostela," uvedl pan Wasserbauer.  

kostel   kostel

Tyto opravy by mohly být koordinovány s opravou náměstí. Je tedy škoda, že s farníky není navázán ze strany projektanta a zadavatele užší kontakt. Pan farář k tomu uvedl: "Projekt s námi konzultován není. Měl jsem jen možnost asi dvakrát zahlédnout plány a něco se o tom zběžně dozvědět, ale nějak oficiálně to konzultováno není."

Naopak mnoho let plánovaná stavba podzemních garáží, které měly vyrůst za obecní peníze hned vedle kostela, s farností projednávána byla. "Zrušení stavby podzemních garáží jsem uvítal, protože jsem se účastnil mnoha jednání a nabyl jsem jednoznačného přesvědčení, že by byla ohrožena statika kostela (která je už tak narušená a od počátku výstavby kostela byly v této oblasti problémy!). Vzhledem k tomu, čeho jsem byl svědkem při projekčních pracích, byl jsem zděšen a vůbec bych se nedivil, kdyby při případné stavbě kostel spadnul! A vzhledem k připravované žádosti o zapsání kostela do památek UNESCO, vyvstávají také otázky, zda by ona stavba garáží byla s tou nominací slučitelná."

A jaké změny by majitelé kostela uvítali? "Potřebovali bychom upravit vstup parkem do kostela ze zadní části, protože tento vstup je nutný z technických důvodů. Vozí se sem veškerý materiál na opravy a tudy se přiváží i vše potřebné na časté koncerty v našem kostele. Máme zde také bezbariérový vstup a je třeba, aby bylo možné dojet autem až k němu."

kostel   kostel

Ale farníci nemyslí jen na své potřeby. "Měly by se změnit chodníky vzhledem k rozsáhlým vyšlapaným oblastem, kudy denně projdou stovky lidí (např. podél jižní zdi kostela)," zastává se pan farář potřeb chodců.  
Pan farář vnímá i to, že unikátní interiér kostela je po většinu dne nepřístupný a kostel nenabízí zvenku příliš přátelskou tvář. Obdivovatelé Plečnika, které navážejí cestovky autobusy na náměstí, tak mohou nanejvíš kostel obejít a zase odjet."Kostel bychom chtěli určitě celodenně zpřístupnit, ale není to tak jednoduché. Máme už ale zpracované plány na skleněnou stěnu a sháníme na ni peníze," uvádí pan Wasserbauer optimisticky.

Pan farář si chválí spolupráci s městskou částí:"Městská část Praha 3 se různým dílem finančně podílí na opravách a rekonstrukcích v našem kostele. My zase pro veřejnost nabízíme jednak kvalitní koncerty. Dále jsme zpřístupnili chodbu před kryptou (galerie Josipha Plečnika), kde každoročně probíhá několik výstav mnohdy se zajímavým doprovodným kulturním programem. Také pořádáme pravidelně zajímavé přednášky na zajímavá témata nejen duchovního rázu, na které zveme různé osobnosti. Uvažujeme také o zřízení charity."


Návštěvníci ranní bohoslužby

na mši   na msi

Nikdo z deseti oslovených o plánech na rekonstrukci neslyšel. Většinovým názorem bylo nic s náměstím nedělat,"Je to dobré jak to je." Někteří ale po delším zamyšlení nějaké návrhy přece jen měli: více zeleně, víc stromů, chodník podél jižní zdi kostela, jen ne zbytečnosti za spostu peněz. "Před stavbou Metra tady bylo osmdesát stromů, uvedla jedna pamětnice, "dnes je stromů mnohem méně."


Úklidová četa Pražských služeb

  uklid   listi

Členové party mne odkázali na autoritativně vypadajícího parťáka. Ten mi ochotně, aniž by přerušil práci, řekl, že o rekonstrukci nic neslyšel. Přiznal, že stromy jim práci přidělávají, ale že proti nim nic nemá. Naopak by si přál stromů více a lépe uspořádaných. Bohužel se při úklidu dostáváme k odpadkům po narkomanech a bezdomovcích," posteskl si nad jedním palčivým problémem,"ochranné rukavice si však musíme kupovat za své, zaměstnavatel nám na ně nepřispívá." I to je důvod, proč by si prý přáli odstranit keře, které slouží jako útočiště bezdomovců.


Zahradnice

kytky   kazka

Usměvavá paní se ochotně zaposlouchala do otázek, ale vyfotografovat se nenechala. Souhlasila s návrhem odstranit točnu pro auta před kostelem. Přála by si lepší využití pro plochu na severní straně kostela. Momentálně slouží jen pro venčení psů. A to je škoda. Přála by si více zeleně. Také širší průchod skrz tržiště, kde se lidé mačkají. Na kašně se jí líbí, že se tam mohou děti cákat. Jinak plán neviděla a o rekonstrukci nic neví.


paní Věra, bezdomovkyně

vera   bezdomovci

Paní Věra žije spolu se svými přáteli nikým nerušeni na lavičce v blízkosti keříků, zakrývajících menší výduch vzduchotechniky z Metra. Výduch zajišťuje teplo a keříky se hodí jako záchod.
Paní Věra ochotně ukázala zákeřnou díru v trávníku, ve které si prý lze zlomit nohu. "O rekonstrukci nic nevime. Ale my jsme spokojení s tím, jak to je," odpověděla na dotaz, jaké změny na náměstí by si jejich parta přála. Nevadila by jim ani demolice krytů nad vstupy do podchodu. Při nepohodě se prý ukrývají na sedátku v přístřešku zastávky tramvaje číslo 11. (Při pátečním dešti jsem je však potkal namačkané pod střechou u eskalátorů.)


 

Ing. Dušan Machoň,  ředitel, Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3

Pan ředitel potvrdil, že byl o rekonstrukci informován. "Za největší problémy považujeme narušování veřejného pořádku lidmi bez přístřeší (bezdomovci).

Nejčastěji řešenými přestupky jsou znečišťování veřejného prostranství, vzbuzení veřejného pohoršení, porušování zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Dále pak nerespektování zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.

Pan ředitel konstatuje že, "rekonstrukce nebude mít zásadní dopad na zlepšení, či zhoršení bezpečnostní situace v dané lokalitě."
Statistiku odhalených resp. řešených deliktů, vztahujících se ke konkrétní lokalitě, nevedeme. Za období od ledna do srpna letošního roku evidujeme tři desítky oznámení občanů, naprostá většina z nich se týkala narušování veřejného pořádku.

Náměstí J. z Poděbrad a přilehlé okolí je zařazeno do priorit hlídkové služby, kde je prováděna zvýšená hlídková činnost místně příslušnými strážníky okrskáři a ostatními strážníky v hlídkové službě. Kontroly zde probíhají několikrát denně.

Zjištěná protiprávní jednání mohou občané oznamovat prostřednictvím linky tísňového volání 156 nebo přímo na operační středisko Obvodního ředitelství MP Praha 3, tel. 222 025 128/129


Farmářské trhy

trhy   trhy


Rodiče žáků ZŠ

skola   skola

Názory jsou různé. Stížnosti jsou na to, že hluk spojený s provozem trhů ruší děti ve třídách při vyučování. Auta ráno i odpoledne nebezpečně manévrují před školou, ale i  na přechodu u ul. Slavikova a to právě v době, kdy jdou děti přes přechod do školy a ze školy


A  jaký je Váš názor?

 

všechna foto autor


Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3  za Žižkov (nejen) sobě

  


Související články

Fotoalbum: Stavba kostela na nám. Jiřího z Poděbrad

V tatínkově knihovně jsem našel zajímavou brožurku "30 pohledů na postup stavebních prací", kterou jako upomínku na svěcení kostela vydala dne 8. května 1932 farnost při chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně. V článku najdete výběr těchto unikátních fotografií a jako bonus několik aktuálních obrázků pořízených uvnitř kostelní věže, která je po většinu roku ...pokračování

Trhy se nám líbí, ale nepřehlížejme fakta

(AKTUALIZOVÁNO o vyjádření Archetyp o.s.) Již čtvrtým rokem jsou farmářské trhy neodmyslitelnou součástí náměstí Jiřího z Poděbrad. Myšlenka přivést do centra Prahy drobné zemědělce a producenty kvalitních potravin se bezpochyby uchytila. Trhy se těší nebývalé popularitě a prostor před základní školou bývá každou středu, pátek a sobotu zaplněn. Svou ...pokračování

ing.arch. Zdeněk Kupec, ANO Praha 3: K revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad

Úvodem je nutné se vrátit k samotnému vývoji příprav revitalizace náměstí, kdy již v roce 2000 proběhla dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž na téma úpravy veřejného prostoru nám. Jiřího z Poděbrad. Zúčastnilo se jí cca 15 autorských týmů a tehdejší zastupitelstvo MČ Prahy 3 (pod vedením ODS) vybralo jako vítěze MCA atelier s.r.o ( Ing. arch. ...pokračování

O Jiřáku přišlo debatovat bezmála sto padesát lidí

Včera jsem se stavil na debatě o revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad. Nemám ambici psát komplexní reportáž o průběhu akce, přesto mi přijde namístě napsat pár poznámek. Ostatní z vás, kteří sem také zašli, můžete můj text rozšířit v diskusi pod článkem.pokračování

Farmářské trhy se rozšiřují, bubák stále straší

Farmářské trhy se styly nedílnou součástí náměstí Jiřího z Poděbrad. Přeplněné uličky mezi stánky jsou nesporným důkazem jejich obliby. I proto podepsala Praha 3 v květnu letošního roku novou smlouvu a deklarovala tak zájem spolupracovat s původním provozovatelem. Minimálně na další dva roky. Politický bubák přiživující se na farmářských trzích však ...pokračování

O fontáně na Jiřáku a sporu o ni

Spor o odstranění kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad, který začal obnovením záměru revitalizovat náměstí podle starého projektu ateliéru MCA, jsme zaznamenali jistě všichni. Jako autor tohoto díla bych rád k tomu uvedl pár souvislostí. Jednak z řekněme ideového pozadí této sochy, jednak také o okolnostech probíhající debaty.pokračování

Náměstí čekalo na diskusi o regeneraci mnoho let

Rekonstrukce změní vzhled náměstí na dlouhou dobu. Je tedy dobré o ní co nejvíce informovat. Radnice uspořádala v červnu besedu a my nyní přinášíme reakce na výstupy z besedy od pana architekta doc Ing.arch. Cikána z ateliéru MCA a místostarosty Ondřeje Ruta (ŽNS), který nám sdělil stanovisko současné Rady MČ P3. Ve svých volebních programech se k rekonstrukci ...pokračování
reklama