Odpověd z Odboru dopravy MHMP na anketu "Za bezpečnější Vinohradskou"

Odpověd z Odboru dopravy MHMP na anketu "Za bezpečnější Vinohradskou"

Odbor dopravy zareagoval na výsledky ankety, kterou jsme uspořádali na sklonku minulého roku. Přinášíme text celkem povzbudivé odpovědi. Nejdříve dojde ke změnám na Floře. Křižovatka u stanice Metra Náměstí J. z Poděbrad si vyžaduje složitější úpravy a delší přípravu. Text odpovědi je zde...

Pro:
Anketní výbor
Miroslav Trejtnar, Lukáš Haupt, Rebeka Vadasová

Děkujeme Vám za poskytnutí výstupů ankety „Za bezpečnější Vinohradskou“.

K podnětům Vám sdělujeme následující:

Oblast tramvajové zastávky Flora:

Jsme si vědomi velkého množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na
zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod
pro chodce i přes instalované bezpečnostní zábradlí. Pro umožnění bezpečného úrovňového
přechodu necháme Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prověřit možnost zřízení
samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku, odsazeného od
křižovatky podobně, jako je tomu např. na Palackého náměstí.
Případné zřízení přechodu pro chodce přes celou šířku ul. Vinohradská na východní
hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů:
- přechod by zasahoval do pohyblivých části výhybek tramvajové trati,
- ochranné prvky schodiště na nástupních ostrůvcích a sloupky signalizace řízení dopravy
brání vzájemné viditelnosti chodců a řidičů,
- zajištění přístupu z přechodu na nástupní ostrůvky by bylo možné pouze na úkor řadících
pruhů před křižovatkou, což ve svém důsledku omezí i plynulost veřejné hromadné
dopravy v širší oblasti. Současně lze předpokládat zvýšení rizika dopravní nehody na
přechodu přes ul. Jičínská ve směru Olšanské náměstí, protože řidiči budou rychleji
uvolňovat zmenšený prostor křižovatky.
Možnost bezpečného překonání komunikace Vinohradská je nyní zajištěna podchodem
metra, přechodem na druhé straně křižovatky a stávajícím přechodem k zastávkám tramvaje
Flora. V jeho místě je vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém směru, což
zabraňuje nebezpečné souběžné jízdě vozidel na přechodu, přispívá k nižší rychlosti vozidel i
přehlednosti v dané lokalitě. V prostoru tramvajové trati je doposud nevhodně viditelné původní
dopravní značení (zebra), k jehož odstranění a současně k vyznačení nápisu „POZOR TRAM“
vyzveme Dopravní podnik hl. m. Prahy.

podlezani Flora Jiřího z POděbrad

"Skákání" pod auta na Floře a "neformální" chodník na J. z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad:

Na základě ankety zadáme Technické správě komunikací hl. m. Prahy vypracování
studie zajištění bezpečných povrchových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při zohlednění
požadavků vzešlých z ankety, zejména doplnění povrchových pěších vazeb v křižovatce U
vodárny – Vinohradská, prověření možnosti přesunu zastávky tramvaje pro směr z centra do
prostoru náměstí a zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech přes ul. Vinohradská.
Bezbariérové zpřístupňování stanic metra a výstavbu eskalátorů do vestibulů stanic
realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, kterému požadavky vzešlé z ankety předáme.
Bezpečnost dopravy je jednou z našich priorit a vítáme informace o nebezpečných
lokalitách. Přes naši maximální snahu nelze zajistit, rychlou úpravu všech lokalit. Proto Vás
žádáme o trpělivost, zejména v případech, kdy je třeba nejprve posoudit možnost úprav nebo
v případě stavebních úprav, které vyžadují časově náročné územní a stavební řízení.
S pozdravem
Ing. Jan Heroudek, v. r.
ředitel odboru dopravy
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT H LAVNÍHO M ĚSTA PR AHY
ODBOR DOPRAVY

15. 12. 2011

Všem, kteří odpovídali v anketě i všem, kteří se ptali děkujeme. Chcete i Vy pomoci s řešením problematických míst v pěší dopravě na Praze 3. Napište nám a zapojte se!


Související články

Předání Ankety Bezpečná cesta do školky

27. ledna jsme předali výsledky "rodičovské" ankety "Bezpečná cesta do školky" do rukou radního pro dopravu. Pan Sladkovský (ODS) je členem nejužšího vedení radnice a je pověřený dohledem nad dopravou. Bude tedy odpovědný za provedení změn, které rodiče dětí na přechodech pro chodce v okolí školek požadují. pokračování

Výsledky ankety "Občané pro bezpečnější Vinohradskou"

Přinášíme výsledky ankety z 2.11. Není překvapením, že většina dotázaných chce výtahy do Metra, eskalátory do a z podchodů a bezpečné nové přechody. Výsledky ankety jsme ve středu 23.11. odevzdali na Odboru dopravy HLMP (Magistrát) a budeme vás informovat průběžně o postupu práce úředníků na splnění vašich požadavků. Přehled odpovědí a mapy pohybu ...pokračování
reklama