Křižovatka Želivského/Jeseniova marně čeká na úpravu

Křižovatka Želivského/Jeseniova marně čeká na úpravu

Přinášíme dopis občanů z domu u křižovatky Želivského/Jeseniova. Četné nehody zaviněné odpočujícími řidiči je vyburcovaly k volání po nápravě. Zatím však marně. Tato křižovatka ulic spadá pod Odbor dopravních aktivit Magistrátu steně jako celá Želivského ulice. Je však na území P3 a zranění, či smrt hrozí našim občanům. Úprava měla proběhnout v létě roku 2013, leč neproběhla. Nelze zjistit proč. Zde je celý text...

Tragická křižovatka

Na křižovatce ulic Jana Želivského/Jeseniova dochází ve směru od Ohrady k Basilejskému náměstí velice často k dopravním nehodám. Auta jedoucí směrem dolů k Ohradě při odbočování vlevo do ulice Jeseniovy musí najet na koleje tramvají a dávat přitom přednost protijedoucím vozidlům. Přes prosklené zábradlí tramvajové zastávky jsou protijedoucí vozidla obtížně vidět. Do zrcadla se někteří řidiči pravděpodobně nedívají.

Téměř každou minutu zde projíždějí tramvaje v obou směrech, řidiči jsou tedy nuceni rychle uvolnit místo. Rychlost v tomto úseku v obou směrech je omezena na 30 km/hod, ale prakticky nikdo tuto rychlost nedodržuje.

zelivskeho - jeseniova

Nehoda z 5.3.2014

Řidiči jedoucí od Ohrady nahoru často ještě výrazně zvyšují rychlost, aby stihli zelenou na semaforu u tramvajových zastávek. Odbočující vozidlo vjede do jízdní dráhy řidičům jedoucím od Ohrady (tito přes skleněnou bariéru také nevidí vjíždějící vozidlo a tedy nebrzdí) a dochází ke střetu – u jednoho účastníka k bočnímu u druhého k čelnímu nárazu. Velice často je ještě jedno z vozidel vymrštěno na chodník, kde jsou nástupy ke dvěma přechodům pro chodce. Chodí se tudy do MŠ a ZŠ Jeseniova, cukrárny, parku atd. Je zde značný pohyb dětí, maminek s kočárky i starších lidí.

zelivskeho - jeseniova

Již dne 13. 2. 2011 jsme poprvé upozorňovali na tuto problematiku.

Při neúspěšné tříleté e-mailové korespondenci a telefonické komunikaci ve snaze o řešení této situace jsme oslovili níže uvedené:

Vančura Martin (ÚMČ Praha 3)

Sladkovský Pavel (ÚMČ Praha 3)

Dražek Pavel (MHMP)

Rajchart Miroslav (MHMP)

Strachová Zdeňka (MHMP)

Nováček David (MHMP)

Malý Ladislav (MHMP)

Kosteasová Eva (TSK)

Muchka Jaromír (TSK)

O dosažení stejného cíle se s námi snažil i pan Mirek Trejtnar z občanské iniciativy Přechody (www.prechody.cz).

zelivskeho - jeseniova

nehoda z 2.3.2014


Navrhovali jsme tehdy následující opatření:

1) Zavedení zákazu odbočení vlevo do Jeseniovy ulice pro vozidla jedoucí směrem od Basilejského náměstí k Ohradě.

2) Umístění radaru měřící rychlost v úseku mezi Basilejským náměstím a Ohradou, a to v obou směrech

3) Prodloužení zelené pro chodce na křižovatce Jana Želivského/Jeseniova a zkrácení čekací doby při červené světelné signalizaci (čas pro přechod přes hlavní ulici byl velice krátký – necelých 7 vteřin a ani rychlou chůzí nedošel chodec dále, než do 1/3 komunikace).

Z uvedených navrhovaných opatření byla pouze prodloužena zelená na semaforu.

Za dobu, co tuto problematiku sledujeme se zde stala řada dopravních nehod, v některých obdobích s četností až 1 nehoda týdně i více. Ve většině případů se jednalo o nehody bez zranění. Byla zde bohužel i řada nehod vážných, z nichž bychom upozornili především na nehodu z 28.1.2013, při které zúčastněné vozidlo přelétlo celý chodník a nabouralo až do přilehlého svahu. Řidiče i spolujezdce dlouho ošetřovali záchranáři. Případně nehody, kdy byl jedním z účastníků motorkář, tyto nehody byly ve většině případů s pravděpodobně těžkým zraněním motorkářů.

V sobotu 2. 3. 2014 ležel na ulici další motorkář, jeho motorka dopadla přímo na něj. TŘI DNY POTÉ záchranáři oživovali na ulici dalšího motorkáře!!! Jaký měla konec tato nehoda nechceme domýšlet. Jen zázrakem zatím žádné auto nesmetlo kolemjdoucí chodce, děti, rodiče. Nebo o tom alespoň nevíme. Jak je vidět, je jen otázkou času, kdy se stane i toto. Situace neznepokojuje samozřejmě jen nás, ale mnoho dalších obyvatel žijících v okolí.

Zdrceni nečinností zúčastněných úřadů a jejich zaměstnanců a zděšeni počtem úrazů, zničených životů a po dnešku pravděpodobně i úmrtí, prosíme o okamžitou pomoc!!

Jak pomoci? Zavolejte nebo pošlete email těmto úředníkům:

Ředitel Odboru dopravních aktivit HMP, který má tuto komunikaci v kompetenci

Jan Heroudek +420 236 00 4234     Jan.Heroudek@praha.eu

Ředitel TSK, který má na starost projektovou dokumentaci a  realizaci

Ing.  Pivec Ladislav     257015422    Ladislav.Pivec@tsk-praha.cz

Dále mají projekt a realizaci  na starosti tito zaměstnanci TSK:

Ing. Muchka Jaromír    oddělení provozu telem. syst.    257015942   Jaromir.Muchka@tsk-praha.cz
Ing. Kadlec Vladimír    úsek dopravního inženýrství    257015168  Vladimir.Kadlec@tsk-praha.cz

 

Děkujií autoři tzextu:

Ing. Zuzana Němečková, Ing. Richard Němeček, PhDr. Renata Blažková - obyvatelé Prahy 3, rodiče dětí

28012013

Nehoda z 28.1. 2013.

  24. 12. 2012.

Nehoda z 24. 12. 2012

31032012

Nehoda ze 31. 3. 2012

28072011

Nehoda z 28. 7. 2011

24052011
Nehoda z 24.5. 2011

 


 

reklama